Senaste analysen | 12 Apr 2022 | Ayima

Temporär svaghet men bättre utsikter

  En svag avslutning på fjolåret Under Q4’21 rapporterade Ayima totala intäkter om 43,4 mkr (Q4’20: 47,9 mkr), en minskning om 9 procent. Orsaken till omsättningsfallet berodde på en försening…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2022 | Ayima

Analyskommentar - Starkt helårsresultat…

  Starkt helårsresultat Ayima rapporterade igår ett starkt resultat för helåret 2021 där bolagets EBITDA landade på 17,4 mkr, en förbättring med 5% på årsbasis och 2,4% bättre än vår…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2021 | Ayima

Stark tillväxt under Q3'21

  Stark tillväxt under Q3 Ayima redovisade en omsättning under Q3 på 42,9 mkr (30,4 mkr) motsvarande 41% tillväxt y/y. Intäkter från sökmotoroptimering uppgick till 19,6 mkr (16,2) och betald…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Oct 2021 | Ayima

Intressant nisch med lovande utsikter

  Intressant nisch med lovande utsikter Ayima är ett konsultbolag inom digital marknadsföring med huvudsakligt fokus på sökmotoroptimering. Med kunder som British Airways, Wells Fargo och Johnson & Johnson samt…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-04-12 Temporär svaghet men bättre utsikter Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 12 Apr 2022 | Ayima

Temporär svaghet men bättre utsikter

 

En svag avslutning på fjolåret

Under Q4’21 rapporterade Ayima totala intäkter om 43,4 mkr (Q4’20: 47,9 mkr), en minskning om 9 procent. Orsaken till omsättningsfallet berodde på en försening av ett avtal. Justerat för detta växte de båda huvudsegmenten; SEO med hela 34 procent på årsbasis i Q4 samt betald media med 13 procent. Generellt har inte Ayima sett några tecken till försvagad efterfrågan även om en del av intäkterna förskjutits in i Q1’22.

Negativ kostnadstäckning bakom marginalfall

Lönsamheten försvagades i Q4 givet en bruttomarginal om 52,9 procent (Q4’20: 61,6). Intäktsbortfallet orsakade negativ kostnadstäckning och EBITDA föll med hela två tredjedelar till 3,1 mkr (13,1). EBITDA-marginalen uppgick till 7 procent (28). Framöver bör lönsamheten förbättras givet pågående kostnadsbesparingar och ökade intäkter. Ett starkare pund gentemot svenska kronan borde ge kortsiktigt stöd.

Höjda estimat men lägre motiverat värde

Trots den kortsiktiga pressen på intäkterna så var Q4 bättre än vår förväntan. Ayima fortsätter att utvecklas i rätt riktning på en strukturellt växande marknad. Som en konsekvens så höjer vi våra estimat för helåren 2022-2023. Vårt motiverade värde för aktien har dock justerats ned något till intervallet 17,80-18,80 (18,00-19,00) kr avhängigt lägre peer-multiplar i ett mer volatilt marknadsläge.

2022-02-25 Analyskommentar - Starkt helårsresultat Visa Stäng
2021-11-11 Stark tillväxt under Q3'21 Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-13 Intressant nisch med lovande utsikter Ladda ner | Visa Stäng