Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 28 Aug 2018 | Spago Nanomedical

Accelererar Tumorad

Nettoomsättningen uppgick som väntat till SEKm 0 (0). Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 9,8 (5,5), vilket var ca SEKm 1 lägre än vad vi räknat med. Avvikelsen beror till…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2018 | Spago Nanomedical

Stärker kassan ytterligare

Intäkterna uppgick till SEKm 0,18 (0,16) och genererades primärt av statliga bidrag för forskning och utveckling. Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 10,1 (4,8), vilket var ca SEKm 3 högre…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Feb 2018 | Spago Nanomedical

Tidsplanen ligger fast för SpagoPix

Intäkterna uppgick till SEKm 0,2 (0,17) och genererades primärt av statliga bidrag för forskning och utveckling. Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 11,8 (5,4), vilket var ca SEKm 3 högre…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2017 | Spago Nanomedical

Prekliniska programmet fortlöper enligt…

Intäkterna uppgick till SEKm 0,16 (0,14) och genererades primärt av statliga bidrag för forskning och utveckling. Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till SEKm 5,2 (3,9), vilket var ca SEKm 1 lägre…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Aug 2017 | Spago Nanomedical

Tar in nytt kapital – potentialen…

Intäkterna uppgick till SEKm 0,31 (0,25) och genererades primärt av statliga bidrag för forskning och utveckling. Rörelsekostnader för perioden uppgick till SEKm 5,5 (4,4), vilket var ca SEKm 1 högre…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2017 | Spago Nanomedical

Nya redskap i kampen mot cancer

Spago Nanomedical är ett svenskt biotechbolag som bedriver utveckling inom området nanomedicin med fokus på diagnostik och behandling av cancer. Bolaget har två utvecklingsprojekt 1) SpagoPix, ett MR-kontrastmedel för att…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-08-28 Accelererar Tumorad Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-26 Stärker kassan ytterligare Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-15 Tidsplanen ligger fast för SpagoPix Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-09 Prekliniska programmet fortlöper enligt plan Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-28 Tar in nytt kapital – potentialen kvarstår Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 28 Aug 2017 | Spago Nanomedical

Tar in nytt kapital – potentialen kvarstår

Intäkterna uppgick till SEKm 0,31 (0,25) och genererades primärt av statliga bidrag för forskning och utveckling. Rörelsekostnader för perioden uppgick till SEKm 5,5 (4,4), vilket var ca SEKm 1 högre än vad vi räknat med. Avvikelsen beror till största del på ökade personalkostnader samt ökade projektkostnader. Efter kvartalet höjer vi vår kostnadsnivå för 2017E med SEKm 4 drivet av att bolaget nu kan accelerera sitt utvecklingsarbete med emissionen i ryggen. Vi räknade med att bolaget skulle behöva ta in minst SEKm 30 under året, nu siktar de på ca SEKm 88. Vilket ger bolaget handlingsutrymme efter slutförandet av SpagoPix-studien, något som kan gynna aktieägarna vid ett utlicensieringsförförande. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien men till hög risk.

Något högre kostnadskostym än väntat

Intäkterna uppgick till SEKm 0,31 (0,25) och genererades primärt av statliga bidrag för forskning och utveckling. Rörelsekostnader för perioden uppgick till SEKm 5,5 (4,4), vilket var ca SEKm 1 högre än vad vi räknat med. Avvikelsen beror till största del på ökade personalkostnader samt ökade projektkostnader. Resultat efter skatt uppgick till SEKm -2,5 (-2,1). Bolagets kassa uppgår till SEKm 7,4 vid utgången av kvartalet.

Tar in SEKm 49 + SEKm 39 för att påskynda utvecklingen

Bolaget kallar till en extra bolagsstämma den 22 september för att få bemyndigande till att genomföra en kapitalanskaffning om SEKm 49 + SEKm 39. Emission är uppdelad i två steg. Första steget är en emission av unit (där en units ger en ny aktie + fyra optioner) som ger bolaget SEKm 49. Andra steget är en inlösenprocess av optionerna under Q1 2018 som inbringar SEKm 39 till bolaget före emissionskostnader. Sista dag för handel inklusive rätt att teckna Units är den 27 september 2017.

Den initiala delen av emissionen, SEKm 49, avser huvudsakligen att finansiera tillverkning av materialet till SpagoPix i enlighet med Good Manufacturing Practice, GMP, samt att erhålla myndighetsgodkännande. Parallellt avser bolaget att fortsätta accelerera utvecklingen av sitt andra projekt, Tumorad. Den andra delen av emissionsbeloppen planeras användas för att genomföra den kliniska studien (på sjuka frivilliga patienter) för SpagoPix samt att accelerera Tumorad utvecklingen genom att genomföra proof-of-concept-studier i en lämplig cancermodell.

Fortsatt potential i forskningsportföljen

Efter kvartalet höjer vi vår kostnadsnivå för 2017E med SEKm 4 drivet av att bolaget nu kan accelerera sitt utvecklingsarbete med emissionen i ryggen. Vi räknade med att bolaget skulle behöva ta in minst SEKm 30 under året, nu siktar de på ca SEKm 88. Vilket ger bolaget handlingsutrymme efter slutförandet av SpagoPix-studien, något som kan gynna aktieägarna vid ett utlicensieringsförförande. Bolaget har teckningsförbindelser samt garantiåtagande om totalt SEKm 39, vilket motsvarar ca 80% av emissionsbeloppet. Vårt motiverade värde för Spago Nanomedical uppgår till SEKm 170. Därav ser vi en hög potential i aktien men till hög risk.

Bolagsöversikt

2016 2017 2018E 2019E 2020E
Försäljning (mkr) 0 0 0 20 0
EBIT (mkr) -6 -6 -10 -1 -12
Vinst före skatt (mkr) -6 -6 -10 -2 -13
EPS, justerad (kr) 0 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) -1 -1 -1 10 -1
EV/EBITDA (x) -18 -16 -23 145 -19
EV/EBIT (x) -17 -15 -20 -334 -16
P/E (x)

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm)
Kurs vid analys 13 Enterprise Value (SEKm) 204
Högsta/Lägsta (12M) 13,5/7,6 Reuters/Bloomberg SPAG.ST/SPAG SS
Antal aktier (m) 16 Listning AktieTorget
Börsvärde (SEKm) 225

Estimat och värdering (SEK)

2017 2018E 2019E 2020E
Försäljning (mkr) 0 0 20 0
EBITDA (mkr) -6 -9 1 -10
EBIT (mkr) -6 -10 -1 -12
Vinst före skatt (mkr) -6 -10 -2 -13
EPS, justerad (kr) 0 0 0 0
EK/Aktie (kr) 7 6 8 7
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%)
EBIT marginal (%) -3
ROE (%) -10 -13 -4 -12
ROCE (%) -8 -11 0 -11
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) -1 -1 10 -1
EV/EBITDA (x) -16 -23 145 -19
EV/EBIT (x) -15 -20 -334 -16
P/E, justerad (x)
P/EK (x) 1 2 1 1
Direktavkastning (%) 0 0 0 0
2017-05-12 Nya redskap i kampen mot cancer Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

14 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
25 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
16 May 2018 | Årsstämma 2017
17 May 2018 | Årligutdelning
27 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner