Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 11 Dec 2020 | Systemair

Valutaeffekter drar ned intäkter

Omsättningen för kvartalet uppgick till 2 207 mkr vilken motsvarar en tillväxt y/y om -11,1 % och var under våra estimat om 2 479 mkr. Organiskt var dock tillväxten -3,8…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Aug 2020 | Systemair

Återhämtning mot slutet av kvartalet

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 2 100 mkr (2 254), mot våra estimat om 2 224 mkr. Avvikelsen beror främst på utvecklingen i Östeuropa där omsättningen minskade 26 % y/y…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Jun 2020 | Systemair

Covid-effekter men stark bruttomarginal

Systemairs omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 2031 mkr vilket var 5,3 % lägre än föregående år och lägre än våra estimat. Rörelseresultatet uppgick till 56 mkr men belastas av…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Apr 2020 | Systemair

Potentiell snålblåst framöver

Systemair har bred geografisk exponering med verksamhet i 50 länder. Flera marknader i Europa har drabbats hårt av Covid-19-pandemin och effekterna av den. Systemair genererar ca 80 % av sina…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Mar 2020 | Systemair

Fortsatt god utveckling på flera…

Omsättningen för Q’3 uppgick till 2 147 mkr (2019 mkr) vilket motsvarar en tillväxt om 6,4 %, varav 1,8 % organiskt. Bruttomarginalen fortsätter att förbättras och uppgick till 33,8 %…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Dec 2019 | Systemair

Robust medvind i verksamheten

Systemair redovisar en genomgående stark rapport, där bolaget redovisar sin starkaste rörelsemarginal ett enskilt kvartal sedan 2013. Nettoomsättningen uppgick till 2483 mkr (2151), vilket var drygt 3% över vår prognos.…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Sep 2019 | Systemair

Motvind och medvind

Systemair redovisar en nettoomsättning på 2254 mkr (2013) för bolagets första kvartal i sitt brutna räkenskapsår, vilket var i linje med vår prognos på 2256 mkr. Därmed uppgick den totala…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-12-11 Valutaeffekter drar ned intäkter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-28 Återhämtning mot slutet av kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-10 Covid-effekter men stark bruttomarginal Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Potentiell snålblåst framöver Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-13 Fortsatt god utveckling på flera marknader Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-06 Robust medvind i verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-03 Motvind och medvind Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-13 Systemairs starkaste siffra någonsin Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 13 Jun 2019 | Systemair

Systemairs starkaste siffra någonsin

Med endast ett undantag har Systemair nu levererat 37 kvartal i rad med organisk tillväxt. Nettoomsättningen för bolagets fjärde kvartal i sitt brutna räkenskapsår (maj-april) uppgick till 2144 mkr (1827), vilket var 4% över vår prognos. Avvikelsen förklaras primärt av en imponerande organisk tillväxt på 9,3% (1,8%), medan förvärvstillväxten liksom valutapåverkan var i linje med vår prognos. Som vi räknade med i vår förra uppdatering återgick bruttomarginalen till mer normala nivåer och uppgick till 32,8% (32,3%) i kvartalet. Marknadsutvecklingen var generellt god, där primärt bolagets större regioner utvecklades starkt. I takt med att synergier realiseras för tidigare förvärv, tillsammans med fortsatt fokus på medelstora projekt, vilka tenderar ha bättre marginal, ser vi fortsatt stabil utveckling på lönsamheten de närmsta kvartalen. Ledningen guidar även för att den organiska tillväxten väntas hålla i sig. Vi justerar upp vårt motiverade värde per aktie till 145 kr (från 115 kr).

Den organiska tillväxten överraskar

Systemair redovisar en stark avslutning på sitt brutna räkenskapsår (maj-apr). Nettoomsättningen ökade med 17,3% till 2144 mkr (1827), vilket var nästan 4% över vår prognos på 2063 mkr. Avvikelsen mot vår förväntan förklaras primärt av en starkare organisk tillväxt än väntat, medan förvärvstillväxten och valutapåverkan var i linje med våra estimat. Den organiska tillväxten uppgick till 9,3% (1,8%), vilket var den starkaste siffran för ett enskilt kvartal på minst sex år. Noterbart är även att bolagets närmaste konkurrent uppvisade en organisk tillväxt på endast 5% under kvartalet inom Ventilation. Därmed levererade Systemair på rätt datapunkt vilket är glädjande. Vi noterar samtidigt att bolaget, med ett undantag, uppvisat 37 kvartal i rad med organisk tillväxt. Även bruttoresultatet slog våra förväntningar med drygt 3%, 703 mkr (590) mot väntade 681 mkr, motsvarande en bruttomarginal på 32,8% (32,3%), i linje med vår prognos på 33%. På helårsbasis uppgick rörelseresultatet till 528 mkr, vilket också var bolagets starkaste siffra någonsin.

Den goda organiska tillväxten bedöms fortsätta

Marknadsutvecklingen var generellt god, där primärt bolagets större regioner utvecklades starkt under kvartalet. Den nordamerikanska marknaden fortsätter att utvecklas väl och uppvisade en organisk tillväxt på 14% under kvartalet. Samtliga fem regioner visar tillväxt under kvartalet, och endast en (Östeuropa) visar en negativ organisk tillväxt på 1% mot ett tufft jämförelsekvartal.

Motiverat värde per aktie 145 kr (tidigare 115 kr)

Ledningen har det senaste året skiftat fokus från större projekt med generellt lägre marginaler till mellanstora projekt, vilka tenderar att ha högre marginaler. Därmed räknar vi med fortsatta lönsamhetsförbättringar de närmsta kvartalen i takt med att orderboken betas av. Vidare ligger fokus framgent på att öka lönsamheten genom att realisera synergier från tidigare förvärv. Ledningen guidar även för att de inte ser någon avmattning och att den organiska tillväxten bedöms fortsätta, trots relativt tuffa jämförelsekvartal den närmsta tiden, vilket motiverar positiva estimatrevideringar på drygt 4%. En fortsatt stigande lönsamhet mot bolagets långsiktiga mål, tillsammans med fortsatt stark underliggande tillväxt motiverar en premium mot övriga sektorn. Efter den senaste tidens starka kursutveckling sänker vi kurspotentialen till medelhög från hög, men justerar samtidigt upp vårt motiverade värde per aktie till 145 kr (tidigare 115 kr).

2019-03-14 Luftgrop i lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-06 Vinden har vänt Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-03 Pilarna pekar nu åt rätt håll Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-15 Motvinden håller i sig Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-16 Stora projektleveranser dämpar marginalen Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-08 I väntan på friska fläktar Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Avtagande vindstyrka på kort sikt Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-19 Luftgrop i fjärde kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-06 Vindstyrkan väntas avta på toppen Ladda ner | Visa Stäng
2016-12-07 Ett godkänt andra kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-07 Stark inledning på året Ladda ner | Visa Stäng
2016-06-16 Fokus på att strömlinjeforma verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2016-03-17 Europeisk snålblåst bryter den organiska tillväxtsviten Ladda ner | Visa Stäng
2015-12-01 Tydlig motvind för lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2015-09-01 Uppdaterad strategisk agenda att vänta efter VD-byte Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-15 8% organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2015-03-09 Väntar på "turnaround" Ladda ner | Visa Stäng
2014-12-01 Marginalförbättringar fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2014-09-01 Nya förvärv och stigande marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2014-06-12 Omstruktureringsarbete väntas bära frukt Ladda ner | Visa Stäng
2014-03-07 Förvärvskostnader och lite ryssfrossa Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
8 Jun 2017 | Bokslutskommuniké 2017
24 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
24 Aug 2017 | Årsstämma 2017
25 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 Aug 2017 | Årligutdelning 2017
25 Aug 2017 | Årligutdelning 2017
7 Dec 2017 | Kvartalsrapport 2018-Q2
14 Jun 2018 | Bokslutskommuniké 2018
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Aug 2018 | Årsstämma 2018
31 Aug 2018 | Årligutdelning
5 Dec 2018 | Kvartalsrapport 2019-Q2
11 Jun 2019 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Aug 2019 | Årsstämma 2020
29 Aug 2019 | Bokslutskommuniké 2020
30 Aug 2019 | Årligutdelning
11 Mar 2020 | Kvartalsrapport 2021-Q3
9 Jun 2020 | Bokslutskommuniké 2021
26 Aug 2020 | Årsstämma 2021
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2022-Q1
10 Dec 2020 | Kvartalsrapport 2022-Q2
11 Mar 2021 | Kvartalsrapport 2022-Q3
10 Jun 2021 | Bokslutskommuniké 2022
26 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2023-Q1

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner