Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 9 May 2019 | Arise

Tydliggör värdering av värdeskapandet…

Omsättningen i Q1’19 kom in något starkare och rörelseresultatet (EBITDA före intressebolag) något svagare än vi räknat med. Skaftåsen bedöms nu bli närmare 230 MW snarare än de 150-200 MW…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Feb 2019 | Arise

Hög projektaktivitet lyfter kassaflö…

Trots fortsatt svaga vindar i Q4’18 så visar aktivitetsnivån i utvecklingsverksamheten, där pågående byggnation av Svartnäs går över förväntan, och en dignande pipeline där storprojektet Skaftåsen på omkring 200 MW…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2018 | Arise

Starkt kassaflöde backar upp nytt…

Ett överraskande starkt rörelseresultat på SEKm 72 i Q3 ger gott stöd åt bolagets nya ambitiösa mål att minska nettoskulden från dagens SEK 957 till under SEKm 700 vid slutet…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2018 | Arise

Ökat fokus på växande pipeline

Trots en uppgång i kraft- och certifikatpriserna så pressade frånvaron av projektförsäljningar och svag vindkraftsproduktion intäkter och EBIT till SEKm 48 resp. SEKm 6 i Q2. Med Krange Vinds två…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Arise

Projektverksamheten avgörande trots…

Intäkterna i första kvartalet blev svagare än vi räknat med på grund av lägre utvecklingsintäkter och lägre produktion än vi ursprungligen räknat med. Sammantaget med en återhämtning i totalintäkten för…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Feb 2018 | Arise

Goda förutsättningar för resultatlyft…

Med en nettovinst på SEKm 5 blev fjärde kvartalet bolagets tredje vinstkvartal på nästan tre år. Samtidigt ser vi ett tydligt uppsving i utländskt investerarintresse på projektförsäljningsmarknaden och en stabilisering…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2017 | Arise

Nedskrivning på botten av cykeln?

Efter ytterligare ett riktigt svagt år för totalintäkten kom ännu en nedskrivning på SEKm 152. Men med en positiv trend och fundamentalt stöd för både kraft- och certifikatpriser, finns det…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-05-09 Tydliggör värdering av värdeskapandet i bolaget Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-18 Hög projektaktivitet lyfter kassaflödet 2019-2020 Visa Stäng
2018-11-11 Starkt kassaflöde backar upp nytt ambitiöst mål Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-19 Ökat fokus på växande pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Projektverksamheten avgörande trots medvind Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 Goda förutsättningar för resultatlyft 2019-2020 Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Nedskrivning på botten av cykeln? Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Både goda och dåliga nyheter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-08 Svagt Q1 i linje med vår förväntan om ett mellanår Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 8 May 2017 | Arise

Svagt Q1 i linje med vår förväntan om ett mellanår

Första kvartalet blev en perfekt storm av pressade kraftpriser, en kollaps i certifikatpriserna och en fortsatt svacka i projekteringsaktivitet utan nyförsäljningar, vilket pressade intäkterna med 68% till SEKm 44, med en nettoförlust på SEKm 20 som följd. Aktien handlas nu till P/E 10x 2018, och med ebb i projektintäkterna under 2017 ser vi en begränsad uppsida på kort sikt. Men med en återhämtning i projektintäkter senare i år och säkrad finansiering efter konvertibelemissionen så ser vi fortsatt en hög potential i aktien på lite sikt, till en hög risk.

Motvind från flera håll i början på året

Intäktsminskningen i första kvartalet med 68% till SEKm 44 var resultatet av en perfekt storm av milt väder under årets första månader vilket pressade kraftpriserna, och en kollaps i certifikatpriserna till bottennoteringen 45 SEK/MWh. Samtidigt fortsatte svackan i projekteringsaktivitet, där avsaknaden av nyförsäljningar minskade utvecklingsintäkterna till SEKm 14 i kvartalet. Det här resulterade i en nettoförlust på SEKm 20. Produktionen från bolagets egenägda parker ökade dock med 5 GWh till 93 GWh vilket var i linje med bolagets budget. Även förvaltningsintäkterna ökade något som ett resultat av ett ökat antal MW under förvaltning. Slutavräkningen av projektet Mombyåsen gjorde att det operationella kassaflödet var starkt på SEKm 30.

2017 ett mellanår tills Kölvallen kommer igång

Som vi tidigare noterat så räknar vi med en temporär svacka i utvecklingsverksamheten under 2017 då enbart Solberg är under uppförande fram tills alla tillstånd för Kölvallen, som är fortsatt försenat, är på plats. Bolaget letar även efter en köpare av Svartnäs. Därför räknar vi med att 2017 blir ett mellanår innan vi får se ett uppsving i utvecklingsverksamheten mot slutet av året, då vi räknar med att Kölvallen kommer igång. Vi ser även potential för en viss återhämtning i el- och framförallt certifikatpriserna. Sammantaget har vi justerat ner vår prognos för EBIT med 18% för i år och 12% för 2018E.

Potentiella triggers på 6-12 månaders sikt

Vår bedömning är fortsatt att totalintäkten är, och kommer förbli, under nivån som krävs för att motivera utbyggnad av de flesta projekt under några år framöver. Efter en nedgång på 21% hittills i år handlas aktien till P/E 10,1x 2018e och Pris/Bokfört värde på 0,52x. Bolaget har refinansierat sig i en konvertibelemission och förtidsinlöst en obligation, vilket innebär att man nu har en kassa på SEKm 249 och en nettoskuld på 8x EBITDA. Vi ser en begränsad uppsida i aktien så länge ebben i projektintäkter består. Men givet en försäljning av Svartnäs och fullt godkännande för Kölvallen senare i år, och en återhämtning i totalintäkten för vindkraftsproduktion, så ser vi en fortsatt en hög potential i aktien från dagens nedtryckta nivå på sikt, men till en hög risk.

2017-02-21 Ett mellanår för projektutvecklingen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-15 Motvinden ökar efter kursuppgång Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-20 Fortsatt hög aktivitet trots svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Fortsatt resultatpress trots hög projektaktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-15 Projekt- och förvaltningsfokus ger utdelning Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-08 Storstädning innan nye Vd:n kommer in Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-19 Politisk obeslutsamhet försenar kvothöjning Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 Vändning i sentimentet motiverar ljusare syn på aktien Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-16 Goda utsikter för återhämtning 2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-13 Blackrockaffären visar bärkraften i nya strategin Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-13 Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-21 Fortsatt potential trots pressat kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2014-06-13 Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-07 Skärpning av kvotplikt motverkar baktung expansion Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-07 Skärpning av certifikatsystemet ger stöd åt kursen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
4 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
5 May 2017 | Årligutdelning 2017
19 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 May 2018 | Årsstämma 2017
3 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
4 May 2018 | Årligutdelning
4 May 2018 | Årligutdelning 2018-Q2
18 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
9 May 2019 | Årligutdelning
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner