Senaste analysen | 2 Nov 2022 | XMReality

Annonserar kapitalinjektion

  ARR minskar XMRealitys omsättning Q2`21 var 5,65 Mkr (5,54) och rörelseresultatet var -7,75 Mkr (-7,159), vilket var något svagare än våra estimat. Men det mest iögonfallande är att ARR…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Oct 2022 | XMReality

Analyskommentar - Svag rapport men med…

  ARR minskar XMRealitys omsättning Q2`21 var 5,65 Mkr (5,54) och rörelseresultatet var -7,75 Mkr (-7,159), vilket var något svagare än våra estimat. Men det mest iögonfallande är att ARR…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Aug 2022 | XMReality

Analyskommentar - Accelererar…

  ARR minskar XMRealitys omsättning Q2`21 var 5,65 Mkr (5,54) och rörelseresultatet var -7,75 Mkr (-7,159), vilket var något svagare än våra estimat. Men det mest iögonfallande är att ARR…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Apr 2022 | XMReality

Tar en försiktigare långsiktig vy

  ARR minskar XMRealitys omsättning Q2`21 var 5,65 Mkr (5,54) och rörelseresultatet var -7,75 Mkr (-7,159), vilket var något svagare än våra estimat. Men det mest iögonfallande är att ARR…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2021 | XMReality

Åter till tillväxt

  ARR minskar XMRealitys omsättning Q2`21 var 5,65 Mkr (5,54) och rörelseresultatet var -7,75 Mkr (-7,159), vilket var något svagare än våra estimat. Men det mest iögonfallande är att ARR…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Sep 2021 | XMReality

Lägesuppdatering

  ARR minskar XMRealitys omsättning Q2`21 var 5,65 Mkr (5,54) och rörelseresultatet var -7,75 Mkr (-7,159), vilket var något svagare än våra estimat. Men det mest iögonfallande är att ARR…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Aug 2021 | XMReality

Svagt kvartal

  ARR minskar XMRealitys omsättning Q2`21 var 5,65 Mkr (5,54) och rörelseresultatet var -7,75 Mkr (-7,159), vilket var något svagare än våra estimat. Men det mest iögonfallande är att ARR…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-02 Annonserar kapitalinjektion Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-20 Analyskommentar - Svag rapport men med ljusglimtar Visa Stäng
2022-08-11 Analyskommentar - Accelererar marknadssatsningen under kvartalet Visa Stäng
2022-04-04 Tar en försiktigare långsiktig vy Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Åter till tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-20 Lägesuppdatering Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-16 Svagt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 16 Aug 2021 | XMReality

Svagt kvartal

 

ARR minskar

XMRealitys omsättning Q2`21 var 5,65 Mkr (5,54) och rörelseresultatet var -7,75 Mkr (-7,159), vilket var något
svagare än våra estimat. Men det mest iögonfallande är att ARR minskade till 17,55 Mkr, från 19,4 mkr Q1`21.
Vi estimerade att ARR skulle öka till 22 Mkr. Att ARR istället sjunker, i den expansiva fas bolaget är i, ser
vi som ett bakslag.

Estimatförändringar

Anledningen till minskningen av ARR är primärt att XMRealitys största kund avslutade två tredjedelar av sina
prenumerationer i slutet av kvartalet. XMReality arbetar aktivt med att återfå de tappade prenumerationerna
och har hittills lyckats återta ca 10 %. Sammantaget var Q1`21 något sämre än förväntan och nu var Q2`21
klart sämre. Vi sänker därför våra estimat betydligt. Vi räknar årligen med 8-18 % mindre intäkter 2021-2025.

Sänker motiverat värde

Vi sänker vårt motiverade värde till 6,25-6,75 kr (9-9,5). Den positiva pandemi-effekten tycks ha varit något
mer tillfällig än vi räknade med. Dessutom har pandemin även medfört negativa aspekter då säljarbetet
hindrats av reserestriktioner och inställda mässor. Vi räknar dock med att den stora minskningen i ARR under
kvartalet var av engångskaraktär och att XMReality återvänder till en stadig, men lägre, tillväxt framöver.
2021-04-29 XMReality Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-12 Rekordstarkt Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-12 En ny era växer fram Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Dec 2022 | Extrastämma 2022
16 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022