Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 4 Mar 2019 | Consilium

Summan av delarna större än helheten

Consilium avslutade året starkt med en omsättning i Q4 ’18 på 399 mkr, jämfört med de 348 mkr vi ursprungligen räknat med. EBITDA-marginalen uppgick till på 10,2% i Q4 och…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Dec 2018 | Consilium

Renodling mot säkerhet grumlar…

I den pågående renodlingen mot säkerhet har bolaget flyttat ut ytterligare verksamheter till avyttring vilket gjorde att kvarvarande omsättning ökade med 1% till SEKm 345 i Q3. För kvarvarande verksamheter…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2018 | Consilium

Utsikter intakta trots motvind

Ännu ett kvartal av förskjutningar i utleveranserna för Safety Enginering och omvärderingseffekter vid avyttringarna av radar- och navigationsverksamheterna pressade EBIT-marginalen till 6,4% i Q2, jämfört med vår förväntan på 10,8%.…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2018 | Consilium

Ett kvartal i linje med trenden

Medan Safety Enginering kämpar med fortsatta förskjutningar så illustrerar EBIT-marginalen på 10,5% i första kvartalet tydligt den positiva effekt som beslutet att avyttra icke-kärnverksamheter och förra årets kostnadsbesparingsprogram tillsammans har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2018 | Consilium

Fokusering vägen till återhämtning i…

Även om orderboken är på rekordnivå så kämpar Safety Enginering med fortsatta förskjutningar som pressar lönsamheten. Consilium har nu beslutat att fokusera verksamheten till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem, och med en…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Nov 2017 | Consilium

Mycket av motvinden inprisad

Även om marknadsläget var oförändrat i Q3 med en halvering av nybeställningar av handelsfartyg på de senaste 2 åren och en svag olje- och gasmarknad offshore, så kompenserades det till…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2017 | Consilium

Fortsatt motvind trots tillväxt i…

Omsättningen i andra kvartalet motsvarade en tillväxt på 2% medan orderingången växte med 18% i Q2. Trots en svagare nybyggnadsmarknad och en dämpande effekt från oljepriset så fortsätter bolaget satsa…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-03-04 Summan av delarna större än helheten Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 4 Mar 2019 | Consilium

Summan av delarna större än helheten

Consilium avslutade året starkt med en omsättning i Q4 ’18 på 399 mkr, jämfört med de 348 mkr vi ursprungligen räknat med. EBITDA-marginalen uppgick till på 10,2% i Q4 och 13,4% för helåret. Styrkan fortsatte i januari då orderingången steg med 56%. Efter renodlingen mot säkerhet undersöker styrelsen nu förutsättningarna att dela upp bolaget. Marine & Safetys (brandlarm mm.) mer mogna verksamhet med en global marknadsorganisation, höga marknadsandelar, stabila EBITDA-marginaler och dominerande eftermarknadsaffär bedömer vi skulle motivera ett värde på 69 kr per aktie medan Safety Engineering (släckningssystem mm.) som är i en tidigare utvecklingsfas skulle kunna motivera ett värde runt 7 kronor per aktie. Sammantaget skulle det kunna synliggöra betydande värden över dagens kurs på 50,6 kr. Med stöd av en attraktiv värdering, en ljusning för kvarvarande verksamheter i den renodlade strukturen och en möjlig uppdelning av bolaget ser vi en hög potential i aktien till en medelhög risk.

Stark start på 2019

Consilium avslutade året starkt med en omsättning i Q4 ’18 på 399,4 mkr, jämfört med de 348 mkr vi ursprungligen räknat med. EBITDA exkl. intressebolag uppgick till 40,8 mkr i Q4. Det motsvarade en EBITDA-marginal på 10,2% i Q4 och 13,4% för helåret. Justerat för goodwillnedskrivningen i Q3’18 på 50 mkr skulle resultat före skatt för kvarvarande verksamheter uppgått till 82 mkr för helåret 2018. Styrkan fortsatte även i januari då orderingången steg med 56% och intäkterna med 11%.

Uppdelning kan synliggöra betydande värden

Efter renodlingen mot säkerhet, med avyttringarna av radar-, navigations- och automationsverksamheten ser bolaget begränsade synergier mellan affärsområdena och undersöker förutsättningarna att dela upp bolaget. Marine & Safety (brandlarm m.m.) är en mer mogen verksamhet med en global marknadsorganisation, höga marknadsandelar globalt, stabila EBITDA-marginaler på 16-18%, medelhög ensiffrig tillväxttakt och 55% av intäkterna från eftermarknaden där den totala eftermarknadsaffären är värd mer än nyförsäljningen. Vi bedömer att M&S som fristående, inkl. hela nettoskulden på 758 mkr, skulle motivera en EV/EBITDA-multipel på 7x vilket skulle motsvara ett värde på ca 800 mkr eller 69 kr per aktie (se underlag på sid 3). Safety Engineering (släckningssystem m.m.) är i en tidigare utvecklingsfas med stabil efterfrågan från industrisidan men ihållande motvind inom Olja & Gas. Verksamheten har tidigare haft god lönsamhet med 20% EBITDA-marginal 2014-15 men visat svag lönsamhet och tillväxt sedan dess. Det finns stor potential vilket skulle kräva en egen global marknadsorganisation och sannolikt ökad kapitalisering för att stå på egna ben. Även vid ett betydande omsättningslyft kommande år räknar vi med ett värde kring 7 kr per aktie. Det sammanlagda värdet av verksamheterna som fristående enheter på 75 kr per aktie skulle kunna synliggöra betydande värden över vad dagens kurs på 50,6 kr reflekterar.

I riktning mot finansiella målen, hög potential till medelhög risk

Efter en stark start på 2019 har vi justerat upp vår prognos för EBIT med 3% för i år och 12% för 2020e. Även om de nyligen reviderade målen (tillväxt över 10% i snitt 2018-2022, en EBIT-marginal 12,5% före 2022 och ROCE över 17,5%) ser avlägsna ut så ser vi rimliga chanser för Consilium (eller kombinationen av två eventuella fristående enheter) att nå i närheten av dem. Med stöd av en attraktiv värdering, en ljusning för kvarvarande verksamheter i den renodlade strukturen och en möjlig uppdelning av bolaget ser vi en hög potential i aktien till en medelhög risk.

2018-12-03 Renodling mot säkerhet grumlar utsikterna kortsiktigt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Utsikter intakta trots motvind Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Ett kvartal i linje med trenden Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Fokusering vägen till återhämtning i lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Mycket av motvinden inprisad Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Fortsatt motvind trots tillväxt i orderingång Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Tilltagande motvind Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-27 Satsar genom svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-23 Fortsatta satsningar biter trots kraftiga svängningar Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Accelererar satsningarna på en fortsatt svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-24 Orderingång på ny all time high Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Starkt framåt trots grumliga makroutsikter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-24 Lovande utsikter inför Q4-rapporten Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-30 Fortsatt starkt vinstmomentum Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-20 Stark utväxling på ökad försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-20 Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-27 Sänkt syn på potentialen efter svag december Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-21 Fortsätter växa i takt med värderingspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2014-08-29 Toppar den gynnsamma marknaden med flera förvärv Visa Stäng
2014-07-07 Förvärv illustrerar potentialen i caset Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-21 Ett kvartal av bekräftelser på ett lovande case Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-02 Dubbelt stöd för starkare tillväxt framöver Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-25 Tillväxten återvänt med rejäl höjning av utdelningen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
21 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
19 Jun 2019 | Årsstämma 2018
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner