Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 2 Sep 2019 | Polygiene

Motvind i Asien och Nordamerika

Polygiene redovisar ett svagt andra kvartal med en negativ tillväxt på 19,3%, justerat för avyttringen av Protective Surfaces. Därmed uppgick försäljningen till 12,6 mkr (16,6), vilket var under vår prognos…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Jun 2019 | Polygiene

Successivt ökad tillväxttakt väntas

Nettoomsättningen ökade med 7,9% under första kvartalet och uppgick till 16,7 mkr (15,5), vilket var drygt 2 mkr under vår prognos. Ledningen fortsätter att uppvisa en god kostnadskontroll där rörelseresultatet…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2019 | Polygiene

Fokus på försäljning till befintliga…

Polygiene redovisar en nettoomsättning på 18,6 mkr (17,1) för Q4’18. Även om kvartalet var bolagets näst bästa någonsin nådde försäljningen inte upp till vår prognos på 21 mkr. Justerat för…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Nov 2018 | Polygiene

Svag försäljning men fortsatt god…

Polygiene redovisar en försäljning på SEKm 18,3 (19,0) för Q3’18, vilket var bolagets näst bästa kvartal någonsin. Med en något starkare marginal, men lägre försäljning än väntat, var rörelseresultat i…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Aug 2018 | Polygiene

Står inför ett viktigt andra halvår

Polygienes nettoomsättning för det andra kvartalet uppgick till SEKm 16,6 (14,6), vilket var drygt SEKm 3 under våra estimat. Tillväxten för kvartalet uppgick därmed till 14% y/y. Efter en stark…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 May 2018 | Polygiene

Svettig start på året med en stark å…

Polygiene redovisar en nettoomsättning på SEKm 15,5 (15,5) för det första kvartalet där det sena kinesiska nyåret har påverkat försäljningen negativt. Med bolagets fortsatt goda kostnadskontroll överraskade dock bolaget på…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Mar 2018 | Polygiene

Ett svagt december bidrog till…

Försäljningen för det fjärde kvartalet uppgick till SEKm 19,8 (20,2), i linje med vårt estimat på SEKm 20. Helårsförsäljningen uppgick därmed till SEKm 75,7 (61,6) vilket var en miss på…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-09-02 Motvind i Asien och Nordamerika Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-04 Successivt ökad tillväxttakt väntas Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 4 Jun 2019 | Polygiene

Successivt ökad tillväxttakt väntas

Nettoomsättningen ökade med 7,9% under första kvartalet och uppgick till 16,7 mkr (15,5), vilket var drygt 2 mkr under vår prognos. Ledningen fortsätter att uppvisa en god kostnadskontroll där rörelseresultatet för perioden blev -1,1 mkr (-2,0), mot vår förväntan på -0,6 mkr. På grund av ökad konkurrens på den nordamerikanska marknaden utvecklades försäljningen till befintliga kunder svagt under kvartalet. Medan Europa taktar på fint med en ökad tillväxttakt till en av bolagets större kunder, så visar försäljningen i Asien en viss förskjutning mot den senare delen av året. Ledningen guidar för en helårsförsäljning i linje med eller något högre än i fjol för Asienmarknaden. Vi fortsätter räkna med en successivt ökad tillväxttakt under året, om än i en svagare takt än vi tidigare räknat med, samtidigt som vi noterar att försäljningen till befintliga kunder blir extra viktig att bevaka det närmsta året.

Under förväntan men god kostnadskontroll

Polygienes nettoomsättning för det första kvartalet på 16,7 mkr (15,5) var drygt 2 mkr svagare än vår prognos. Efter en stark inledning på årets två första månader med en tillväxttakt på över 40%, kom trenden av sig något under mars månad. Ledningen fortsätter dock att uppvisa en god kostnadskontroll, där rörelseresultatet blev -1,1 (-2,0) mkr för kvartalet (mot vår prognos på -0,6 mkr). Det bekräftar vår bedömning om en hög skalbarhet i affären när tillväxttakten tar fart, med en väsentlig effekt på sista raden. Det är även värt att notera att avyttringen av Protective, enligt vår bedömning, har minskat kvartalets omsättning med drygt 1 mkr.

Fortsatt tufft bland befintliga kunder

Volymtillväxten bland kundgruppen befintliga kunder fortsätter utvecklas något svagt och bedöms ha backat under perioden. Vi upprepar att denna kundgrupp är oerhört viktig att vända framöver, då detta i slutändan är ett kvitto på kundnöjdheten. Problemet har adresserats, och vi räknar med att den totala tillväxten successivt kommer ta fart framemot årets slut. Sett till regioner taktar Europa på fint med god tillväxt hos en av Polygienes största kunder. För Asien bedöms ordrar infalla något senare, där ledningen guidar för att den totala försäljningen för den asiatiska marknaden bedöms hamna i linje med eller något över 2018 års nivå. På den nordamerikanska marknaden ser ledningen en hårdnad konkurrens med visst tapp av marknadsandelar hos ett par stora partners. Överlag mixade signaler, där merparten bedöms ha adresserats under 2018 och under första kvartalet varpå resultaten från dessa åtgärder väntas från och med 2020.

Fortsätter räkna med successivt ökad tillväxttakt

Ledningen guidar för en svagare Asienmarknad, vilket även är svagare än vår tidigare förväntansbild. Historiskt har denna marknad stått för största delen av tillväxten, och den utgjorde 39% av försäljningen 2018. Vi räknar fortsatt med att tillväxten successivt tar fart mot slutet av 2019, men med svagare takt än tidigare beräknat. Vi justerar ner våra försäljnings- och EBIT-estimat för innevarande och kommande år, där vi primärt vill se en återgång till tillväxt inom befintliga kunder. Lyckas ledningen få upp tillväxten inom befintliga kunder tillsammans med bibehållen kostnadskostym ser vi hög skalbarhet i affären, varpå en hög potential motiveras.

2019-03-01 Fokus på försäljning till befintliga kunder Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-12 Svag försäljning men fortsatt god kostnadskontroll Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-24 Står inför ett viktigt andra halvår Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-08 Svettig start på året med en stark återhämtning Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-02 Ett svagt december bidrog till prognosmiss Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 En gnutta silver är guld värd Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

4 May 2018 | Årsstämma 2017
4 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
7 May 2018 | Årligutdelning
23 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
17 May 2019 | Årsstämma 2018
17 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
20 May 2019 | Årligutdelning
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
7 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner