Datum Titel Alternativ
2024-02-21 Behöver visa tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-17 IVACC Q3 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-01 IVACC Q2’23 Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-15 Villkoren för företrädesemissionen kommunicerade Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Försäljningsstarten tar längre tid än väntat Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Analyskommentar - Företrädesemission Visa Stäng
2023-02-20 Långsiktiga finansiella mål kommunicerade Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Strangvac till försäljning på de viktigaste europeiska marknaderna Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 11 Nov 2022 | Intervacc

Strangvac till försäljning på de viktigaste europeiska marknaderna

 

Försäljningen i gång på de viktigaste europeiska marknaderna

Allt fokus är på lanseringen av hästvaccinet Strangvac, som bolaget successivt rullar ut till försäljning under året och där man precis är i startgroparna. Nettoomsättningen blev 2 mkr i Q3, vilket visar på en, om än blygsam, start av försäljningen i Sverige, Danmark och Storbritannien. Sedan oktober finns Strangvac till försäljning på de viktigaste europeiska marknaderna, vilket är bra inför Q4 som också bör vara säsongsmässigt starkt för vaccination generellt. I samband med lansering på nya marknader görs kampanjer och intresset för Strangvac verkar vara stort, då ett kvarkavaccin är efterlängtat.

Tidig lanseringsfas

EBIT var -15 mkr och kostnaderna är i linje med vad som kan förväntas i denna tidiga lanseringsfas. Kassaflödet påverkades av lageruppbyggnad vilket är naturligt i en lanseringsfas. Vi räknar med att kassan räcker tills Intervacc blir kassaflödespositiva, vilket vi tror är i början av 2024.

 

Kortsiktiga försäljningsprognoser ner något men långsiktiga caset intakt

Vi hade räknat med att frisläppandet av Strangvac till de europeiska länderna skulle gå något fortare, vilket gör att vi skjuter något på våra prognoser för vaccinationsgrad på ett antal marknader. Det gör att våra försäljningsprognoser för 2022 och 2023 kommer ner något, men påverkar inte våra långsiktiga prognoser alls och vi behåller vårt motiverade värde på 92-102 kr per aktie.

 

2022-10-12 Analyskommentar - Strangvac frisläppt för försäljning i Tyskland, Frankrike, Österrike och Benelux Visa Stäng
2022-09-01 Försäljningen av Strangvac är i gång Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-20 Analyskommentar - Försäljningen är igång i Europa Visa Stäng
2022-06-09 Rider in i en ny fas Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

15 May 2024 | Årsstämma 2023
15 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
13 Jun 2024 | Årligutdelning
30 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
14 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
13 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024