Senaste analysen | 21 Jun 2022 | Midsummer

Storsatsar på sol i Europa

  En investering i grön omställning och en lösning på energikrisen i Europa Midsummer är en investering i grön omställning och i det kraftslag som har störst potential att lösa…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-06-21 Storsatsar på sol i Europa Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 21 Jun 2022 | Midsummer

Storsatsar på sol i Europa

 

En investering i grön omställning och en lösning på energikrisen i Europa

Midsummer är en investering i grön omställning och i det kraftslag som har störst potential att lösa Europas energikris inom överskådlig tid; solenergi. Bolaget kommer att kraftigt bygga ut sin verksamhet i Italien, och expansionen är fullt finansierad av den italienska staten. Produktionskapaciteten kommer att bli 10 gånger högre än nuvarande kapacitet.

Unik marknadsposition

Midsummers teknik bygger på tunnfilmsteknik, en halvledare applicerad på ett stålsubstrat i en polymerkomposit, och skiljer sig väsentligt från traditionella solpaneler. Detta leder till en marknadsledande position vad gäller koldioxidavtryck, lägre än vind- och vattenkraft. Vi bedömer att tunnfilmsteknik kommer att gå starkt relativt traditionella paneler då den traditionella panelen har tappat sina stora konkurrensfördelar.

Motiverat värde 19-21 kr

Vi åsätter aktien en EV/S-multipel på 4, baserat på försäljningen 2025, diskonterat till nuvärde. EV/S-multipeln är i linje med bolag noterade i USA. Midsummer är idag en liten och lokal svensk spelare, men vi bedömer att bolaget, via sin expansion i Europa, kommer att betraktas som en stor regional aktör, och därmed värderas i linje med liknande företag. Med denna metod sätter vi ett motiverat värde på 19-21 kr.