Senaste analysen | 27 May 2022 | STRAX

Påvisar stabilitet i Q1'22

  Produktmixen fortsätter påverka marginalen Nettoomsättningen i Q1’22 uppgick till EUR 40m (EUR 28m i Q1’21), vilket motsvarar en tillväxt om 42% y/y och var framför allt drivet av Covid-19-antigentester.…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2022 | STRAX

Nytt partneravtal i Tyskland

  Produktmixen fortsätter påverka marginalen Nettoomsättningen i Q4’21 uppgick till EUR 42m (35m i Q4’20), vilket motsvarar en tillväxt om 19% y/y. Försäljningen av Egna varumärken uppgick till EUR 11m…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Nov 2021 | STRAX

Fortsatt påverkade av makrofaktorer

  Utmaningarna kvarstår Nettoomsättningen i Q3’21 uppgick till EUR 27m (26m i Q3’20), vilket motsvarar en tillväxt om 2% y/y. Försäljningen av Egna varumärken (inkl. personlig skyddsutrustning) uppgick till EUR…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Aug 2021 | STRAX

Fortsatta utmaningar

  Fortsatta utmaningar Nettoomsättningen i andra kvartalet uppgick till EUR 26,6m (28,0), vilket motsvarar en minskning med 5% y/y. Försäljningen av mobiltillbehör och personlig skyddsutrustning uppgick till EUR 18,0m (15,9)…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Jun 2021 | STRAX

Tillväxt på bekostnad av marginaler

  God tillväxt på bekostnad av bruttomarginal Nettoomsättningen i Q1 uppgick till EUR 28,1m (+27% y/y) mot våra estimat om EUR 23,2m. Own Brands växte med 112% y/y, medan distributionsverksamheten…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Apr 2021 | STRAX

Storbolag inom mobilaccessoarer

Vi inleder bevakning på STRAX Varumärkesbyggare Vi inleder bevakning på STRAX, ett bolag inom marknaden för mobilaccessoarer. Bolaget säljer produkter under egna, licensierade och tredjepartsvarumärken och har ett geografiskt fokus…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-05-27 Påvisar stabilitet i Q1'22 Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-28 Nytt partneravtal i Tyskland Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-30 Fortsatt påverkade av makrofaktorer Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-27 Fortsatta utmaningar Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-01 Tillväxt på bekostnad av marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-26 Storbolag inom mobilaccessoarer Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 26 Apr 2021 | STRAX

Storbolag inom mobilaccessoarer

Vi inleder bevakning på STRAX

Varumärkesbyggare

Vi inleder bevakning på STRAX, ett bolag inom marknaden för mobilaccessoarer. Bolaget säljer produkter under egna, licensierade och tredjepartsvarumärken och har ett geografiskt fokus på Europa och Nordamerika. STRAX har en historik av att framgångsrikt utveckla varumärken och avyttra dem till attraktiva multiplar, och vi ser den mekanismen som en attraktiv aspekt av bolagets verksamhet.

Redo för återkomst av mobilmarknaden

Vi har identifierat flera attraktiva aspekter i bolaget, marknaden och aktien. Bolaget har en kostnadskontroll som tillsammans med operationellt fokus på Own Brands sannolikt kommer innebära högre marginaler framöver. Vi noterar att marknaden för mobiler förväntas återgå till tillväxt efter att ha varit utsatt under 2020. Enligt vår bedömning är aktien attraktivt värderad och en uppvärdering kan ligga i korten.

Värdering indikerar uppsida

Vår värdering mot jämförelsebolag indikerar ett motiverat värde om 5,50–5,80 kr per aktie, en värdering som underbyggs av en DCF-modell. Vi noterar att värderingen har en väsentlig uppsida ifall bolaget framöver avyttrar portföljbolag till multiplar i linje med tidigare avyttringar av t.ex. Gear4. Risken bedöms vara medelhög.

Kommande händelser

25 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2