Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 6 May 2020 | Surgical Science Sweden AB

Svaga utsikter för Q2 gör att vi sä…

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 19,7 mkr. SuS hade i sin vinstvarning tidigare i år offentliggjort att försäljningen ifrån Educational Products var ca 50% lägre än bolagets prognoser p.ga. minskad…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Apr 2020 | Surgical Science Sweden AB

Ändrad guidance för största kund

Surgical Science största kund Intuitive Surgical (ISRG) rapporterade igår efter stängning. Bolaget sålde under Q1’20 237 Da Vinci system vilket går att jämföra med 235 i Q1’19. Med anledning av…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Mar 2020 | Surgical Science Sweden AB

Coronaviruset ger kortsiktig påverkan p…

  Coronaviruset sänker intjäningen för Q1… SuS meddelade att försäljningen inom segmentet Educational Products kommer vara ca 50% lägre än 2019. Anledningen är att den asiatiska marknaden som stod för…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Mar 2020 | Surgical Science Sweden AB

Unik exponering ger potential

  Ett paradigmskifte inom kirurgin… I dagsläget görs 60-70% av all bukkirurgi i världen genom öppen bukkirurgi. Öppenbuks kirurgi är förenligt med relativt långa konvalescenstider på sjukhus och hög infektionsrisk.…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Feb 2020 | Surgical Science Sweden AB

Vi ser fortsatta triggers i närtid

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 39,3 mkr vilket var något under vår förväntan. Proforma motsvarar det en tillväxt om 8% Y/Y. EBITDA under kvartalet uppgick 17 mkr vilket motsvarar en…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2019 | Surgical Science Sweden AB

Nya mål höjt motiverat värde

SuS rapporterade en omsättning om 32,3 mkr vilket motsvarade en tillväxt om 35% y/y om Sensegraphics inkluderas i Q3’18 års försäljning. Rörelseresultatet uppgick till 9,5 mkr, detta inklusive engångsposter om…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Aug 2019 | Surgical Science Sweden AB

Fokus för Q3 blir integrerging av…

Surgical Science redovisade en omsättning om 16,1 mkr vilket innebar en tillväxt om 9% y/y. Rörelseresultatet uppgick till -1,7 mkr vilket var högre än vårt estimat -4,3 mkr. Vid kvartalets…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-05-06 Svaga utsikter för Q2 gör att vi sänker estimaten Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-17 Ändrad guidance för största kund Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-06 Coronaviruset ger kortsiktig påverkan på intäkter Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-03 Unik exponering ger potential Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-11 Vi ser fortsatta triggers i närtid Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-08 Nya mål höjt motiverat värde Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-26 Fokus för Q3 blir integrerging av SenseGraphics Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-02 SensGraphic a match made in Heaven Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-09 Surgical Science - Imponerande tillväxt i kärnaffären Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-25 2019 robotens år Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 25 Feb 2019 | Surgical Science Sweden AB

2019 robotens år

Omsättningen för helåret 2018 uppgick till 65,7 mkr. Det motsvarar en tillväxt på 15% vilket var i linje med våra förväntningar. Q4’18 stod för 39% av omsättningen och rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 3,4 mkr. På helåret uppgick rörelseresultatet till -4,1 mkr vilket var under våra förväntningar. 2019 spås av b.l.a. Royal College of Surgeons bli det år där nästa generation av kirurgrobotar slår igenom. Här ligger SuS samarbetsbolag CMR Surgical (f.d.-.Cambridge Medical Robotics) i framkant och vi räknar med att CMR Sugical erhåller ett FDA-godkännande under 2019. Sammanfattningsvis ser vi en hög potential i akten då SuS ger exponering mot flera nyckeltrender inom sjukvården. Risknivån är medelhög baserat på att bolaget är kassaflödesneutrala trots en rörelseförlust.

Årets starkaste kvartal

Omsättningen för helåret 2018 uppgick till 65,7 mkr. Det motsvarar en tillväxt på 15% vilket var i linje med våra förväntningar. Q4’18 stod för 39% av omsättningen och rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 3,4 mkr. På helåret uppgick rörelseresultatet till -4,1 mkr vilket var under våra förväntningar. Det förklaras av ökade kostnader relaterad till personal, bolaget har nu byggt upp ett regionalt kontor i USA och anställt en säljansvarig i Frankrike, samt en fortsatt utbyggnad av kontoret i Shenzhen. I Frankrike har man inlett ett arbete med att anpassa produkterna för den franska marknaden samt erhålla fransk licensiering. Försäljningen i USA var något lägre i Q4’18 än vad bolaget räknat med, vilket är ett mönster vi sett hos andra medicintekniska bolag. För första gången redovisar SuS även den geografiska fördelningen av intäkterna, och vi noterar då att segmentet Nord- och Sydamerika, trots ett svagt fjärde kvartal, mer än dubblat sin omsättning under året. Vilket visar att satsningen på lokal närvaro i framförallt USA som gjordes i början av 2018 givit resultat.

2019 robotens år

I en rapport från brittiska Royal College of Surgeons skriven i slutet av 2018 spås 2019 bli det år den nya generationen av kirurgrobotar slår igenom. Här ligger SuS samarbetspartner CMR Surgical (f.d.-.Cambridge Medical Robotics) i framkant. Bolaget befinner sig i slutfasen av ett FDA-godkännande i USA och har börjat anställda personal på den amerikanska marknaden. Vidare ser vi att stora investeringar har skett på området, i slutet av januari förvärvade Johnson & Johnson bolaget Auris Health, en utvecklare av robotar för edoskopi, för USDbn 3,4. Därför har vi höjt våra estimat för intäkter från industriella samarbeten något. SuS har även börjat ett arbete med att hitta nya partners inom industriella samarbeten som vi tror kommer börja bära frukt under året. På sikt har bolaget för avsikt att särredovisa segmentet Industriella samarbeten.

Vi justerar kostnadsbasen

Vi är övertygade om att de satsningar som höjt kostnadsbasen under 2018 kommer bära frukt under 2019-2021. Vi väljer dock att justera ned vår EBIT-prognos för 2019e baserat på den nya kostnadsbasen. Under H1 ser vi en potentiell trigger i nyheter kring CMR vilket gör att vi bibehåller en hög potential i akten. Vidare anser vi att SuS är en tematisk intressant investering då den ger exponering mot flera starka trender inom sjukvården. Vi ser medelhög risk i aktien baserat på att bolaget har en stark kassa och är kassaflödesnutrala trots en rörelseförlust

2018-11-22 Starkt kvartal bådar gott för stark Q4 Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-27 Ett starkt kvartal i linje med våra estimat Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-22 Fortsatt intressanta nyheter gällande industriella samarbeten Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Under förväntan men spännande nyheter från Sydkorea Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Kirurgisk intjäning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 May 2018 | Årsstämma 2017
22 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årligutdelning
24 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
9 May 2019 | Årsstämma 2018
10 May 2019 | Årligutdelning
17 Jul 2019 | Extrastämma 2019
23 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
7 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
7 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
5 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
6 May 2020 | Årsstämma 2019
7 May 2020 | Årligutdelning
21 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
5 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
11 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner