Senaste analysen | 18 Sep 2023 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Riktad nyemission

  Resultat av nytt strategiskt fokus synligt i Q1 OptiCept fortsätter att implementera sin nya strategi i första kvartalet. Strategin medför ett något avsmalnat operationellt fokus på utvalda applikationsområden, kombinerat…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Sep 2023 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - LOI med kanadensiska…

  Resultat av nytt strategiskt fokus synligt i Q1 OptiCept fortsätter att implementera sin nya strategi i första kvartalet. Strategin medför ett något avsmalnat operationellt fokus på utvalda applikationsområden, kombinerat…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Sep 2023 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Kommersiellt avtal i…

  Resultat av nytt strategiskt fokus synligt i Q1 OptiCept fortsätter att implementera sin nya strategi i första kvartalet. Strategin medför ett något avsmalnat operationellt fokus på utvalda applikationsområden, kombinerat…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2023 | OptiCept Technologies

Rapport för andra kvartalet

  Resultat av nytt strategiskt fokus synligt i Q1 OptiCept fortsätter att implementera sin nya strategi i första kvartalet. Strategin medför ett något avsmalnat operationellt fokus på utvalda applikationsområden, kombinerat…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2023 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Nytt OptiBoost-avtal i…

  Resultat av nytt strategiskt fokus synligt i Q1 OptiCept fortsätter att implementera sin nya strategi i första kvartalet. Strategin medför ett något avsmalnat operationellt fokus på utvalda applikationsområden, kombinerat…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Jun 2023 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Omförhandlar…

  Resultat av nytt strategiskt fokus synligt i Q1 OptiCept fortsätter att implementera sin nya strategi i första kvartalet. Strategin medför ett något avsmalnat operationellt fokus på utvalda applikationsområden, kombinerat…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 May 2023 | OptiCept Technologies

Analyskommentar - Avtal i Kina med stor…

  Resultat av nytt strategiskt fokus synligt i Q1 OptiCept fortsätter att implementera sin nya strategi i första kvartalet. Strategin medför ett något avsmalnat operationellt fokus på utvalda applikationsområden, kombinerat…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-09-18 Analyskommentar - Riktad nyemission Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-11 Analyskommentar - LOI med kanadensiska Food Process Solutions Visa Stäng
2023-09-06 Analyskommentar - Kommersiellt avtal i Chile viktig milstolpe för OptiBoost Visa Stäng
2023-08-30 Rapport för andra kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-20 Analyskommentar - Nytt OptiBoost-avtal i Norden Visa Stäng
2023-06-16 Analyskommentar - Omförhandlar partnerskap med Syngenta Visa Stäng
2023-05-26 Analyskommentar - Avtal i Kina med stor potential Visa Stäng
2023-05-10 Stora steg med nya strategin under Q1 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 10 May 2023 | OptiCept Technologies

Stora steg med nya strategin under Q1

 

Resultat av nytt strategiskt fokus synligt i Q1

OptiCept fortsätter att implementera sin nya strategi i första kvartalet. Strategin medför ett något avsmalnat operationellt fokus på utvalda applikationsområden, kombinerat med ett fokus på kostnader och EBITDA-positivt 2023. Resultatet är bland annat en sekventiell minskning av kostnaderna med 26% i kvartalet. Vår bedömning är att OptiBoost för skogsindustrin är den applikation där OptiCept gjort störst framgångar under Q1, samtidigt som bolaget fortsätter arbetet med olivoljeapplikationen på iberiska halvön och dialogen med motparterna inom OptiBoost för snittblommor, som hör till övriga applikationer med stor betydelse i våra prognoser. OptiCept kommunicerar en bedömning att fokuset kommer generera kassaflöden från OliveCept för Q3 och Q4.

2023 sannolikt baktungt

Orderboken uppgår till 28,5 mkr för Q1 och omsättningen till 5 mkr (4 mkr). Vi bedömer att 2023 kommer vara baktungt sett till kassaflöden, dels i Q3, men med betoning på Q4. Sett till applikationer är maskinerna med engångsbetalningar (ex. ODON och THOR) av stor betydelse för att uppnå våra prognoser för intäkter och kassaflödet för 2023. För 2024 bedömer vi att OliveCept är en viktig applikation för intäktsgenereringen, tillsammans med OptiBoost för skogssticklingar och snittblommor som har en royaltybaserad intäktsmodell.

 

Små justeringar av intäktsprognoser

Med bolagets nuvarande orderbok och kundbas, kombinerat med det nya operationella fokuset ser vi fortfarande möjligheter för bolaget att generera intäkter för 2024 och 2025 i enlighet med våra tidigare prognoser. Vi justerar dock ned våra prognoser för 2023 mot bakgrund av en något långsammare start än väntat. Vi ser ett motiverat värde om 23–25 kr (25-27kr).

 

2023-05-02 Analyskommentar - Inleder kontraktsförhandlingar med Aperam Visa Stäng
2023-03-03 Analyskommentar - Tidiga framgångar hos Aperam Visa Stäng
2023-02-21 Upplagt för acceleration under 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-14 Analyskommentar - Första kommentar på Q4-rapporten Visa Stäng
2023-02-02 Analyskommentar - Utvärderingsavtal med Dole Visa Stäng
2022-12-30 Analyskommentar - Ingår avtal inom sticklingsapplikationen i Brasilien Visa Stäng
2022-12-28 Analyskommentar - Ingår avtal med One Flora Group Visa Stäng
2022-12-23 Stärker balansräkningen Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-16 Analyskommentar - Meddelar preliminärt utfall av företrädesemission Visa Stäng
2022-11-07 Analyskommentar - Beslutar om företrädesemission om ca 110 mkr Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-04 Siktar mot positivt EBITDA 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 Analyskommentar - Avtal med odlaren Elite Flower Group Visa Stäng
2022-10-05 Analyskommentar - Resultat från utvärdering med Porta Nova Visa Stäng
2022-09-27 Analyskommentar - Flamingo inleder kommersiella test Visa Stäng
2022-09-26 Analyskommentar- Avtal med Spira Blommor i Sverige Visa Stäng
2022-09-19 Analyskommentar - OliveCept-avtal i Italien Visa Stäng
2022-09-08 Analyskommentar - OptiBoost installeras i Colombia Visa Stäng
2022-08-24 Rapport för Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-16 Analyskommentar - Q2-rapport med få överraskningar Visa Stäng
2022-06-29 Analyskommentar - Avtal med Aceites del sur i Spanien Visa Stäng
2022-05-12 Avancerar på flera fronter Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-06 Analyskommentar - Första kommentar på Q1-rapporten Visa Stäng
2022-04-29 Analyskommentar - Avtal med Steinicke Visa Stäng
2022-04-27 Analyskommentar - Avtal med Dagab för behandling av snittblommor Visa Stäng
2022-02-16 Bokslut för händelserikt 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-19 Syngenta-avtal attraktiv milstolpe Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-02 Avtal med Syngenta ökar räckvidd Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-02 Stärker närvaro i flera segment Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-01 Händelserikt Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-30 Flera milstolpar under 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-09 Fusion medför attraktiva synergier Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-17 Avslutar ett händelserikt år Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-29 Uppdaterad försäljningsprognos Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-20 Fusion med ArcAroma Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-15 Kommersiellt avtal bekräftar affärsmodell Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 OptiBoost är på marknaden Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-12 Optifreeze Framgångar med referenskund Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 Viktiga avtal i väntan på genomslag Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-12 Stärkt balansäkning och nya estimat Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-06 Ett kvartal utan överraskningar Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-31 Nya försäljningsmål men uppskjutna intäkter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-18 Mot ett händelserikt 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Verifieringsperiod för optiFlower Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-07 På väg att bli en ny industriell standard Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

5 Oct 2023 | Extrastämma 2023
28 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
27 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
14 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1