Datum Titel Alternativ
2024-03-20 En ljus framtid Ladda ner | Visa Stäng
2024-02-16 Riktad emission och tidigarelagd rapport Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-30 Q3’23 Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-27 Analyskommentar - Iconovo har genomfört en riktad nyemission Visa Stäng
2023-08-16 Analyskommentar - Iconovo befäster sina långsiktiga finansiella mål för 2027 Visa Stäng
2023-07-17 Q2 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-14 Analyskommentar - Q2-rapport, initial kommentar Visa Stäng
2023-07-13 Analyskommentar - Omstrukturerar avtal med Stevanato Visa Stäng
2023-06-09 Analyskommentar - Ingår nytt samarbete Visa Stäng
2023-05-22 Analyskommentar - Inleder samarbete med global investmentbank Visa Stäng
2023-05-02 Avtal för ICOone Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2023-04-04 Analyskommentar - Ingår nytt avtal Visa Stäng
2023-02-15 Inhalationsplattformarna klara Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-09 Analyskommentar -Avser att genomföra en riktad nyemission Visa Stäng
2023-02-03 Analyskommentar - Meddelar positiva resultat i interimsrapport från projekt med ICOone Nasal Visa Stäng
2023-01-11 Analyskommentar - I förhandling om nytt licensavtal Visa Stäng
2022-10-31 Leverans av nya avtal på väg Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-28 Analyskommentar - Q3 rapport Visa Stäng
2022-07-15 Q2-rapport andas optimism Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Dags för djup inandning Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-26 Ökad aktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-18 Amneal växlar upp Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-04 Ökad aktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-18 Stark avslutning på 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 Iconovo - Tydliggörande kring Symbicort-projektet Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-20 Iconovo - Nytt partneravtal med BNC Korea Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Amneal är tillbaka Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-17 Stor potential vid rätt samarbetspartner Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-28 Tar klivet in i USA genom ny plattform Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-19 Positiv klinisk studie Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 CBC ersätter Amneal Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-18 USA-marknaden öppnar upp sig Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-12 Kliver upp i värdekedjan Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-13 En välsignelse från Italien Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-21 Stor uppsida för ett riskminimerande forskningsbolag Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 21 May 2018 | Iconovo

Stor uppsida för ett riskminimerande forskningsbolag

Iconovo utvecklar inhalationsprodukter primärt för behandling av astma och kroniskt obstruktiva lungsjukdomar (KOL). Gemensamt för astma och KOL är att de är luftvägssjukdomar som inte går att bota, symptomen kan endast lindras. Statistik från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att KOL 2015 var den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Vi räknar med att bolagets samarbetspartner Amneal Pharmaceuticals lyckas lansera sin generiska produkt på den europeiska marknaden under 2021 samt att Intas Pharmaceuticals lanseras under året efter. Drivet av att bolaget löpande har kostnadstäckning för sina utvecklingsprojekt bedömer vi att fler kapitalanskaffningar inte är nödvändiga. Därmed ser vi hög potential i aktien till en medelrisk.

Verkar på en miljardmarknad

Iconovo utvecklar inhalationsprodukter primärt för behandling av astma och kroniskt obstruktiva lungsjukdomar (KOL). Gemensamt för astma och KOL är att de är luftvägssjukdomar som inte går att bota, symptomen kan endast lindras. Den vanligaste behandlingsmetoden är att läkemedel inhaleras. Statistik från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att KOL 2015 var den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Antalet personer som lever med sjukdomen globalt uppskattas till ca 385 miljoner (2010). Insjuknandet i KOL speglar ofta rökvanorna i samhället. Ca 50% av alla rökare över 75 år drabbas av KOL. Normalt tar det ca 30–50 års rökning för att utveckla KOL. I Sverige lider mellan 500 000 och 700 000 människor av KOL vilket motsvarar ca 5–7% av befolkningen, ca 3 000 i Sverige avlider varje år av KOL.

Riskminimerad affärsmodell

Iconovos affärsmodell bygger på kundfinansierad produktutveckling i kombination med royaltyintäkter vid marknadslansering. När ett licens- och utvecklingsavtal ingås erhåller Iconovo vanligtvis en initial betalning (Technology access fee) och under utvecklingstiden erhåller Iconovo ersättningar (milestone-ersättningar), som utfaller varefter projektet uppnår ett antal fördefinierade mål. Ett utvecklingsprojekt löper under ett till tre år och är vanligtvis lönsamt för Iconovo under utvecklingstiden. När samarbetspartnern lanserar produkten erhåller Iconovo en försäljningsbaserad royalty som vanligtvis ligger i intervallet 5-10% av totala försäljningen. Detta leder till att bolaget har ett inflöde av kapital vilket täcker kostnaderna för utveckling samtidigt som de har kvar en option att kapitalisera på en lyckad produktlansering.

Attraktiv uppsida till begränsad nedsida

Vi räknar med att bolagets samarbetspartner Amneal Pharmaceuticals lyckas lansera sin generiska produkt på den europeiska marknaden under 2021 samt att Intas Pharmaceuticals lanseras under året efter. Utifrån vår Sum-of-the-Parts-värdering uppskattar vi bolagets värde (Market cap) till SEKm 328, vilket motsvarar SEK 48 per aktie. Drivet av att bolaget löpande har kostnadstäckning för sina utvecklingsprojekt bedömer vi att fler kapitalanskaffningar inte är nödvändiga. Därmed ser vi hög potential i aktien till en medelrisk.

Kommande händelser

25 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
17 May 2024 | Årligutdelning
12 Jul 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
24 Oct 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3