Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 18 Feb 2021 | Iconovo

Stark avslutning på 2020

Omsättningen steg till 9,1 mkr (1,2 mkr), vilket var 3,5 mkr över vår förväntan. Avvikelsen låg i två större leveranser för både projektet med Amneal samt Intas, ca 7,5 mkr.…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2020 | Iconovo

Iconovo - Tydliggörande kring Symbicort…

Omsättningen för Q3´20 steg till 5,8 mkr (3,5 mkr) vilket var ca 1 mkr under vår förväntan. Avvikelsen ligger i en något lägre milstolpe-fakturering. Kostnadsnivån var ca 1 mkr över…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Aug 2020 | Iconovo

Iconovo - Nytt partneravtal med BNC…

Omsättningen uppgick till 2,5 mkr (3,0) vilket var i linje med vår förväntan. Avvikelsen jämfört med fjolåret låg i en något lägre milstolpsbetalning. Dock har personalkostnaderna stigit mer än vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 May 2020 | Iconovo

Amneal är tillbaka

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1,9 mkr (5,2 mkr), jämfört med vår förväntan på 3 mkr. Avvikelsen berodde på lägre projektleveranser under kvartalet än beräknat. Avvikelsen från fjolåret förklaras av…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2020 | Iconovo

Stor potential vid rätt…

Försäljningen under kvartalet uppgick till 0 mkr (4,4 mkr), vi räknade med 7 mkr. Avvikelsen berodde på att ingen projektleverans skett under kvartalet. Iconovos avtal är konstruerade på så vis…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Oct 2019 | Iconovo

Tar klivet in i USA genom ny plattform

Nettoomsättningen steg till 3,5 mkr (1,1), vilket var under vår förväntan på 5 mkr. Avvikelsen låg i att vi räknat med större milestone-intäkter, vilka varierar kraftigt under kvartalen då de…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Aug 2019 | Iconovo

Positiv klinisk studie

Omsättningen sjönk till 4,4 mkr (5,7), vilket var 6% under vår förväntan. Intäkterna bestod primärt av milestone-intäkter vilka varierar kraftigt under kvartalen då de faktureras när delprojekt slutförs. Rörelsekostnaderna var…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2021-02-18 Stark avslutning på 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-28 Iconovo - Tydliggörande kring Symbicort-projektet Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-20 Iconovo - Nytt partneravtal med BNC Korea Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-11 Amneal är tillbaka Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-17 Stor potential vid rätt samarbetspartner Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-28 Tar klivet in i USA genom ny plattform Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-19 Positiv klinisk studie Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 CBC ersätter Amneal Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-18 USA-marknaden öppnar upp sig Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-12 Kliver upp i värdekedjan Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-13 En välsignelse från Italien Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-21 Stor uppsida för ett riskminimerande forskningsbolag Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 21 May 2018 | Iconovo

Stor uppsida för ett riskminimerande forskningsbolag

Iconovo utvecklar inhalationsprodukter primärt för behandling av astma och kroniskt obstruktiva lungsjukdomar (KOL). Gemensamt för astma och KOL är att de är luftvägssjukdomar som inte går att bota, symptomen kan endast lindras. Statistik från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att KOL 2015 var den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Vi räknar med att bolagets samarbetspartner Amneal Pharmaceuticals lyckas lansera sin generiska produkt på den europeiska marknaden under 2021 samt att Intas Pharmaceuticals lanseras under året efter. Drivet av att bolaget löpande har kostnadstäckning för sina utvecklingsprojekt bedömer vi att fler kapitalanskaffningar inte är nödvändiga. Därmed ser vi hög potential i aktien till en medelrisk.

Verkar på en miljardmarknad

Iconovo utvecklar inhalationsprodukter primärt för behandling av astma och kroniskt obstruktiva lungsjukdomar (KOL). Gemensamt för astma och KOL är att de är luftvägssjukdomar som inte går att bota, symptomen kan endast lindras. Den vanligaste behandlingsmetoden är att läkemedel inhaleras. Statistik från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att KOL 2015 var den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Antalet personer som lever med sjukdomen globalt uppskattas till ca 385 miljoner (2010). Insjuknandet i KOL speglar ofta rökvanorna i samhället. Ca 50% av alla rökare över 75 år drabbas av KOL. Normalt tar det ca 30–50 års rökning för att utveckla KOL. I Sverige lider mellan 500 000 och 700 000 människor av KOL vilket motsvarar ca 5–7% av befolkningen, ca 3 000 i Sverige avlider varje år av KOL.

Riskminimerad affärsmodell

Iconovos affärsmodell bygger på kundfinansierad produktutveckling i kombination med royaltyintäkter vid marknadslansering. När ett licens- och utvecklingsavtal ingås erhåller Iconovo vanligtvis en initial betalning (Technology access fee) och under utvecklingstiden erhåller Iconovo ersättningar (milestone-ersättningar), som utfaller varefter projektet uppnår ett antal fördefinierade mål. Ett utvecklingsprojekt löper under ett till tre år och är vanligtvis lönsamt för Iconovo under utvecklingstiden. När samarbetspartnern lanserar produkten erhåller Iconovo en försäljningsbaserad royalty som vanligtvis ligger i intervallet 5-10% av totala försäljningen. Detta leder till att bolaget har ett inflöde av kapital vilket täcker kostnaderna för utveckling samtidigt som de har kvar en option att kapitalisera på en lyckad produktlansering.

Attraktiv uppsida till begränsad nedsida

Vi räknar med att bolagets samarbetspartner Amneal Pharmaceuticals lyckas lansera sin generiska produkt på den europeiska marknaden under 2021 samt att Intas Pharmaceuticals lanseras under året efter. Utifrån vår Sum-of-the-Parts-värdering uppskattar vi bolagets värde (Market cap) till SEKm 328, vilket motsvarar SEK 48 per aktie. Drivet av att bolaget löpande har kostnadstäckning för sina utvecklingsprojekt bedömer vi att fler kapitalanskaffningar inte är nödvändiga. Därmed ser vi hög potential i aktien till en medelrisk.

Kommande händelser

10 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
15 May 2019 | Årsstämma 2018
16 May 2019 | Årligutdelning
16 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
14 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
11 Mar 2020 | Extrastämma 2020
8 May 2020 | Årsstämma 2019
8 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
11 May 2020 | Årligutdelning
19 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
27 Oct 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
17 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
29 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
19 May 2021 | Årsstämma 2020
20 May 2021 | Årligutdelning
20 Aug 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
28 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner