Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 26 Apr 2019 | Iconovo

CBC ersätter Amneal

Iconovo rapporterade en nettoomsättning på 5,2 mkr (1,0), vilket var 3% över vår förväntan. Intäkten består primärt av en engångsintäkt från indiska CBC Corporation (CBC) på 5 mkr för övertagande…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Feb 2019 | Iconovo

USA-marknaden öppnar upp sig

Iconovo rapporterade en försäljning på 4,4 mkr (12,0), vilket var under vår förväntan på 5 mkr. Avvikelsen ligger i att vi räknat med att fler delprojekt skulle slutföras under perioden.…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Nov 2018 | Iconovo

Kliver upp i värdekedjan

Iconovo rapporterade en försäljning om SEKm 1,1 (0,2), vilket var klart under vår förväntan om SEKm 10. Avvikelsen ligger i att inga delprojekt slutfördes under kvartalet. Intäkten består primärt av…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Aug 2018 | Iconovo

En välsignelse från Italien

Under kvartalet fakturerade bolaget SEKm 5,5 (7,7), vilket var under vår förväntan om SEKm 8. Avvikelsen ligger i att antal genomförda studier var något lägre. Drivet av de nya kundavtalen…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 May 2018 | Iconovo

Stor uppsida för ett riskminimerande…

Iconovo utvecklar inhalationsprodukter primärt för behandling av astma och kroniskt obstruktiva lungsjukdomar (KOL). Gemensamt för astma och KOL är att de är luftvägssjukdomar som inte går att bota, symptomen kan…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-04-26 CBC ersätter Amneal Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-18 USA-marknaden öppnar upp sig Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-12 Kliver upp i värdekedjan Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-13 En välsignelse från Italien Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-21 Stor uppsida för ett riskminimerande forskningsbolag Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 21 May 2018 | Iconovo

Stor uppsida för ett riskminimerande forskningsbolag

Iconovo utvecklar inhalationsprodukter primärt för behandling av astma och kroniskt obstruktiva lungsjukdomar (KOL). Gemensamt för astma och KOL är att de är luftvägssjukdomar som inte går att bota, symptomen kan endast lindras. Statistik från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att KOL 2015 var den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Vi räknar med att bolagets samarbetspartner Amneal Pharmaceuticals lyckas lansera sin generiska produkt på den europeiska marknaden under 2021 samt att Intas Pharmaceuticals lanseras under året efter. Drivet av att bolaget löpande har kostnadstäckning för sina utvecklingsprojekt bedömer vi att fler kapitalanskaffningar inte är nödvändiga. Därmed ser vi hög potential i aktien till en medelrisk.

Verkar på en miljardmarknad

Iconovo utvecklar inhalationsprodukter primärt för behandling av astma och kroniskt obstruktiva lungsjukdomar (KOL). Gemensamt för astma och KOL är att de är luftvägssjukdomar som inte går att bota, symptomen kan endast lindras. Den vanligaste behandlingsmetoden är att läkemedel inhaleras. Statistik från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att KOL 2015 var den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Antalet personer som lever med sjukdomen globalt uppskattas till ca 385 miljoner (2010). Insjuknandet i KOL speglar ofta rökvanorna i samhället. Ca 50% av alla rökare över 75 år drabbas av KOL. Normalt tar det ca 30–50 års rökning för att utveckla KOL. I Sverige lider mellan 500 000 och 700 000 människor av KOL vilket motsvarar ca 5–7% av befolkningen, ca 3 000 i Sverige avlider varje år av KOL.

Riskminimerad affärsmodell

Iconovos affärsmodell bygger på kundfinansierad produktutveckling i kombination med royaltyintäkter vid marknadslansering. När ett licens- och utvecklingsavtal ingås erhåller Iconovo vanligtvis en initial betalning (Technology access fee) och under utvecklingstiden erhåller Iconovo ersättningar (milestone-ersättningar), som utfaller varefter projektet uppnår ett antal fördefinierade mål. Ett utvecklingsprojekt löper under ett till tre år och är vanligtvis lönsamt för Iconovo under utvecklingstiden. När samarbetspartnern lanserar produkten erhåller Iconovo en försäljningsbaserad royalty som vanligtvis ligger i intervallet 5-10% av totala försäljningen. Detta leder till att bolaget har ett inflöde av kapital vilket täcker kostnaderna för utveckling samtidigt som de har kvar en option att kapitalisera på en lyckad produktlansering.

Attraktiv uppsida till begränsad nedsida

Vi räknar med att bolagets samarbetspartner Amneal Pharmaceuticals lyckas lansera sin generiska produkt på den europeiska marknaden under 2021 samt att Intas Pharmaceuticals lanseras under året efter. Utifrån vår Sum-of-the-Parts-värdering uppskattar vi bolagets värde (Market cap) till SEKm 328, vilket motsvarar SEK 48 per aktie. Drivet av att bolaget löpande har kostnadstäckning för sina utvecklingsprojekt bedömer vi att fler kapitalanskaffningar inte är nödvändiga. Därmed ser vi hög potential i aktien till en medelrisk.

Bolagsöversikt

2016 2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 14 20 16 25 35
EBIT (mkr) 4 3 -3 2 10
Vinst före skatt (mkr) 4 2 -3 2 10
EPS, justerad (kr) 0 0 0 0 1
EV/Försäljning (x) 10 7 5
EV/EBITDA (x) -131 65 15
EV/EBIT (x) -58 91 17
P/E (x) 126 23

Risk och avkastningspotential

Risknivå Medium Risk Nettoskuld (SEKm)
Kurs vid analys 35 Enterprise Value (SEKm) 179
Högsta/Lägsta (12M) 39,6/30,4 Reuters/Bloomberg /ICO SS
Antal aktier (m) 6 Listning First North
Börsvärde (SEKm) 237

Estimat och värdering (SEK)

2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 20 16 25 35
EBITDA (mkr) 5 -1 3 12
EBIT (mkr) 3 -3 2 10
Vinst före skatt (mkr) 2 -3 2 10
EPS, justerad (kr) 0 0 0 1
EK/Aktie (kr) 4 9 10 11
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%) -41 449
EBIT marginal (%) 13 -18 7 29
ROE (%) 6 -5 2 13
ROCE (%) 52 -44 18 47
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 10 7 5
EV/EBITDA (x) -131 65 15
EV/EBIT (x) -58 91 17
P/E, justerad (x) 126 23
P/EK (x) 3 3 3
Direktavkastning (%) 0 0 0

Kommande händelser

10 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
14 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
15 May 2019 | Årsstämma 2018
16 May 2019 | Årligutdelning
16 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner