Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 26 Mar 2020 | Diamyd Medical

En positiv överraskning

Nettoomsättningen sjönk till 0,3 mkr (0,4), vilket var i linje med vår förväntan. Försäljning av GAD-protein är volatil mellan kvartalen. Under kvartalet har Diamyd och det amerikanska läkemedelsbolaget Protein Sciences…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jan 2020 | Diamyd Medical

Ny analys ger stöd för uppvärdering

Nettoomsättningen sjönk till 0,1 mkr (0,3), vilket var under vår förväntan. Avvikelsen ligger i en lägre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Rörelsekostnaderna i Q4 (sep-nov)…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Dec 2019 | Diamyd Medical

Stor potential trots negativ studie

Nettoomsättningen steg till 0,3 mkr (0,1), vilket var över vår förväntan. Avvikelsen ligger i en högre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Rörelsekostnaderna i Q4 (jun-aug)…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Jun 2019 | Diamyd Medical

Resultat från fas IIb-studien under Q3…

Nettoomsättningen steg till 0,9 mkr (0,0), vilket var ca 0,6 mkr över vår förväntan. Avvikelsen ligger i en högre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Efter…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Mar 2019 | Diamyd Medical

DIAGNODE-2 nära fullrekryterad

Rörelsekostnaderna i Q2 (dec-feb) uppgick till 10,5 mkr (9,1), vilket var ca 2 mkr lägre än vårt estimat. Avvikelsen ligger i lägre forsknings- och utvecklingskostnader. Resultatet efter skatt uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jan 2019 | Diamyd Medical

Finansiering säkrad

Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 8,8 (11,5), vilket var ca SEKm 3 lägre än vårt estimat. Avvikelsen ligger i lägre forsknings- och utvecklingskostnader. Därmed skruvar vi ned vår förväntade kostnadsbild med…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2018 | Diamyd Medical

På väg att lösa diabetesgåtan

Diamyd Medical arbetar för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Bolaget har i dag två projekt 1) diabetesvaccinet Diamyd® för…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-03-26 En positiv överraskning Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-23 Ny analys ger stöd för uppvärdering Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 Stor potential trots negativ studie Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 3 Dec 2019 | Diamyd Medical

Stor potential trots negativ studie

Nettoomsättningen steg till 0,3 mkr (0,1), vilket var över vår förväntan. Avvikelsen ligger i en högre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Rörelsekostnaderna i Q4 (jun-aug) uppgick till 10 mkr (11,8), vilket var ca 1 mkr lägre än vårt estimat på grund av lägre forsknings- och utvecklingskostnader. Efter rapporten drar vi ned vårt kostnadsestimat för 2019/20e samt 2020/21e med 4 mkr respektive 3 mkr drivet av lägre projektkostnad för DIAGNODE-2 än vad vi tidigare räknat med. Vi justerar ned chansen att nå marknaden för Remygen till 4% från 11%, drivet av den negativa studien. Detta leder till att vi justerar ned vårt motiverade värde till 1195 mkr (1259) vilket motsvarar 17,3 kr per aktie. Därmed ser vi fortsatt hög potential till hög risk.

Kostnadsnivån under kontroll

Nettoomsättningen steg till 0,3 mkr (0,1), vilket var över vår förväntan. Avvikelsen ligger i en högre försäljning av GAD-protein till andra läkemedelsbolag som genomför preklinisk forskning. Rörelsekostnaderna i Q4 (jun-aug) uppgick till 10 mkr (11,8), vilket var ca 1 mkr lägre än vårt estimat på grund av lägre forsknings- och utvecklingskostnader. Resultatet efter skatt uppgick till -9,7 mkr (-11,7) och bolagets kassa samt kortfristiga placeringar steg till 56 mkr (44) efter inlösen av optionsprogrammet. Därmed har bolaget säkrat finansieringen till Q3’20, då resultatet från DIAGNODE-2 planeras presenteras.

Negativa resultat ifrån GABA/Diamyd studien

Efter kvartalets utgång presenterades de preliminära resultat från GABA/Diamyd®-studien. Studien visar att GABA ensamt eller i kombination med två 20 µg Diamyd®-injektioner under huden hos nydiagnostiserade diabetespatienter inte signifikant påverkar insulinproduktionen, blodsockervärden eller insulindos jämfört med placebo. Dock observerades en positiv effekt att GABA sänker glukagonnivåerna. Inga allvarliga biverkningar rapporterades. Fördjupade metaboliska analyser och immunologiska resultat väntas följa. Värt att poängtera är att studien startades under 2013 och att injektionen av Diamyd skedde enbart under huden. Detta skiljer sig signifikant jämfört med de pågående DIAGNODE-studierna där man ger patienterna tre injektioner av Diamyd i en lymfkörtel. Därmed kan argumentationen föras att utfallet var relativt väntat.

Drar ned Remygen projektet (GABA) till 4% (11%)

Efter rapporten drar vi ned vårt kostnadsestimat för 2019/20e samt 2020/21e med 4 mkr respektive 3 mkr drivet av lägre projektkostnad för DIAGNODE-2 än vad vi tidigare räknat med. Vi justerar ned chansen att nå marknaden för Remygen till 4% från 11%, drivet av den negativa studien. Detta leder till att vi justerar ned vårt motiverade värde till 1195 mkr (1259) vilket motsvarar 17,3 kr per aktie. Detta bygger på en summering av förväntade kassaflöden från bolagets olika utvecklingsprojekt diskonterade med en WACC på 12%. Drivet av resultaten av de pågående kliniska studierna kan dessa antaganden ändras snabbt. Därmed ser vi fortsatt hög potential till hög risk.

2019-06-27 Resultat från fas IIb-studien under Q3’20 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 DIAGNODE-2 nära fullrekryterad Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-24 Finansiering säkrad Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 På väg att lösa diabetesgåtan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

10 Oct 2018 | Bokslutskommuniké 2018
15 Nov 2018 | Årsstämma 2018
16 Nov 2018 | Årligutdelning
23 Jan 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
27 Mar 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
26 Jun 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
2 Oct 2019 | Bokslutskommuniké 2019
21 Nov 2019 | Årsstämma 2019
22 Nov 2019 | Årligutdelning
22 Jan 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
25 Mar 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
24 Jun 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
7 Oct 2020 | Bokslutskommuniké 2020

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner