Senaste analysen | 29 Nov 2022 | Tempest Security

Fortsatt förbättrad lönsamhet

  Accelererande organisk tillväxt Den organiska tillväxten var 14% i Q2, vilket var upp från 10% i Q1 trots svårare jämförelsetal. Efter kvartalet har bolaget tecknat avtal med Stena Fastigheter…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2022 | Tempest Security

Stor order i USA indikerar acceleration

  Accelererande organisk tillväxt Den organiska tillväxten var 14% i Q2, vilket var upp från 10% i Q1 trots svårare jämförelsetal. Efter kvartalet har bolaget tecknat avtal med Stena Fastigheter…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Jun 2022 | Tempest Security

Vi räknar med acceleration under H2

  Accelererande organisk tillväxt Den organiska tillväxten var 14% i Q2, vilket var upp från 10% i Q1 trots svårare jämförelsetal. Efter kvartalet har bolaget tecknat avtal med Stena Fastigheter…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Mar 2022 | Tempest Security

Förvärvet av DSS täcker upp för…

  Accelererande organisk tillväxt Den organiska tillväxten var 14% i Q2, vilket var upp från 10% i Q1 trots svårare jämförelsetal. Efter kvartalet har bolaget tecknat avtal med Stena Fastigheter…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2022 | Tempest Security

Analyskommentar - Vänder till förlust…

  Accelererande organisk tillväxt Den organiska tillväxten var 14% i Q2, vilket var upp från 10% i Q1 trots svårare jämförelsetal. Efter kvartalet har bolaget tecknat avtal med Stena Fastigheter…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Nov 2021 | Tempest Security

Återhämtningen fortsätter

  Accelererande organisk tillväxt Den organiska tillväxten var 14% i Q2, vilket var upp från 10% i Q1 trots svårare jämförelsetal. Efter kvartalet har bolaget tecknat avtal med Stena Fastigheter…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Oct 2021 | Tempest Security

USA-etablering kan bli transformativ

  Accelererande organisk tillväxt Den organiska tillväxten var 14% i Q2, vilket var upp från 10% i Q1 trots svårare jämförelsetal. Efter kvartalet har bolaget tecknat avtal med Stena Fastigheter…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-29 Fortsatt förbättrad lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-30 Stor order i USA indikerar acceleration Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 30 Aug 2022 | Tempest Security

Stor order i USA indikerar acceleration

 

Accelererande organisk tillväxt

Den organiska tillväxten var 14% i Q2, vilket var upp från 10% i Q1 trots svårare jämförelsetal. Efter kvartalet har bolaget tecknat avtal med Stena Fastigheter för 2,2 mkr per år, Moderna Museet för 6,5-7 mkr per år samt för personskyddstjänster i USA för över 10 mkr per år. Detta indikerar att efterfrågan för bolagets tjänster accelererar. Vi ser 17% organisk tillväxt för 2022e och 20% per år i snitt 2022-2025e.

Mix kommer driva marginalen

Tempest har som målsättning att nå 1 mdkr i omsättning med en rörelsemarginal på 10% 2025. Pro forma ligger man och taktar på strax över 400 mkr med en marginal på strax över 5%. Särskilda Tjänster har högre marginal än Bevakning och då vi tror att divisionen både kommer att växa snabbare organiskt samt göra fler förvärv tror vi mix är den viktigaste marginaldrivaren.

 

Aktien prisar inte in USA-satsningen, gjord eller kommande M&A

Vår SOTP värderar Tempest exklusive gjord M&A (dvs när målen sattes) till 27 kr per aktie. Aktien prisar därmed varken in USA-satsningen, gjord eller kommande M&A. I linje med analysavdelningens nya ramverk för avkastningskrav höjer vi vår WACC till 14% (11%). Av försiktighetsskäl inkluderar vi inte heller längre kommande M&A. Vi ändrar därför motiverat värde till 55-57 kr (81-83 kr).

 

2022-06-15 Vi räknar med acceleration under H2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-10 Förvärvet av DSS täcker upp för senarelagda uppdragsstarter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-24 Analyskommentar - Vänder till förlust trots högre tillväxt Visa Stäng
2021-11-25 Återhämtningen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-05 USA-etablering kan bli transformativ Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2023 | Bokslutskommuniké 2022
25 May 2023 | Årsstämma 2022
25 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
24 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
23 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3