Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 31 Jan 2019 | BE Group

Utdelning och lönsamhetsförbättringar…

BE Group redovisar ett starkt kvartal, primärt drivet av affärsområdet Sverige & Polen. Den organiska tillväxten uppgick till 3% där omsättningen landade på SEKm 1154 (1095). Underliggande rörelseresultat uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2018 | BE Group

Försäljningslyft från ståltullar

BE Group redovisar en nettoomsättning på SEKm 1111 (968) för Q3’18, en tillväxt på 15%. Den organiska tillväxten under kvartalet uppgick till 4%, där segmentet Sverige & Polen stack ut…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2018 | BE Group

Starkt kassaflöde, försäljning och r…

BE Group redovisar ett starkt andra kvartal med en försäljning på SEKm 1 312 (1​ ​147), 7% över våra estimat. Tillväxten Y/Y blev därmed 14%, varav 8% organisk tonnagetillväxt. Det…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2018 | BE Group

Starkaste kvartalet sedan 2008

BE Group redovisar sitt starkaste kvartal i det underliggande rörelseresultatet sedan 2008. Nettoomsättningen landade på 2% under vårt estimat medan det underliggande rörelseresultatet och marginalen överraskade positivt. Koncernen underliggande marginalen…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Feb 2018 | BE Group

Fortsatt stabil utveckling i kä…

BE Group redovisar ett resultat överlag i linje med våra estimat för det fjärde kvartalet 2017. Omsättningen landade på SEKm 1095 (953) vilket var något över vad vi hade räknat…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Oct 2017 | BE Group

Ännu ett kliv mot ett lönsammare BE…

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till SEKm 968 (892) där våra förväntningar låg på SEKm 945. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades till SEKm 22 (10) vilket markera tre kvartal i…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Jul 2017 | BE Group

Oväntad svaghet tillfällig i Q2

BE Group rapporterade ett underliggande resultat för sitt andra kvartal som inte levde upp till förväntningarna. Vid en närmare granskning ser bilden bättre ut då en hel del av effekten…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-01-31 Utdelning och lönsamhetsförbättringar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 Försäljningslyft från ståltullar Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-20 Starkt kassaflöde, försäljning och rörelseresultat Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 20 Jul 2018 | BE Group

Starkt kassaflöde, försäljning och rörelseresultat

BE Group redovisar ett starkt andra kvartal med en försäljning på SEKm 1 312 (1​ ​147), 7% över våra estimat. Tillväxten Y/Y blev därmed 14%, varav 8% organisk tonnagetillväxt. Det underliggande rörelseresultatet för den löpande verksamheten, justerat för engångsposter och jämförelsestörande poster, uppgick till SEKm 50 (29), drygt SEKm 4 över vad vi hade räknat med. Därmed blev den justerade rörelsemarginalen 3,8% (2,5%). Vi ser fortsatt stark efterfråga​n​ för bolagets huvudmarknader men ser samtidigt en ​tuffare konkurrens​ ​kortsiktigt​. EUs ståltullar och andra skyddsåtgärder påverkar stålpriserna positivt och bidrar med en större effekt än vi tidigare trott. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien, men till en hög risk.

Starkt i det underliggande

Nettoomsättningen steg 14% Y/Y till SEKm 1312 (1147), nästan 7% över vad vi hade räknat med. Tillväxten utgjordes av 8% organisk tonnagetillväxt, 3% positiva valutaeffekter samt 3% pris- och mixeffekter. BE Group såg positiv effekt från implementerade ståltullar och andra europeiska skyddsåtgärder som har medfört prisökningar. Tonnageökningen sågs primärt i affärsområdet Sverige & Polen som ökade med 14% Y/Y medan Finland & Baltikum var upp 2%. Det underliggande rörelseresultatet för den löpande verksamheten, justerat för engångsposter och jämförelsestörande poster, uppgick till SEKm 50 (29), vilket var SEKm 4 över vad vi hade räknat med. Den justerade underliggande rörelsemarginalen blev därmed 3,8% (2,5%), i linje med våra estimat. Kassaflödet för perioden uppgick till SEKm 17 (-49). BE Group ser fortsatt god efterfrågan och prisutveckling på bolagets huvudmarknader de kommande kvartalen, där de europeiska ståltullarna medför fortsatta prisökningar.

Rensar ut engångsposter under kvartalet

Likt Q1, fortsätter BE Group se en tuff konkurrens inom tunnplåt för affärsområdet Finland & Baltikum. Även Sverige & Polen har sett tendenser av tuffare konkurrens under kvartalet där en aktör rimligtvis dumpar lager, vilket dock bör vara kortvarigt. Under det andra kvartalet har BE Group även tagit beslut om att avveckla den olönsamma verksamheten i Prerov, Tjeckien, och tagit SEKm 16 i kostnader. Avvecklingen bedöms vara genomförd i slutet av 2018. BE Group har även bokfört engångskostnader för en befarad kundförlust i Baltikum på SEKm 12. Att koncernledningen väljer att boka många engångsposter i det andra kvartalet indikerar på att bolaget vill rensa bort det som går för att slippa engångsposter inom de närmsta kvartalen, vilket vi bedömer som positivt.

Fortsatt stark efterfråga på huvudmarknader

Bolagets andra kvartal andas optimism inför framtiden samtidigt som det underliggande resultatet, likt försäljningen och kassaflödet, var starkt. Vi ser fortsatt stark efterfrågan på bolagets huvudmarknader och ser att de europeiska skyddsåtgärderna påverkar BE Group mer positivt än vi tidigare trott vilket gör att vi justerar upp försäljningsestimatet med drygt 4% för 2018e. Vi räknar även med att tuffare konkurrens pressar marginalen något under resterande delen av 2018, men att den återhämtar sig 2019. Därmed justerar vi ned EBIT med drygt 4% för 2018. Vi kvarstår vid vår bedömning om att potentialen i aktien är hög, men till en hög risk.

2018-04-27 Starkaste kvartalet sedan 2008 Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-02 Fortsatt stabil utveckling i kärnsegmenten Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 Ännu ett kliv mot ett lönsammare BE Group Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-24 Oväntad svaghet tillfällig i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 Momentum och hävstång Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-20 Q4 når inte riktigt hela vägen Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Svarta siffror men svagt kassaflöde Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-02 Medvind från stålpriser och bättre struktur Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-12 Struktur och lönsamhet förbättras i tuff marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-19 Viss stabilisering i väntan på bättre marknad Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-27 Växer bra på hemmamarknaden Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 Händelsefull höst att vänta Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-12 Nyemission genomförd Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Stigande volymer i Norden Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-06 Ett riktigt stålbad Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-24 Motig marknad; fokus på försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-17 Väntar på förbättring Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-29 Små ljusglimtar Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-06 Botten passerad Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

2 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
19 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
23 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
31 Jan 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
26 Apr 2019 | Årligutdelning
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner