Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 26 Apr 2019 | BE Group

Starkt kassaflöde med stabila utsikter

BE Group redovisar en nettoomsättning på 1205 (1226) mkr för bolagets första kvartal 2019, en minskning på 2% y/y där primärt produktionsverksamheten i Finland och distributionsverksamheten i Baltikum tynger. Vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Jan 2019 | BE Group

Utdelning och lönsamhetsförbättringar…

BE Group redovisar ett starkt kvartal, primärt drivet av affärsområdet Sverige & Polen. Den organiska tillväxten uppgick till 3% där omsättningen landade på SEKm 1154 (1095). Underliggande rörelseresultat uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Oct 2018 | BE Group

Försäljningslyft från ståltullar

BE Group redovisar en nettoomsättning på SEKm 1111 (968) för Q3’18, en tillväxt på 15%. Den organiska tillväxten under kvartalet uppgick till 4%, där segmentet Sverige & Polen stack ut…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2018 | BE Group

Starkt kassaflöde, försäljning och r…

BE Group redovisar ett starkt andra kvartal med en försäljning på SEKm 1 312 (1​ ​147), 7% över våra estimat. Tillväxten Y/Y blev därmed 14%, varav 8% organisk tonnagetillväxt. Det…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2018 | BE Group

Starkaste kvartalet sedan 2008

BE Group redovisar sitt starkaste kvartal i det underliggande rörelseresultatet sedan 2008. Nettoomsättningen landade på 2% under vårt estimat medan det underliggande rörelseresultatet och marginalen överraskade positivt. Koncernen underliggande marginalen…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Feb 2018 | BE Group

Fortsatt stabil utveckling i kä…

BE Group redovisar ett resultat överlag i linje med våra estimat för det fjärde kvartalet 2017. Omsättningen landade på SEKm 1095 (953) vilket var något över vad vi hade räknat…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Oct 2017 | BE Group

Ännu ett kliv mot ett lönsammare BE…

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till SEKm 968 (892) där våra förväntningar låg på SEKm 945. Det underliggande rörelseresultatet förbättrades till SEKm 22 (10) vilket markera tre kvartal i…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-04-26 Starkt kassaflöde med stabila utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-31 Utdelning och lönsamhetsförbättringar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-24 Försäljningslyft från ståltullar Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-20 Starkt kassaflöde, försäljning och rörelseresultat Ladda ner | Visa Stäng
2018-04-27 Starkaste kvartalet sedan 2008 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 27 Apr 2018 | BE Group

Starkaste kvartalet sedan 2008

BE Group redovisar sitt starkaste kvartal i det underliggande rörelseresultatet sedan 2008. Nettoomsättningen landade på 2% under vårt estimat medan det underliggande rörelseresultatet och marginalen överraskade positivt. Koncernen underliggande marginalen uppgick till 3,9% (2,6%) vilket är ett steg mot bolagets långsiktiga marginalmål på 5%. Det är framför allt divisionen Sverige & Polen som utvecklas väl medan distributionsaffären i Finland möter en något ökad konkurrens under kvartalet. Den imponerade underliggande marginalen motiverar små uppjusteringar av våra EBIT-estimat. Vi kvarstår vid vår bedömning att potentialen i aktien är hög men till en hög risk.

Bolagets högsta underliggande EBIT sedan 2008

BE Group redovisar bolagets starkaste kvartal sedan 2008 i det underliggande rörelseresultatet. Nettoomsättningen uppgick till SEKm 1226 (1138), 2% under vårt estimat där vi hade förväntat oss SEKm 1248. Levererat tonnage kom in i linje med våra förväntningar men prisuppgången på stål har varit något starkare än väntat. Den totala tillväxten för kvartalet landade på 8% vilket förklaras främst av positiva pris- och mixeffekter på 6% samt valutaeffekter om 2%. Även bruttomarginalen överraskade positivt och landade på 15,3% mot väntat 15,0%. BE Group ser fortsatt positivt på efterfrågan de närmsta kvartalen på bolagets produkter.

Ett steg mot bolagets långsiktiga marginalmål

För kvartalet redovisar BE Group ett imponerande underliggande rörelseresultat på SEKm 48 där kärndivisionerna stod totalt för SEKm 61. Koncernens uEBIT blev därmed 3,9% (2,6%), ett steg mot bolagets långsiktiga finansiella mål om 5%. För divisionen Sverige & Polen uppgick det underliggande rörelseresultatet till 5,4% (4,2%) medan Finland & Baltikum landade på 4,6% (5,6%). Distributionsaffären i Sverige påverkades positivt av högre stålpriser och lägre kostnaderna. Samtidigt har den positiva utvecklingen för Lecor hållit i sig och levererar nu ett lönsamt kvartal. I distributionsaffären i Finland ser BE Group en ökad konkurrenssituation och prispress, framförallt inom tunnplåt vilket har resulterat i lägre volymer och underliggande marginal. Den ökade konkurrensen är ett resultat av bl.a. överkapacitet och bedöms som osund där vi räknar med att volymtillväxt återkommer framgent.

Marginalförbättring motiverar estimathöjning

Det första kvartalet har präglats av ett kallt väder som har påverkat ett flertal andra rapporterande stålbolag negativt med försäljning mot Norden. Trots en kall vinter har BE Group resultat överraskat positivt med ett imponerande underliggande rörelseresultat. Även om vi vill se ett flertal kvartal i rad med hög underliggande rörelsemarginal motiverar dagens positiva överraskning små estimatförändringar på EBIT. Vi justerar upp EBIT för innevarande år med 7%. I takt med att avvecklingen av olönsamma verksamheter fortsätter bedömer vi att det underliggande rörelseresultatet fortsätter att öka successivt. På 2018 års estimat handlas BE Group därmed på P/E 9x eller EV/EBIT 10x. Vi kvarstår vid bedömningen att potentialen i aktien är hög men till en hög risk.

2018-02-02 Fortsatt stabil utveckling i kärnsegmenten Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-26 Ännu ett kliv mot ett lönsammare BE Group Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-24 Oväntad svaghet tillfällig i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-02 Momentum och hävstång Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-20 Q4 når inte riktigt hela vägen Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Svarta siffror men svagt kassaflöde Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-02 Medvind från stålpriser och bättre struktur Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-12 Struktur och lönsamhet förbättras i tuff marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-19 Viss stabilisering i väntan på bättre marknad Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-27 Växer bra på hemmamarknaden Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-17 Händelsefull höst att vänta Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-12 Nyemission genomförd Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-29 Stigande volymer i Norden Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-06 Ett riktigt stålbad Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-24 Motig marknad; fokus på försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-17 Väntar på förbättring Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-29 Små ljusglimtar Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-06 Botten passerad Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

2 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
19 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
23 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
31 Jan 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
26 Apr 2019 | Årligutdelning
18 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
24 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner