Senaste analysen | 12 May 2022 | Raketech Group Holding

Lanserar potentiell diamant

  Q1 i linje med våra estimat Omsättningen i kvartalet uppgick till EUR 12,7m vilket motsvarar en tillväxt om 53,3% varav den organiska tillväxten uppgick till 6,8%. Siffran var marginellt…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Feb 2022 | Raketech Group Holding

Visar styrka på marginal och organisk…

  Stark organisk tillväxt om 12,5% i Q4 Omsättningen för helåret uppgick till EUR 38,5m vs. våra estimat om EUR 40,0m. Avvikelsen förklaras i tillträde av bolagets senaste förvärv. Rensat…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2021 | Raketech Group Holding

Stark trading update ger bränsle åt h…

  Krossar marknadens förväntningar Omsättningen i kvartalet uppgick till EUR 9,6m jämfört med konsensus om EUR 9,2m vilket motsvarar en organisk tillväxt om 25,6%. Tillväxten är driven av svenska och…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Aug 2021 | Raketech Group Holding

Stark trading update

  Stark trading update Omsättningen i Q2’21 uppgick till EUR 8,8m vs våra estimat om 8,6m. Den organiska tillväxten uppgick till 25,6%. EBITDA uppgick till EUR 3,4m vs våra estimat…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jul 2021 | Raketech Group Holding

Förvärv ökar andelen intäkter från…

  Förvärvar QM Media för EUR 16m Raketech har förvärvat det svenska affiliatebolaget QM Media för EUR 16m. Bolaget fokuserar på sport vilket gör att intjäningen från sport kommer stiga…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 May 2021 | Raketech Group Holding

En hand värd att syna

Vi initierar bevakning på Accessbolaget Raketech. Snabbt växande digital underhållning IGaming är en av de snabbast växande formerna av digital underhållning globalt och väntas växa med 12-14% kommande år. Tillväxten…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-05-12 Lanserar potentiell diamant Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-18 Visar styrka på marginal och organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-11 Stark trading update ger bränsle åt höjning Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-19 Stark trading update Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 19 Aug 2021 | Raketech Group Holding

Stark trading update

 

Stark trading update

Omsättningen i Q2’21 uppgick till EUR 8,8m vs våra estimat om 8,6m. Den organiska tillväxten uppgick till
25,6%. EBITDA uppgick till EUR 3,4m vs våra estimat om EUR 3,7m. Avvikelsen går att förklara med en lägre
bruttomarginal till följd av en ändrad produktmix. Bolaget lämnar en trading update att omsättningen i juli
var ca 21% högre än under 2020 samt att EBITDA-marginalen under denna månad uppgick till 43%.

Kosmetiska förändringar av estimaten

Då vi inför rapporten uppdaterade estimaten med hänvisning till förvärvet av QM Media gör vi endast mindre
förändringar för att ta hänsyn till förvärvet av Infinleads samt given guidning. Detta innebär att vi höjer
estimaten för försäljning med ca 2,5% kommande år. Innevarande år sänker vi EPS med ca 8% för att justera
för timing av tillträde vid förvärv och utspädning.

Fortsatt stor uppsida till vårt motiverade värde

Vi bibehåller vårt motiverade värde om 27-28 kr. Vi bedömer att det finns ett antal skäl till en uppvärdering
kommande kvartal och dessa är: 1) ökad exponering mot USA och sportsbetting 2) fortsatt leverans av stark
organisk tillväxt 3) fortsatta förvärv.
2021-07-13 Förvärv ökar andelen intäkter från USA Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-20 En hand värd att syna Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
10 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3