Senaste analysen | 12 Apr 2022 | Ayima

Temporär svaghet men bättre utsikter

  En svag avslutning på fjolåret Under Q4’21 rapporterade Ayima totala intäkter om 43,4 mkr (Q4’20: 47,9 mkr), en minskning om 9 procent. Orsaken till omsättningsfallet berodde på en försening…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2022 | Ayima

Analyskommentar - Starkt helårsresultat…

  Starkt helårsresultat Ayima rapporterade igår ett starkt resultat för helåret 2021 där bolagets EBITDA landade på 17,4 mkr, en förbättring med 5% på årsbasis och 2,4% bättre än vår…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2021 | Ayima

Stark tillväxt under Q3'21

  Stark tillväxt under Q3 Ayima redovisade en omsättning under Q3 på 42,9 mkr (30,4 mkr) motsvarande 41% tillväxt y/y. Intäkter från sökmotoroptimering uppgick till 19,6 mkr (16,2) och betald…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Oct 2021 | Ayima

Intressant nisch med lovande utsikter

  Intressant nisch med lovande utsikter Ayima är ett konsultbolag inom digital marknadsföring med huvudsakligt fokus på sökmotoroptimering. Med kunder som British Airways, Wells Fargo och Johnson & Johnson samt…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-04-12 Temporär svaghet men bättre utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-25 Analyskommentar - Starkt helårsresultat Visa Stäng
2021-11-11 Stark tillväxt under Q3'21 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 11 Nov 2021 | Ayima

Stark tillväxt under Q3’21

 

Stark tillväxt under Q3

Ayima redovisade en omsättning under Q3 på 42,9 mkr (30,4 mkr) motsvarande 41% tillväxt y/y. Intäkter från sökmotoroptimering uppgick till 19,6 mkr (16,2) och betald media till 18,6 mkr (9,5), vilket motsvarar en tillväxt om 21% respektive 96%. Den starka tillväxten inom betald media satte press på bruttomarginalen som var 51% jämfört med våra förväntningar om 59%.

God kostnadskontroll och lönsamhet

EBITDA uppgick till 4,7 mkr (4,8) vilket är i linje med föregående års resultat men bättre än våra estimat om 2,0 mkr. Den stora skillnaden kommer av klart lägre personalkostnader än vad vi förväntade oss och visar på att de kostnadsbesparingar Ayima genomfört burit frukt. Vi ser positivt på detta då kontinuerligt god lönsamhet är den nyckelfaktor vi tror kommer skapa aktieägarvärde.

Nytt motiverat värde 18-19 kr

Överlag tycker vi att Ayima levererar en bra rapport med tillväxt inom samtliga regioner och affärsområden under god lönsamhet. Till följd av att bolaget uppvisat stärkt lönsamhet under hela 2021 höjer vi våra estimat för 2021 och 2022 vilket leder till att vi justerar upp motiverat värde till 18 – 19 kr från tidigare 17 – 18 kr.
2021-10-13 Intressant nisch med lovande utsikter Ladda ner | Visa Stäng