Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 29 Aug 2019 | Consilium

Osäkerhet om strukturen fortsätter…

Trots en stark utveckling för kvarvarande verksamheter så fortsätter den till synes attraktiva värderingen av Consiliums aktie att överskuggas av osäkerheten om bolagets framtida struktur. Medan Marine & Safety (alarm)…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 May 2019 | Consilium

Stark start för M&S med förhöjd risk…

Arbetet med att omstrukturera Consilium mot säkerhetsprodukter och system för nischmarknader med höga skyddsvärden fortsätter. Men medan Marine & Safety (alarm) fortsätter växa starkt, med 21% i kvartalet till god…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Mar 2019 | Consilium

Summan av delarna större än helheten

Consilium avslutade året starkt med en omsättning i Q4 ’18 på 399 mkr, jämfört med de 348 mkr vi ursprungligen räknat med. EBITDA-marginalen uppgick till på 10,2% i Q4 och…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Dec 2018 | Consilium

Renodling mot säkerhet grumlar…

I den pågående renodlingen mot säkerhet har bolaget flyttat ut ytterligare verksamheter till avyttring vilket gjorde att kvarvarande omsättning ökade med 1% till SEKm 345 i Q3. För kvarvarande verksamheter…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2018 | Consilium

Utsikter intakta trots motvind

Ännu ett kvartal av förskjutningar i utleveranserna för Safety Enginering och omvärderingseffekter vid avyttringarna av radar- och navigationsverksamheterna pressade EBIT-marginalen till 6,4% i Q2, jämfört med vår förväntan på 10,8%.…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2018 | Consilium

Ett kvartal i linje med trenden

Medan Safety Enginering kämpar med fortsatta förskjutningar så illustrerar EBIT-marginalen på 10,5% i första kvartalet tydligt den positiva effekt som beslutet att avyttra icke-kärnverksamheter och förra årets kostnadsbesparingsprogram tillsammans har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2018 | Consilium

Fokusering vägen till återhämtning i…

Även om orderboken är på rekordnivå så kämpar Safety Enginering med fortsatta förskjutningar som pressar lönsamheten. Consilium har nu beslutat att fokusera verksamheten till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem, och med en…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-08-29 Osäkerhet om strukturen fortsätter tynga aktien Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-31 Stark start för M&S med förhöjd risk för gruppen Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 31 May 2019 | Consilium

Stark start för M&S med förhöjd risk för gruppen

Arbetet med att omstrukturera Consilium mot säkerhetsprodukter och system för nischmarknader med höga skyddsvärden fortsätter. Men medan Marine & Safety (alarm) fortsätter växa starkt, med 21% i kvartalet till god lönsamhet så är ödet för Safety Engineering (släckning), som visar fortsatt svag utveckling, ännu okänt. En uppdelning av M&S mer mogna verksamhet, som vi beräknar kan motivera ett värde motsvarande 74 kr per aktie, och SE som är i en tidigare utvecklingsfas och kan motivera ett värde runt 7-8 kronor per aktie, skulle kunna synliggöra betydande värden. Men ett möjligt behov av kapitaltillskott för SE vid en utskiftning, och det faktum att bolagets obligationslån på 750 mkr ska refinansieras om mindre än ett år gör att vi bedömer den finansiella risken som förhöjd just nu. Med en attraktiv värdering, en ljusning för kvarvarande verksamheter och en möjlig uppdelning av bolaget ser vi en hög potential i aktien till en hög risk.

Stark operationell start på 2019 för Marine & Safety

Omsättningen i Q1’19 på 385 mkr blev 10% högre än vi räknat med och motsvarade en tillväxt på 21%, för de kvarvarande verksamheterna. Tillväxten dominerades av Marine & Safety (detektion & alarm) som ökade med 21% i kvartalet medan Safety Engineering (släckning) visade en fortsatt svag utveckling i kvartalet, vilket fortsatte med en nolltillväxt från låga nivåer för perioden jan-apr. EBIT (exkl. intressebolag) uppgick till 34 mkr jämfört med vår förväntan på 31 mkr. Efter kvartalets utgång valde man även att revidera bokslutet för 2018 och belasta helårsresultatet med en nedskrivning av tillgångar som innehas till försäljning på 225 mkr.

Strukturfrågor fortsätter kasta skugga över aktien

Medan verksamheten inom M&S växer starkt med gynnsam utveckling inom flera viktiga nischsegment så fortsätter aktien verka under skuggan av den pågående strukturförändringen där ödet för SE ännu inte är avgjort. Vi bedömer nu att M&S som fristående, inkl. hela nettoskulden på 762 mkr, motiverar en EV/EBITDA-multipel på 7x vilket motsvarar ett värde på ca 800-900 mkr eller runt 74 kr per aktie (se underlag på sid 3). SE är i en tidigare utvecklingsfas med ihållande motvind inom Olja & Gas. Verksamheten har tidigare haft god lönsamhet med 20% EBITDA-marginal 2014-15 men visat svag utveckling sedan dess. Även om det finns stor potential för en vändning skulle verksamheten sannolikt kräva ett kapitaltillskott för att stå på egna ben och vi räknar med ett värde kring 7-8 kr per aktie. Det sammanlagda värdet av verksamheterna som fristående enheter på 82 kr per aktie skulle kunna synliggöra betydande värden över vad dagens kurs på 59 kr reflekterar.

Finansiella risker motiverar höjd risk

Med stöd av en stark utveckling för M&S har vi justerat upp vår prognos för EBIT med 4% för i år och 8% för 2020e. Samtidigt noterar vi a) den höga strukturella osäkerheten, med ett möjligt behov av kapitaltillskott för SE vid en utskiftning, b) att soliditeten på 21% hjälps av att bolagets hybridobligationslån med evig löptid redovisas som eget kapital och justerat för det uppgår soliditeten till relativt låga 10%, samt c) det faktum att bolagets obligationslån på 750 mkr ska refinansieras om mindre än ett år. Det gör att vi bedömer den finansiella risken som förhöjd just nu. En framgångsrik försäljning av tillgångar upptagna på balansräkningen till ett värde på 370 mkr efter nedskrivningar kan dock förändra den bilden snabbt. Med en attraktiv värdering, en ljusning för kvarvarande verksamheter i den renodlade strukturen och en möjlig uppdelning av bolaget ser vi en hög potential i aktien till en hög (medelhög) risk.

2019-03-04 Summan av delarna större än helheten Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Renodling mot säkerhet grumlar utsikterna kortsiktigt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Utsikter intakta trots motvind Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Ett kvartal i linje med trenden Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Fokusering vägen till återhämtning i lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Mycket av motvinden inprisad Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Fortsatt motvind trots tillväxt i orderingång Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Tilltagande motvind Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-27 Satsar genom svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-23 Fortsatta satsningar biter trots kraftiga svängningar Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Accelererar satsningarna på en fortsatt svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-24 Orderingång på ny all time high Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Starkt framåt trots grumliga makroutsikter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-24 Lovande utsikter inför Q4-rapporten Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-30 Fortsatt starkt vinstmomentum Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-20 Stark utväxling på ökad försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-20 Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-27 Sänkt syn på potentialen efter svag december Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-21 Fortsätter växa i takt med värderingspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2014-08-29 Toppar den gynnsamma marknaden med flera förvärv Visa Stäng
2014-07-07 Förvärv illustrerar potentialen i caset Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-21 Ett kvartal av bekräftelser på ett lovande case Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-02 Dubbelt stöd för starkare tillväxt framöver Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-25 Tillväxten återvänt med rejäl höjning av utdelningen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
21 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018
21 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
22 May 2019 | Årligutdelning
19 Jun 2019 | Årsstämma 2018
28 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
21 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner