Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 26 Oct 2018 | Lammhults Design Group

Rör sig mot sina finansiella mål

LDG rapporterade en försäljning på SEKm 221,1 vilket var i linje med vår förväntan. Den stora överraskningen var dock rörelseresultatet som uppgick till SEKm 9,9, motsvarande en EBIT-marginal på 4,5%…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jul 2018 | Lammhults Design Group

Starkt resultat och god orderingång

Lammhults Design Group  rapporterade en försäljning om SEKm 238,1 för kvartalet vilket var i linje med våra estimat. Rörelsemarginalen stiger till 5,4% vilket var något över våra förväntningar. Den största…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2018 | Lammhults Design Group

Public Interior överraskar

Lammhults Design Group rapporterar in en tillväxt om 2% organiskt (omsättning 231,8 vs. 227,2).. Q1 2017 var dock ett ovanligt starkt kvartal för LDG så jämförelsen är tuff. Någonting vi…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Feb 2018 | Lammhults Design Group

Ett stabilt avslut på året och en…

Då bolaget rapporterade in en försäljning för 2017 som var starkare än väntat väljer vi att justera upp våra intäktsestimat något. Detta på grund av högre instegsvärden. Vi ser även…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Oct 2017 | Lammhults Design Group

2017 – ett mellanår

Bolaget rapporterade in ett Q3 under vår förväntan. Det var framförallt segmentet  Public Interior-segmentet som inte levde upp till förväntningarna. Här var en bidragande orsak till den lägre försäljningen en…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Jul 2017 | Lammhults Design Group

Säsongsmönstret väntas hålla i sig…

Liksom tidigare år så är Q2 och första halvåret en svag period. Detta är något som beror på de naturliga svängningar som finns i marknaden och i affären. Nettoomsättningen uppgick…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 May 2017 | Lammhults Design Group

Stark orderingång bäddar för ett bra…

Första kvartalet genererade en omsättningstillväxt på 37%, vilket var 19% bättre än våra förväntningar. Deras senaste förvärv har bidragit starkt till ökningen. Organiskt växte Lammhults Design Group (LDG) med 11%.…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-10-26 Rör sig mot sina finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-17 Starkt resultat och god orderingång Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Public Interior överraskar Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-07 Ett stabilt avslut på året och en stark orderbok Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-30 2017 – ett mellanår Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-21 Säsongsmönstret väntas hålla i sig - bättre H2 att vänta Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-03 Stark orderingång bäddar för ett bra 2017 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 3 May 2017 | Lammhults Design Group

Stark orderingång bäddar för ett bra 2017

Första kvartalet genererade en omsättningstillväxt på 37%, vilket var 19% bättre än våra förväntningar. Deras senaste förvärv har bidragit starkt till ökningen. Organiskt växte Lammhults Design Group (LDG) med 11%. Orderingången i första kvartalet ökade med 57%. Bolaget har erhållit ett antal större projekt under kvartalet och ett flertal av dessa kommer att levereras löpande under året. EBIT i kvartalet uppgick till SEKm 8,3, vilket var bättre YoY men 33% sämre än vad vi hade förväntat oss. Att EBIT var så mycket sämre än väntat beror till större delen på en ogynnsam lands- och projektmix inom Public Interior. Enligt oss ger den starka orderingången, den starka byggmarkand och förbättringen i Norge stöd till det långsiktiga caset.

Bättre omsättning men svagare EBIT

Första kvartalet genererade en omsättningstillväxt på 37%, vilket var 19% bättre än våra förväntningar. Deras senaste förvärv har bidragit starkt till ökningen. Organiskt växte Lammhults Design Group (LDG) med 11%. Orderingången i första kvartalet ökade med 57%, varav 17% organiskt, med positiv utveckling i både Sverige och på deras exportmarknader. Bolaget har erhållit ett antal större projekt under kvartalet och ett flertal av dessa kommer att levereras löpande under året. EBIT i kvartalet uppgick till SEKm 8,3, vilket var bättre YoY men 33% sämre än vad vi hade förväntat oss. Detta rinner rakt ned på EPS som var 55 % sämre än vår förväntan. Att EBIT var så mycket sämre än väntat beror till större delen på en ogynnsam lands- och projektmix inom Public Interior. Det förklaras dels av att projekten kommer in med en viss oregelbundenhet mellan kvartalen. Men det beror till större delen på att de, i kvartalet, har sålt en högre andel projekt i länder som har lägre marginal än tidigare år.

Stark orderingång ger stöd på lång sikt

Marknadsutvecklingen är positiv på bolagets huvudmarknader, där Norge uppvisar tillväxt igen. Vidare säger de sig skönja en lätt positiv utveckling i Danmark. För Public Interiors har Tyskland och Danmark gått något sämre YoY. Detta kan förklaras av att Tyskland har en sämre underliggande marknadstillväxt medan Danmark har haft en kortsiktig kvartalseffekt. Byggmarknaden är dock fortsatt stark, vilket inte minst syns i koncernens orderböcker. Bidraget har framför allt kommit från ett antal större projekt under kvartalet. Enligt oss ger den starka orderingången, en stark byggmarkand och förbättringen i Norge stöd till det långsiktiga caset. Vidare bedömer vi det som gynnsamt att Norge och Sverige som är två av bolagets viktigaste marknader inte befinner sig i samma fas, detta med anledning av 2015 års oljekris. Vi bedömer att detta begränsar nedsidan på lång sikt.

Tillväxtcase med en stark byggmarknad som stöd

Vi justerar upp försäljningen för 2017 och 2018 med 6% vardera men samtidigt drar vi ned EBIT marginellt med 1% för 2017 och marginellt upp för 2018. LDG har en tydlig tillväxtprofil och bolaget jobbar dessutom effektivt med kostnadssidan. För EBIT-marginalen ser vi detta som positivt på sikt. Vi bedömer vidare att detta kvartal var av engångskaraktär och att EBIT-marginalen framåt kommer ligga runt 6-7%, trots en hög försäljningstillväxt. Aktien handlas på EV/EBITDA 9,1x och 6,9x för 2017e respektive 2018e. Vi bedömer att aktien är fortsatt värd att äga men att risken ökat något. Vi ser en medelhög risk med en medelhög kurspotential.

2017-02-16 Positiv byggkonjunktur talar för fortsatt uppgång Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-31 Bra momentum i affären bäddar för framtiden Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-19 Ökad orderingång under andra kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-27 Logiskt förvärv boostar estimaten Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-03 Förbättrad bruttomarginal under första kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-17 Avslutar 2015 med ökad lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2015-10-29 Bra kvartal för Public Interiors samt för Lammhults Möbel Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-22 God kostnadskontroll samt orderingång i andra kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-07 Förbättrad lönsamhet i första kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 Resultatförbättring trots lägre omsättning Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-11 Stark avslutning på 2014 Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-03 Genomförda strukturåtgärder ger effekt Ladda ner | Visa Stäng
2014-08-26 Fortsatt positiv trend Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-13 Ny fas - lönsam tillväxt i Nordeuropa Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
27 Apr 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2017
28 Apr 2017 | Årligutdelning 2017
14 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
26 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Oct 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
6 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
6 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
26 Apr 2018 | Årsstämma 2017
26 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
27 Apr 2018 | Halvårsutdelning
13 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
26 Nov 2018 | Halvårsutdelning
5 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner