Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 15 Jul 2020 | SBB i Norden

Visar stabilitet och beslutsamhet i…

Hyresintäkterna i Q2 uppgick till 1 323 mkr och driftsnettot till 922 mkr, siffrorna var något över våra estimat. FFO uppgick till 605 mkr, något lägre än vårt estimat om…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2020 | SBB i Norden

Stark kassa, stabila hyresintäkter

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 1 341 mkr och driftsnettot till 895 mkr. Detta var det första kvartalet där förvärvet av Hemfosa konsoliderades. Förvaltningsresultatet uppgick till 319 mkr, detta belastas…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2020 | SBB i Norden

Realiserar synergier i rekordfart

Den 15 november 2019 lämnade SBB ett offentligt uppköpserbjudande på fastighetsbolaget Hemfosa. De siffor som presenteras nedan är inte proforma utan endast för SBB i Q4. Hyresintäkterna uppgick till 596…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Nov 2019 | SBB i Norden

Skapar Nordens tredje största…

SBB annonserade den 15e november att bolaget lägget ett bud på det börsnoterade fastighetsbolaget Hemfosa. Budet uppgick till 126,15 kr och bestod av 55% aktier och 45% cash. Vi ser…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Oct 2019 | SBB i Norden

8 500 mkr i kassan redo att användas

SBB rapporterade hyresintäkter på 507 mkr i kvartalet och ett förvaltningsresultat på 254 mkr. Bägge dessa siffror var i linje med våra estimat. Fokus har under kvartalet legat på kapitalmarknadsaktiviteter…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Jul 2019 | SBB i Norden

NAV- och förvaltningsresultat-tillväxt…

Hyresintäkterna under H1’19 uppgick till 893 mkr vilket motsvarar en ökning på 11,6% y/y. Förvaltningsresultatet uppgick till 254 mkr, en ökning med 40% y/y. I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidsinlösen…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2019 | SBB i Norden

SBB i Norden - Stark NAV-tillväxt ger h…

Hyresintäkterna för första kvartalet uppgick till 429 mkr och driftsöverskottet till 240 mkr. Driftsöverskottet var något lägre än våra och marknadens förväntningar och förvaltningsresultatet uppgick till 106 mkr, vilket också…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-07-15 Visar stabilitet och beslutsamhet i Covid-tider Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Stark kassa, stabila hyresintäkter Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 28 Apr 2020 | SBB i Norden

Stark kassa, stabila hyresintäkter

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 1 341 mkr och driftsnettot till 895 mkr. Detta var det första kvartalet där förvärvet av Hemfosa konsoliderades. Förvaltningsresultatet uppgick till 319 mkr, detta belastas dock av kostnad för förtidslösen av lån om 115 mkr och kostnader relaterat till förvärvet om 32 mkr. De åtgärder bolaget vidtagit på finansieringssidan har sänkt finansiella kostnader med 170 mkr. Med anledning av kostnaderna relaterade till Hemfosa transaktionen samt förtida lösen av lån sänker vi våra estimat för förvaltningsresultat med 7% på innevarande år. Vi höjer dem dock med 5% och 6% för 2021 och 2022. Vi justerar även ned vårt estimat för EPRA-NAV för innevarande år från 25,4 till 22,7 kr. Anledningen är mindre förändringar i kapitalstrukturen. Med anledning av att rådande marknadsklimat justerar vi ned våra multiplar i vår SOTP modell vilket gör att vi sänker vårt motiverade värde till 34-36 kr ifrån 38-39 kr. Vi ser därför en hög potential i aktien. Bolagets starka finansiella ställning samt den låga hyresgästrisken i samhällsfastigheter och svenska bostadsfastigheter gör att vi ser en låg risk i aktien.

Ett kvartal utan större överraskningar…

Under kvartalet har Nyfosa valt att avvakta med att förvärva fastigheter till ett värde av 8 mdkr av de 11 mdkr som SBB avser att sälja. SBB bedömer att de kommer sälja dessa fastigheter till ett värde i linje med eller högre än tidigare avtalad affär. Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 1 341 mkr och driftsnettot till 895 mkr. Detta var det första kvartalet där förvärvet av Hemfosa konsoliderades. Förvaltningsresultatet uppgick till 319 mkr. Det belastas dock av kostnad för förtidslösen av lån om 115 mkr och kostnader relaterat till förvärvet om 32 mkr. De åtgärder bolaget vidtagit på finansieringssidan har sänkt de finansiella kostnaderna med 170 mkr. Periodens resultat uppgår till 1 372 mkr. I denna siffra ingår värdeökningar om 1 628 mkr. Värdeförändringarna är till större delen (vi bedömer ca 70%) kopplade till ökade driftsnetton i fastigheter tidigare ägda av Hemfosa. EPRA-Nav uppgick till 19,52 kr.

…mindre justeringar av estimaten

Med anledning av kostnaderna relaterade till Hemfosa-transaktionen samt förtida lösen av lån sänker vi våra estimat för förvaltningsresultat med ca 7% för innevarande år. Vi höjer dem dock med 5% och 6% för 2021 och 2022. Anledningen är sjunkande finansieringskostnader samt ett uthyrningsarbete som vi bedömer kommer resultera i en god hyresutveckling. Vi justerar även ned vårt estimat för EPRA-NAV för innevarande år från 25,4 till 22,7 kr. Anledningen är mindre förändringar i kapitalstrukturen. Bolaget ger en guidning/mål om att man ska leverera den högsta tillväxten i substans av de noterade fastighetsbolagen framöver. Vi låter detta delvis vara grunden för våra estimat.

Vårt top pick i sektorn

Vi bedömer SBB vara det fastighetsbolag med bäst möjlighet att möta utmaningarna förenat med Covid-19. Detta med anledning av Bolagets starka finansiella ställning samt den låga hyresgästrisken i samhällsfastigheter och svenska bostadsfastigheter. Under inledningen av kvartalet refinansierades/återköptes en stor del av de obligationer som förfaller under 2020. I dagsläget har bolaget förfall om endast 282 mkr de kommande 12 månaderna samt en kassa om 3,8 mdkr. Samtliga utestående certifikat har säkerställts med backup faciliteter. Med anledning av rådande marknadsklimat justerar vi våra multiplar i vår SOTP modell vilket gör att vi sänker vårt motiverade värde till 34-36 kr ifrån 38-39 kr. Vi värderar den förvaltande delen av bolaget till 30 kr och övrig intjäning till 5 kr. Vi ser därför en hög potential i aktien till en låg risk av ovan nämnda anledningar.

2020-02-20 Realiserar synergier i rekordfart Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Skapar Nordens tredje största fastighetsbolag Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-30 8 500 mkr i kassan redo att användas Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 NAV- och förvaltningsresultat-tillväxt så in i Norden Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-02 SBB i Norden - Stark NAV-tillväxt ger höjt motiverat värde Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Investment Grade ett troligt betyg till våren Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-01 Vi ser fortsatt NAV-utveckling framöver Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-17 Ett högintensivt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Yieldgap och substansrabatt två drivkrafter framöver Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Överraskande utdelning och fortsatt substansrabatt Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 En potentiell högutdelare till substansrabatt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
27 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 Apr 2018 | Årligutdelning
16 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 Apr 2019 | Årsstämma 2018
29 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Apr 2019 | Årligutdelning
24 Jun 2019 | Extrastämma 2019
10 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
30 Mar 2020 | Kvartalsutdelning
27 Apr 2020 | Årsstämma 2019
27 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 Apr 2020 | Årligutdelning
29 Jun 2020 | Kvartalsutdelning
14 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
29 Sep 2020 | Kvartalsutdelning
3 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Dec 2020 | Kvartalsutdelning
30 Mar 2021 | Kvartalsutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner