Senaste analysen | 29 Jul 2022 | Everysport Media Group

Ökad osäkerhet på marknaden

  Fortsatt motvind för padeln Försäljningen minskade y/y till 47 mkr (58) och EBITDA minskade till 1,2 mkr (16,4). Trots en vikande annonsmarknad ökade omsättningen inom Media 6% tack vare…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2022 | Everysport Media Group

Fördubblad försäljning men utmaningar…

  Fördubbling av försäljningen Försäljningen uppgick till 50 mkr vilket var en fördubbling y/y (26), främst drivet av förvärv av bl.a. Every Padel, samt en organisk tillväxt på 12%. EBITDA…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2022 | Everysport Media Group

Analyskommentar - Förbättring i Q1 y/y…

  Förbättring i Q1 y/y men utmaningar i padeln Försäljningen blev 50,3 mkr vilket var en fördubbling y/y (25,5), främst drivet av förvärv av bl.a. Every Padel och organisk tillväxt…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2022 | Everysport Media Group

Positionerar sig för tillväxt

  Fortsatt tillväxtsatsning Omsättningen för helåret uppgick till 186,6 mkr vilket var i linje med våra helårsestimat. EBITDA uppgick till 32,6 mkr vs våra estimat om 39 mkr. EBIT uppgick…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Nov 2021 | Everysport Media Group

Visar stark omsättningstillväxt

  Säsongseffekter spökar Försäljningen i Q3 uppgick till 43,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 116%. Den organiska tillväxten uppgick till 15%. Det var under våra estimat då vi underskattat…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Aug 2021 | Everysport Media Group

Rekordkvartal

  B2C-tillväxt imponerar Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 58,1 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 226%. Av denna var 44% organisk, 27,5 mkr kopplade till förvärvet av Klövern Padel och…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 May 2021 | Everysport Media Group

Stark B2C tillväxt imponerar

  B2C-tillväxt imponerar ESMG:s intäkter uppgick till 25,48 mkr i kvartalet vs våra estimat om 29,9 mkr. Avvikelsen går främst att härleda till att B2B-segmentet, dvs annonsintäkter, var lägre än…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-29 Ökad osäkerhet på marknaden Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-17 Fördubblad försäljning men utmaningar inom padelverksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Förbättring i Q1 y/y men utmaningar i padeln Visa Stäng
2022-02-28 Positionerar sig för tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-19 Visar stark omsättningstillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-23 Rekordkvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-14 Stark B2C tillväxt imponerar Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 14 May 2021 | Everysport Media Group

Stark B2C tillväxt imponerar

 

B2C-tillväxt imponerar

ESMG:s intäkter uppgick till 25,48 mkr i kvartalet vs våra estimat om 29,9 mkr. Avvikelsen går främst att härleda till att B2B-segmentet, dvs annonsintäkter, var lägre än våra estimat. De högkvalitativa B2C-intäkterna (abonnemang) uppgick till 9,5 mkr vilket var ca 1,2 mkr över våra estimat. EBITDA uppgick till 1,6 mkr, ca 3 mkr under estimaten. Avvikelsen går även att hänföra till något högre personalkostnader.

Guidance ger bränsle åt höjningar

Bolaget lämnar i samband med rapporten en guidance om att resultat och omsättning ska öka kraftigt 2021 i jämförelse med 2020. Bolaget guidar även för en stark organisk tillväxt i de förvärvade bolagen. Vi höjer därför våra intäktsestimat med 3% innevarande år och ca 5,5% nästkommande år. Innevarande år justerar vi dock ned EBIT med ca 2 mkr för att reflektera en något högre kostnadsbas.

Höjer estimaten för att reflektera fortsatt momentum

Vi höjer vårt motiverade värde på ESMG till 44-46 kr. Vi anser att det goda momentum som bolaget har i dagsläget leder till att vi justerar ned vår WACC med en procentenhet. Vidare har B2C-verksamheten överraskat positivt vilket bidrar positivt i vår SOTP-värdering.

2021-03-30 Förvärvar Klövern Padel Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-09 Delarnas värde överträffar summan Ladda ner | Visa Stäng