Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 18 May 2020 | AAC Clyde Space

Bibehållna mål för 2021

AAC Clyde Space rapporterade en nettoomsättning på 23,8 mkr i Q1’20, vilket innebar en tillväxt på 60 % jämfört med Q1’19. EBITDA på -6,2 mkr i Q1’20 var dock i…

Läs analysen
Senaste analysen | 21 Feb 2020 | AAC Clyde Space

Stark orderingång och nya mål

AAC Clyde Space rapporterade en nettoomsättning på 20,6 mkr samt EBITDA om -5,2 mkr i Q4’19. Orderboken vid utgången av januari 2020 uppgick till 187 mkr, motsvarande 281 % av…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Dec 2019 | AAC Clyde Space

Space as a Service

EN HELHETSLEVERANTÖR I SATELLITBRANSCHEN AAC Clyde Space bildades 2018 då ÅAC Microtec från Uppsala, Sverige förvärvade Clyde Space från Glasgow i Skottland, respektive bolag bildat 2005. AAC Clyde Space erbjuder…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-05-18 Bibehållna mål för 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Stark orderingång och nya mål Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 Space as a Service Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 19 Dec 2019 | AAC Clyde Space

Space as a Service

EN HELHETSLEVERANTÖR I SATELLITBRANSCHEN

AAC Clyde Space bildades 2018 då ÅAC Microtec från Uppsala, Sverige förvärvade Clyde Space från Glasgow i Skottland, respektive bolag bildat 2005. AAC Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, vilket inkluderar satellitplattformar.

Stark marknad för små satelliter

Enligt SpaceWorks väntas knappt 300 nano- och mikrosatelliter (10 – 100 kg) skjutas upp i omloppsbana under 2019, vilket innebär en ökning med ca 17 % jämfört med 2018. 2018 såg en nedgång på ca 20 % jämfört med genombrottsåret 2017 då fler än 300 satelliter i denna storlekskategori sköts upp. Ökningarna väntas ligga kring 15 % de kommande åren. Andelen satelliter i denna storlek som används av privata/vinstdrivande bolag bedöms ha legat kring 55 % de senaste åren, en siffra som dock väntas öka till närmare 70 % under den kommande femårsperioden. Marknaden för små satelliter uppgick till USD 514m 2018 och väntas växa med ca 14 % per år från 2019 till 2030, enligt BIS Research. Tillväxten drivs till stor del av utvecklingen av små satelliter, till låga kostnader, vilken kommit till genom teknikutveckling och ökade möjligheter att miniatyrisera komponenter till satelliter. Små satelliter används bland annat i applikationer för att skapa väderprognoser, övervakning och navigering, samt framför allt applikationer inom vad som kallas Internet of Things (IoT) och trådlöst bredband, vilket driver efterfrågan framöver.

Tillväxt är vägen till vinst för AAC Clyde Space

I samband med rapporten för det tredje kvartalet angav AAC Clyde Space att orderboken uppgick till 179,6 mkr, motsvarande 240 % av de senaste 12 månadernas nettoomsättning. Det var en ökning från utgången av 2018 då siffran var 67 mkr, eller 86 % av nettoomsättningen. Detta bådar gott för tillväxten framöver, men det gäller även att AAC Clyde Space lyckas leverera i takt med orderingången. Vi räknar med en tillväxt på 40 % 2020, ej inräknat potentiella förvärv, och en EBITDA-marginal som successivt stiger och vänder till positiva tal på årsbasis vid utgången av 2020. Vi räknar därefter med en avtagande tillväxttakt som når 15 % 2022. Ser vi till våra prognoser för 2024 respektive 2025, så ser vi en rimlig målvärdering kring 7 – 9,50 kr per aktie. I dagens aktiekurs kan man på motsvarande sätt säga att förväntningarna för 2023 diskonteras.

Kommande händelser

20 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
15 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
2 Jun 2020 | Årsstämma 2019
3 Jun 2020 | Årligutdelning
27 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
26 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner