Datum Titel Alternativ
2024-02-23 Stark rapport med tydliga tecken på skalbarhet Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-17 Acceleration av tillväxten i orderingång, försäljning och resultat Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-18 Stabil rapport med goda TRaaS-intäkter Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Uppdaterade prognoser och nytt motiverat värde efter 2023 guidning och omvänd split Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Högre i kostnader för att klara tillväxt och vinterväder tynger i närtid Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Analyskommentar - En svag Q1 y/y Visa Stäng
2023-02-24 Urstark orderingång och marginalförbättring i Operatörstjänster Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Analyskommentar - Urstark orderingång och bra avslutning på året Visa Stäng
2022-11-18 Stark orderingång men stort kontrakt pausas Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Analyskommentar - Stark orderingång och det kommer mer Visa Stäng
2022-11-16 Analyskommentar - Kontrakt med trafikverket Visa Stäng
2022-10-20 Analyskommentar - Order till trafikverket passerar utan överklagande Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Analyskommentar - Vunnit upphandling från Trafikverket men för tidigt att räkna in i estimat på grund av risk för överklagande Visa Stäng
2022-08-22 Solid Q2'22 på alla punkter Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 22 Aug 2022 | Sensys Gatso Group

Solid Q2’22 på alla punkter

 

Stark orderingång, högre andel TRaaS-intäkter och fortsatt marginalförbättring

Sensys Gatso redovisade en omsättning på 125 (126) mkr och EBITDA 18 (13) mkr för Q2’22. Orderingång, andelen TRaaS i försäljningen och framför allt marginaler upppvisade stora förbättringar. Q2’22 innebär ytterligare ett kvitto på en ökad andel återkommande intäkter med ett högre inslag av mjukvara. Trenden från Q3’21 med klart förbättrad marginal fortsätter därmed.

Oförändrade estimat

Rapporten föranleder inga estimatförändringar från vår sida. Däremot ökar Q2’22 rapporten vårt förtroende för den vinstillväxt vi har modellerat under prognosperioden.

Motiverat värde intakt och indikerar fortsatt en väsentlig uppsida

Vi behåller vårt motiverade värde på 1,6-1,7. Vår bedömning är att Sensys Gatso alltmer utvecklas mot ett mjukvaruföretag de närmaste åren. Vi ser därmed potentialen till ett högre motiverat värde baserat på multiplar från liknande företag i ett medellångt perspektiv. Balansräkningen får nu anses vara stark, en klar förbättring, vilket skapar utrymme för värdeskapande åtgärder.

 

2022-08-18 Analyskommentar - Stark rapport på alla punkter Visa Stäng
2022-05-31 Analyskommentar - Fortsätter att öka orderingången på ett markant sätt Visa Stäng
2022-05-02 Fortsatta bevis på strukturell förbättring Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Analyskommentar - Fortsatta bevis på en strukturell förbättring Visa Stäng
2022-02-24 Förbättring av marginalen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Tydlig marginalförbättring i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-23 Stabilt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Sensys Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Kommentar efter Q4-rapporten Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-11 Tankar om 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-02 Omsättning ökar med 80 % Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-15 Sensys Gatso - Goda tider i sikte Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Sensys Gatso Group - Flera rekordnoteringar hittills i år Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-06 Sommarhalvår med rekordorderingång Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-04 God TRaaS-tillväxt och låg Covid-påverkan Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Lovande uppsving i momentum och utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Ihållande motvind Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Kostnadsökningar skjuter lyftet på framtiden Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Fördubbling av TRaaS till 2021e ger stöd åt värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Resultatet laggar på resan mot ny, uthålligt högre nivå Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-22 Fokus på tjänster börjar betala sig Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Rejäl islossning lyfter vinstutsikterna brant Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-18 Rätt riktning på vägen mot lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Ansträngt läge men vinden kan vända snabbt Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-27 Liten ljusning men lång väg ut ur tunneln Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-01 Emission i underkant ökar pressen på islossning Visa Stäng
2017-05-18 Förhöjd risk tills bolaget stärkt finanserna Visa Stäng
2017-02-24 Fortsatt risk för försening av uppsving till 2018 Visa Stäng
2016-11-28 Tunn orderbok skjuter uppsvinget på framtiden Visa Stäng
2016-08-26 Skjuter uppsvinget framför sig Visa Stäng
2016-05-20 Mellanår kräver långsiktigt perspektiv Visa Stäng
2016-02-26 Utsikter intakta trots stora engångseffekter framöver Visa Stäng
2015-11-27 Caset intakt trots krävande värdering Visa Stäng
2015-08-27 Starkt nyhetsflöde med ökad transparens framöver Visa Stäng
2015-08-04 Flygande start på förvärvet Visa Stäng
2015-06-24 Köper global räckvidd och inbrytning i operatörsledet Visa Stäng
2015-04-23 Sverige och Mellanöstern i balans Visa Stäng
2015-01-30 Mellanöstern motorn 2015 Visa Stäng
2014-10-30 Caset intakt trots få nya utlandsaffärer Visa Stäng
2014-08-20 Utlandet trigger för nästa omvärdering Visa Stäng
2014-04-28 Starka utsikter till bra pris Visa Stäng
2014-02-07 Initiala ordervärdet på ATK-affären redan överträffat Visa Stäng
2014-01-27 På offensiven i utlandet Visa Stäng

Kommande händelser

26 Apr 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
15 May 2024 | Årsstämma 2023
23 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
28 Feb 2025 | Bokslutskommuniké 2024