Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 16 Jul 2021 | SBB i Norden

Höjd guidance leder till nytt motiverat…

  Stabila siffror Hyresintäkterna i Q2 uppgick till 1 451 mkr, en ökning med ca 9,6% y/y. Förvaltningsresultatet uppgick till 827 mkr mot marknadens förväntning om 871 mkr. Avvikelsen kan…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 May 2021 | SBB i Norden

Guidance leder till höjning av…

  Stabila siffror Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 1 325 mkr. Siffran var i linje med estimaten. FFO uppgick till 615 mkr vilket var ca 100 mkr under marknadens förväntningar.…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 Feb 2021 | SBB i Norden

Fortsatt undervärderad

Stabila siFFror Hyresintäkterna för helåret uppgick till 5 121 mkr, något under våra estimat om 5 246 mkr. Vi bedömer att timing i tillträden är den största orsaken till avvikelsen.…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Dec 2020 | SBB i Norden

Drar tillbaka budet på Entra

Med anledning av resultatet i sin due diligence-granskning har SBB dragit tillbaka sitt bud på det norska fastighetsbolaget Entra. Vi drar tillbaka våra justeringar som uppkom när vi konsoliderade Entra.…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Nov 2020 | SBB i Norden

Lägger bud på Entra

SBB har lagt ett bud på 165 NOK per aktie i det norska fastighetsbolaget Entra. Budet motsvarar en premie om 14,8% mot stängning och ett premie om 3,1% mot EPRA-NAV…

Läs analysen
Senaste analysen | 9 Nov 2020 | SBB i Norden

Förvärvar Sveabostäder

SBB förvärvar det svenska fastighetsbolaget Sveafastigheter för 2 770 mkr. Förvärvet finansieras till 50% med befintliga likvida medel och 50% med en riktad nyemission till en kurs om 31,1 kr.…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Nov 2020 | SBB i Norden

Mer värdeökningar att vänta

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 1 204 mkr mot våra estimat om 1 193 mkr. FFO uppgick till 667 mkr vs vårt estimat om 640 mkr. EPRA-nav till följd av…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2021-07-16 Höjd guidance leder till nytt motiverat värde Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Guidance leder till höjning av motiverat värde Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 Fortsatt undervärderad Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Drar tillbaka budet på Entra Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-25 Lägger bud på Entra Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 Förvärvar Sveabostäder Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Mer värdeökningar att vänta Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-15 Visar stabilitet och beslutsamhet i Covid-tider Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Stark kassa, stabila hyresintäkter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Realiserar synergier i rekordfart Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Skapar Nordens tredje största fastighetsbolag Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 18 Nov 2019 | SBB i Norden

Skapar Nordens tredje största fastighetsbolag

SBB annonserade den 15e november att bolaget lägget ett bud på det börsnoterade fastighetsbolaget Hemfosa. Budet uppgick till 126,15 kr och bestod av 55% aktier och 45% cash. Vi ser stora synergier, främst på finanseringssidan då SBB har ett högre kreditbetyg än Hemfosa. Bolaget beräknar de finansiella synergierna till 260 mkr årligen efter skatt. Utöver dessa ser bolaget synergier om ca 40 mkr efter skatt i synergier relaterade till drift och administration. Då vi anser att budet skapar aktieägarvärde genom att öka förvaltningsresultat och EPRA-NAV per aktie väljer vi att höja vårt motiverade värde till 31-34 kr. Detta gör att vi ser en medel hög potential i aktien till en låg risk.

Skapar Nordens tredje största fastighetsbolag

SBB annonserade den 15e november att bolaget lägge ett bud på det börsnoterade fastighetsbolaget Hemfosa. Budet uppgick till 126,15 kr och bestod av 55% aktier och 45% cash. Genom budet skapas Nordens tredje största noterade fastighetsbolag och det största i Norden inom samhällsfastigheter. Marknadsvärdet på det gemensamma bolagets fastighetsportfölj kommer vara ca 70,5 mdkr och vi räknar med hyresintäkter vid 2020 år slut omkring 5 500 mkr. Yielden på bolagets fastighetsbestånd kommer uppgå till ~5%.

Synergier på finanseringssidan

Vi anser att de främsta synergierna i transaktionen finns på finansieringssidan. Hemfosa har i dagsläget en snittränta 220 BPS att jämföra med SBB som, i snitt lånar till 180 BPS. Bara genom att sänka räntan till SBBs nivåer minskar Hemfosas räntekostnader med ca 90 mkr. Ytterligare räntekostnad synergier kan förväntas då bolaget nu kan låna med en investment Grade Rating. Vi bedömer att snitträntan kommer att vara 140-160 BPS på 24 månaders sikt. På 12 månaders sikt bedömer bolaget att de finansiella synergierna efter skatt kommer uppgå till 260 mkr efter skatt till följd av lägre finansieringskostnader. Vidare ser bolaget ca 40 mkr efter skatt i kostnadsbesparingar gällande administration och förvaltning de kommande 12 månaderna. Efter förvärvet stiger LTV i SBB till 56% baserat på våra 2020 estimat. Vi bedömer att bolaget under 2020 kommer återgå till en belåningsgrad under 50% genom bl.a.. ”trimning” av portföljen. Bolaget överväger även möjligheterna att emittera en ny hybridobligaiton för att stärka balansräkningen. På transaktionsdagen upprepade Fitch bolagets kreditbetyg om BBB-.

Gör att vi höjer vårt motiverade värde

Vi anser att denna transaktion skapar stora synergier mellan bolagen. Vi ser att SBB ökar sitt EPRA-NAV till ~20 2020 vilket är betydligt över våra estimat för EPRA-NAV. För att värdera det nya bolaget använder vi en SOTP modell där de två delarna är den löpande fastighetsförvaltningen (förvaltningsresultat justerat för hybrid och D-aktieutdelningar) och den andra delen är fastighetsutveckling, renoveringar, investeringar samt transaktioner. Den första delen värderar vi till ca 27 kr/aktie och den andra, där vi applicerar en betydligt lägre multipel, till ca 6 kr per aktie. Därmed ser vi ett motiverat värde om 31-34kr och följaktligen en medelhög potential i aktien till en låg risk .

2019-10-30 8 500 mkr i kassan redo att användas Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 NAV- och förvaltningsresultat-tillväxt så in i Norden Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-02 SBB i Norden - Stark NAV-tillväxt ger höjt motiverat värde Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-21 Investment Grade ett troligt betyg till våren Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-01 Vi ser fortsatt NAV-utveckling framöver Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-17 Ett högintensivt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Yieldgap och substansrabatt två drivkrafter framöver Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Överraskande utdelning och fortsatt substansrabatt Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 En potentiell högutdelare till substansrabatt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
27 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 Apr 2018 | Årligutdelning
16 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 Apr 2019 | Årsstämma 2018
29 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Apr 2019 | Årligutdelning
24 Jun 2019 | Extrastämma 2019
10 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
30 Mar 2020 | Kvartalsutdelning
27 Apr 2020 | Årsstämma 2019
27 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 Apr 2020 | Årligutdelning
29 Jun 2020 | Kvartalsutdelning
14 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
29 Sep 2020 | Kvartalsutdelning
3 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Dec 2020 | Kvartalsutdelning
23 Feb 2021 | Bokslutskommuniké 2020
23 Feb 2021 | Extrastämma 2021
30 Mar 2021 | Kvartalsutdelning
27 Apr 2021 | Årsstämma 2020
27 Apr 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
5 May 2021 | Årsstämma 2020
5 May 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q1
29 Jun 2021 | Kvartalsutdelning
15 Jul 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q2
29 Sep 2021 | Kvartalsutdelning
29 Oct 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
4 Nov 2021 | Kvartalsrapport 2021-Q3
29 Dec 2021 | Kvartalsutdelning
23 Feb 2022 | Bokslutskommuniké 2021
30 Mar 2022 | Kvartalsutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner