Senaste analysen | 24 Feb 2023 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Sista patienten är…

  Q3-rapporten Ascelia presenterade i fredags sin Q3-rapport. Ur ett finansiellt perspektiv var det ingenting i rapporten som stack ut, och vi genomför endast mindre estimatjusteringar. Vi behåller vårt motiverade…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Feb 2023 | Ascelia Pharma

Q4 – fullt fokus på…

  Q3-rapporten Ascelia presenterade i fredags sin Q3-rapport. Ur ett finansiellt perspektiv var det ingenting i rapporten som stack ut, och vi genomför endast mindre estimatjusteringar. Vi behåller vårt motiverade…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Jan 2023 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Uppmuntrande…

  Q3-rapporten Ascelia presenterade i fredags sin Q3-rapport. Ur ett finansiellt perspektiv var det ingenting i rapporten som stack ut, och vi genomför endast mindre estimatjusteringar. Vi behåller vårt motiverade…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 Dec 2022 | Ascelia Pharma

Nytt rekryteringsmål

  Q3-rapporten Ascelia presenterade i fredags sin Q3-rapport. Ur ett finansiellt perspektiv var det ingenting i rapporten som stack ut, och vi genomför endast mindre estimatjusteringar. Vi behåller vårt motiverade…

Läs analysen
Senaste analysen | 6 Dec 2022 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Ändrad omfattning av…

  Q3-rapporten Ascelia presenterade i fredags sin Q3-rapport. Ur ett finansiellt perspektiv var det ingenting i rapporten som stack ut, och vi genomför endast mindre estimatjusteringar. Vi behåller vårt motiverade…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Nov 2022 | Ascelia Pharma

Sista patienten inom räckhåll

  Q3-rapporten Ascelia presenterade i fredags sin Q3-rapport. Ur ett finansiellt perspektiv var det ingenting i rapporten som stack ut, och vi genomför endast mindre estimatjusteringar. Vi behåller vårt motiverade…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Nov 2022 | Ascelia Pharma

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Q3-rapporten Ascelia presenterade i fredags sin Q3-rapport. Ur ett finansiellt perspektiv var det ingenting i rapporten som stack ut, och vi genomför endast mindre estimatjusteringar. Vi behåller vårt motiverade…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-02-24 Analyskommentar - Sista patienten är inne Visa Stäng
2023-02-13 Q4 – fullt fokus på patientrekrytering Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-27 Analyskommentar - Uppmuntrande rekryteringsuppdatering Visa Stäng
2022-12-12 Nytt rekryteringsmål Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Analyskommentar - Ändrad omfattning av SPARKLE-studien Visa Stäng
2022-11-08 Sista patienten inom räckhåll Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 8 Nov 2022 | Ascelia Pharma

Sista patienten inom räckhåll

 

Q3-rapporten

Ascelia presenterade i fredags sin Q3-rapport. Ur ett finansiellt perspektiv var det ingenting i rapporten som stack ut, och vi genomför endast mindre estimatjusteringar. Vi behåller vårt motiverade värde om 52–54 kronor per aktie.

SPARKLE-studien snart fullrekryterad

Det absolut viktigaste beskedet vi fick i rapporten var att bolaget fortsatt förväntar sig att sista patienten till den registreringsgrundande fas III-studien med Orviglance kommer att rekryteras innan årets slut. Vi förväntar oss därmed att data kommer att kunna presenteras senast under februari 2023.

 

Potential för uppvärdering i närtid

Givet att Ascelia lyckas rekrytera sista patienten till SPARKLE-studien innan året är slut så ser vi goda förutsättningar för en uppvärdering under kommande månader. Vi ser, som tidigare nämnt, en mycket god sannolikhet att SPARKLE-studien läser ut positivt och bedömer att vi kommer att få se ett tilltagande intresse att positionera sig i aktien inför detta event.

 

2022-11-04 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-09-28 Analyskommentar - Positiva data från leverstudie Visa Stäng
2022-08-22 Ingen dramatik i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Blickar framåt Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-11 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-05-10 Analyskommentar - Data från mateffektstudie Visa Stäng
2022-03-22 Analyskommentar - Ny marknadsundersökning stödjer behovet av Orviglance Visa Stäng
2022-03-14 Analyskommentar - Positiva säkerhetsdata i patienter med nedsatt leverfunktion Visa Stäng
2022-02-11 Tidsplanen intakt Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-20 Med fokus på särläkemedel Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

4 May 2023 | Årsstämma 2022
5 May 2023 | Årligutdelning
11 May 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
9 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023