Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 23 Nov 2018 | DDM Holding

Slopade finansiella mål

Net collections för DDM uppgår till EURm 16,8 vilket är en ökning med 153% från Q3’17 och en tillväxt om 9% q/q. Cash EBITDA ökar med 6,5% q/q till EURm…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Aug 2018 | DDM Holding

Q2 visar vägen framåt

DDM rapporterar net collections om EURm 15,5 vilket är en signifikant ökning om 55% från Q2’17. Gross ERC (estimated remaning collections) uppgår nu till EURm 269, vilket är en ökning…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | DDM Holding

Signifikant investering på Balkan visar…

DDM börjar 2018 starkt med en indrivning (net collections) om EURk 10 683. Vidare gör bolaget en signifikant investering på Balkan med fokus på Kroatien och Slovenien om EURm 30 sent…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2018 | DDM Holding

Nya mål, fortsatt expansion 2018

DDM avslutar 2017 med ett starkt kvartal, net collections (andel av förvärvande lån som drivits in)har ökat med 22% emot Q4’16 och bolagets cash EBITDA ökar med 28%. Man har…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Nov 2017 | DDM Holding

Högt tempo ger ljus framtid

DDM uppnådde under Q3 en rekordsiffra i portföljstorlek som visas i ”ERC” eller ”Estimated Remaining Collections”. Efter utgången av Q3 var storleken på ERC EURm 255, en ökning med 200%…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Aug 2017 | DDM Holding

Förväntningarna överträffas med rå…

Efter ett digert arbete med att förbereda balansräkningen under första halvan av 2017 har DDM nu slagit till och gjort två portföljköp den senaste månaden. Dessa överträffar väsentligt målet för…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 May 2017 | DDM Holding

DDM - Pusselbitarna på plats för tillv…

Början på 2017 har kännetecknats av hög aktivitet hos DDM, främst med att förbereda bolaget för tillväxt genom att stärka balansräkningen. I och med detta arbete har man också kraftigt…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-11-23 Slopade finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-01 Q2 visar vägen framåt Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Signifikant investering på Balkan visar vägen framåt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 4 May 2018 | DDM Holding

Signifikant investering på Balkan visar vägen framåt

DDM börjar 2018 starkt med en indrivning (net collections) om EURk 10 683. Vidare gör bolaget en signifikant investering på Balkan med fokus på Kroatien och Slovenien om EURm 30 sent i Q1 vilket sätter taktpinnen för kommande förvärvstempo under 2018. Ytterligare EURm 10 är villkorat av myndighetsgodkännande. Portföljen var till stor del säkerställd skuld vilket resulterar i en mer trögstartad indrivningskurva men med högre potentiell recovery rate som följd. Under Q1 har man även förlängt sin super senior kreditfacilitet vilket ökar flexibiliteten samt på  sikt sänker finansieringskostnaden i bolaget, vilket vi ser som en av de starkaste drivkrafterna för kursen och resultatet framöver. Sammanfattningsvis ser vi hög potential i aktien men till en hög risk.

Indrivningen från 2017 års förvärv har kommit igång

DDM börjar 2018 starkt med en indrivning (net collections) om EURk 10 683. Detta är en ökning om ca 31% ifrån Q1’17 men, lägre än Q4’17. Rapporten är starkt genom hela resultaträkningen och vinsten för Q1’ 18 (EURk 997 vs 664) är högre än helåret 2017. 2017 års resultat tyngs dock av engångskostnader relaterade till refinansiering. Bolaget har även under Q1 och efter kvartalets utgång gjort två nyckelrekryteringar i form av en CIO och en chef för affärsutveckling. Vi tror att dessa två kommer bidra till att fortsätta utveckla bolaget under 2018 och framåt. Vi ser detta som ett steg i att etablera en organisation på en ny nivå och förbereda sig inför flytten till börsens huvudlista.

Signifikant investering på balkan…

Sent i Q1’18 förvärvade DDM en portfölj med i huvudsak säkerställda företagsfodringar i Slovenien och Kroatien för EURm 30 där ytterligare EURm 10 är villkorat på godkännande från myndigheter.  Dessa fodringar tror vi kommer att börja ge avtryck i net collections  under Q3 då indrivningskurvan för säkerställda inte är lika brant som för konsument lån, men recovery rate är högre och livstiden på lånen är längre. Den ändrade portföljsamansättningen med större fokus på säkerställda lån är den främsta orsaken till att vi sänker våra estimat för 2018-2020 med ca 6% för net collections under perioden 2018-2020 och ca 12% på EPS 2018. Justeringen i EPS går att härleda till att vi justerar upp personalkostnaderna något då mer senior personal har rekryterats.

…och förlängd kreditfacilitet stärker vårt case

Under kvartalet förlängdes bolagets super senior kreditfacilitet på EURm 17 ytterligare 6 månader. Vi ser detta som något positivt då detta möjliggör fler förvärv under 2018 och framför allt ökad flexibilitet i kombination med en lägre finansieringskostnad. De sjunkande finansieringskostnaderna förblir ett av huvudargumenten för vårt investment case då bolaget under ett år rört sig från en obligationsränta på 13% till 8% vilket vi inte tycker har återspeglats i kursen. Bolaget har en mer flexibel och billigare finansiering som ett operativt mål under 2018. Vidare ser vi att den framtida intjäningen i form av ERC samt planerade förvärv har ökat kraftigt vilket vi anser inte heller återspeglats i kursen under det senaste halvåret. Vi tror även att fler investerare kommer få upp ögonen för bolaget i och med det planerade listbytet 2018. Detta gör att vi ser hög potential i aktien men till fortsatt hög risk.

 

Bolagsöversikt

2016 2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 324 361 610 783 796
EBIT (mkr) 93 127 216 283 286
Vinst före skatt (mkr) 48 12 48 145 142
EPS, justerad (kr) 3 0 5 9 9
EV/Försäljning (x) 1 4 2 1 1
EV/EBITDA (x) 2 5 2 1 1
EV/EBIT (x) 6 12 5 4 4
P/E (x) 8 131 5 3 3

Risk och avkastningspotential

Risknivå High Risk Nettoskuld (SEKm) 862
Kurs vid analys 28 Enterprise Value (SEKm) 1
Högsta/Lägsta (12M) 57,0/27,7 Reuters/Bloomberg DDM.ST/DDM SS
Antal aktier (m) Listning First North
Börsvärde (SEKm) 386

Estimat och värdering (SEK)

2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 361 610 783 796
EBITDA (mkr) 313 535 691 702
EBIT (mkr) 127 216 283 286
Vinst före skatt (mkr) 12 48 145 142
EPS, justerad (kr) 0 5 9 9
EK/Aktie (kr) 22 26 36 45
Utdelning (kr)
Vinst/Aktie tillväxt (%) -88 1 88 -2
EBIT marginal (%) 35 35 36 36
ROE (%) 2 20 30 23
ROCE (%) 15 18 19 15
Nettoskuld/EK (%) 2 2 2 2
EV/Försäljning (x) 4 2 1 1
EV/EBITDA (x) 5 2 1 1
EV/EBIT (x) 12 5 4 4
P/E, justerad (x) 131 5 3 3
P/EK (x) 2 1 0 0
Direktavkastning (%)
2018-03-01 Nya mål, fortsatt expansion 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-07 Högt tempo ger ljus framtid Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-07 Förväntningarna överträffas med råge Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-15 DDM - Pusselbitarna på plats för tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-09 En positiv spiral kan börja Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-24 Positionerade för tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-22 Positionerade för tillväxt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

28 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
8 Mar 2017 | Extrastämma 2017
11 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Årsstämma 2016
1 Jun 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
3 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
2 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
18 Dec 2017 | Extrastämma 2017
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
23 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Årligutdelning
31 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
8 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner