Senaste analysen | 24 Feb 2023 | Sensys Gatso Group

Urstark orderingång och marginalförbä…

  Svagt kvartal Omsättningen enskilda kvartal för Sensys Gatso varierar stort beroende på när order levereras och kvartalsresultat är därför av mindre betydelse. I Q1 blev omsättningen 78 mkr, betydligt…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Feb 2023 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - Urstark orderingång…

  Svagt kvartal Omsättningen enskilda kvartal för Sensys Gatso varierar stort beroende på när order levereras och kvartalsresultat är därför av mindre betydelse. I Q1 blev omsättningen 78 mkr, betydligt…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Nov 2022 | Sensys Gatso Group

Stark orderingång men stort kontrakt…

  Svagt kvartal Omsättningen enskilda kvartal för Sensys Gatso varierar stort beroende på när order levereras och kvartalsresultat är därför av mindre betydelse. I Q1 blev omsättningen 78 mkr, betydligt…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Nov 2022 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - Stark orderingång och…

  Svagt kvartal Omsättningen enskilda kvartal för Sensys Gatso varierar stort beroende på när order levereras och kvartalsresultat är därför av mindre betydelse. I Q1 blev omsättningen 78 mkr, betydligt…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2022 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - Kontrakt med…

  Svagt kvartal Omsättningen enskilda kvartal för Sensys Gatso varierar stort beroende på när order levereras och kvartalsresultat är därför av mindre betydelse. I Q1 blev omsättningen 78 mkr, betydligt…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Oct 2022 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - Order till…

  Svagt kvartal Omsättningen enskilda kvartal för Sensys Gatso varierar stort beroende på när order levereras och kvartalsresultat är därför av mindre betydelse. I Q1 blev omsättningen 78 mkr, betydligt…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Oct 2022 | Sensys Gatso Group

Analyskommentar - Vunnit upphandling fr…

  Svagt kvartal Omsättningen enskilda kvartal för Sensys Gatso varierar stort beroende på när order levereras och kvartalsresultat är därför av mindre betydelse. I Q1 blev omsättningen 78 mkr, betydligt…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-02-24 Urstark orderingång och marginalförbättring i Operatörstjänster Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Analyskommentar - Urstark orderingång och bra avslutning på året Visa Stäng
2022-11-18 Stark orderingång men stort kontrakt pausas Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Analyskommentar - Stark orderingång och det kommer mer Visa Stäng
2022-11-16 Analyskommentar - Kontrakt med trafikverket Visa Stäng
2022-10-20 Analyskommentar - Order till trafikverket passerar utan överklagande Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Analyskommentar - Vunnit upphandling från Trafikverket men för tidigt att räkna in i estimat på grund av risk för överklagande Visa Stäng
2022-08-22 Solid Q2'22 på alla punkter Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-18 Analyskommentar - Stark rapport på alla punkter Visa Stäng
2022-05-31 Analyskommentar - Fortsätter att öka orderingången på ett markant sätt Visa Stäng
2022-05-02 Fortsatta bevis på strukturell förbättring Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-29 Analyskommentar - Fortsatta bevis på en strukturell förbättring Visa Stäng
2022-02-24 Förbättring av marginalen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-25 Tydlig marginalförbättring i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-23 Stabilt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-29 Sensys Q1 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 29 Apr 2021 | Sensys Gatso Group

Sensys Q1

 

Svagt kvartal

Omsättningen enskilda kvartal för Sensys Gatso varierar stort beroende på när order levereras och
kvartalsresultat är därför av mindre betydelse. I Q1 blev omsättningen 78 mkr, betydligt lägre än vårt estimat
om 138 mkr. Det beror huvudsakligen på att av ordern från Saudiarabien värd 275 mkr levererades endast
ca 5 % under kvartalet. Förseningen innebär dock endast en förskjutning av intäkterna och påverkar inte
lönsamheten.

Estimatförändringar

Vi gör signifikanta estimatförändringar för 2021. Vi räknar med att ca 10 % av det levererade ordervärdet från
Saudiarabien flyttas till 2022, samt räknar med att en större andel av ordern till Costa Rica levereras under
2022. Q1 var svagare än vi räknade med och vi sänker därför sammantaget vår prognostiserade omsättning
för 2021 till 598 mkr (704). Justeringarna påverkar inte våra långsiktiga prognoser.

Ny värdering

Estimatförändringar leder till att vi sänker vårt motiverade värde från 2,2–2,3 kr per aktie till 2,05–2,15 kr.
Om Sensys Gatsos prognos faller in och resten av ordern från Saudiarabien levereras under 2021, bör det till
slut bli ett bra år för aktien. Oavsett om ordern till Saudiarabien skulle bli försenad har den senaste tidens
nedgång skapat ett bättre köptillfälle för den som tror på Sensys Gatso långsiktigt.

2021-03-04 Kommentar efter Q4-rapporten Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-11 Tankar om 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-02 Omsättning ökar med 80 % Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-15 Sensys Gatso - Goda tider i sikte Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-21 Sensys Gatso Group - Flera rekordnoteringar hittills i år Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-06 Sommarhalvår med rekordorderingång Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-04 God TRaaS-tillväxt och låg Covid-påverkan Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-21 Lovande uppsving i momentum och utsikter Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-29 Ihållande motvind Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-30 Kostnadsökningar skjuter lyftet på framtiden Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-26 Fördubbling av TRaaS till 2021e ger stöd åt värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2019-02-22 Resultatet laggar på resan mot ny, uthålligt högre nivå Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-22 Fokus på tjänster börjar betala sig Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Rejäl islossning lyfter vinstutsikterna brant Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-18 Rätt riktning på vägen mot lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Ansträngt läge men vinden kan vända snabbt Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-27 Liten ljusning men lång väg ut ur tunneln Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-01 Emission i underkant ökar pressen på islossning Visa Stäng
2017-05-18 Förhöjd risk tills bolaget stärkt finanserna Visa Stäng
2017-02-24 Fortsatt risk för försening av uppsving till 2018 Visa Stäng
2016-11-28 Tunn orderbok skjuter uppsvinget på framtiden Visa Stäng
2016-08-26 Skjuter uppsvinget framför sig Visa Stäng
2016-05-20 Mellanår kräver långsiktigt perspektiv Visa Stäng
2016-02-26 Utsikter intakta trots stora engångseffekter framöver Visa Stäng
2015-11-27 Caset intakt trots krävande värdering Visa Stäng
2015-08-27 Starkt nyhetsflöde med ökad transparens framöver Visa Stäng
2015-08-04 Flygande start på förvärvet Visa Stäng
2015-06-24 Köper global räckvidd och inbrytning i operatörsledet Visa Stäng
2015-04-23 Sverige och Mellanöstern i balans Visa Stäng
2015-01-30 Mellanöstern motorn 2015 Visa Stäng
2014-10-30 Caset intakt trots få nya utlandsaffärer Visa Stäng
2014-08-20 Utlandet trigger för nästa omvärdering Visa Stäng
2014-04-28 Starka utsikter till bra pris Visa Stäng
2014-02-07 Initiala ordervärdet på ATK-affären redan överträffat Visa Stäng
2014-01-27 På offensiven i utlandet Visa Stäng

Kommande händelser

26 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q1
15 May 2023 | Årsstämma 2022
17 May 2023 | Årligutdelning
17 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
16 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
22 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023