Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 15 Jul 2020 | SBB i Norden

Visar stabilitet och beslutsamhet i…

Hyresintäkterna i Q2 uppgick till 1 323 mkr och driftsnettot till 922 mkr, siffrorna var något över våra estimat. FFO uppgick till 605 mkr, något lägre än vårt estimat om…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Apr 2020 | SBB i Norden

Stark kassa, stabila hyresintäkter

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 1 341 mkr och driftsnettot till 895 mkr. Detta var det första kvartalet där förvärvet av Hemfosa konsoliderades. Förvaltningsresultatet uppgick till 319 mkr, detta belastas…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Feb 2020 | SBB i Norden

Realiserar synergier i rekordfart

Den 15 november 2019 lämnade SBB ett offentligt uppköpserbjudande på fastighetsbolaget Hemfosa. De siffor som presenteras nedan är inte proforma utan endast för SBB i Q4. Hyresintäkterna uppgick till 596…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 Nov 2019 | SBB i Norden

Skapar Nordens tredje största…

SBB annonserade den 15e november att bolaget lägget ett bud på det börsnoterade fastighetsbolaget Hemfosa. Budet uppgick till 126,15 kr och bestod av 55% aktier och 45% cash. Vi ser…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Oct 2019 | SBB i Norden

8 500 mkr i kassan redo att användas

SBB rapporterade hyresintäkter på 507 mkr i kvartalet och ett förvaltningsresultat på 254 mkr. Bägge dessa siffror var i linje med våra estimat. Fokus har under kvartalet legat på kapitalmarknadsaktiviteter…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Jul 2019 | SBB i Norden

NAV- och förvaltningsresultat-tillväxt…

Hyresintäkterna under H1’19 uppgick till 893 mkr vilket motsvarar en ökning på 11,6% y/y. Förvaltningsresultatet uppgick till 254 mkr, en ökning med 40% y/y. I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidsinlösen…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 May 2019 | SBB i Norden

SBB i Norden - Stark NAV-tillväxt ger h…

Hyresintäkterna för första kvartalet uppgick till 429 mkr och driftsöverskottet till 240 mkr. Driftsöverskottet var något lägre än våra och marknadens förväntningar och förvaltningsresultatet uppgick till 106 mkr, vilket också…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-07-15 Visar stabilitet och beslutsamhet i Covid-tider Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Stark kassa, stabila hyresintäkter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Realiserar synergier i rekordfart Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Skapar Nordens tredje största fastighetsbolag Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-30 8 500 mkr i kassan redo att användas Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 NAV- och förvaltningsresultat-tillväxt så in i Norden Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-02 SBB i Norden - Stark NAV-tillväxt ger höjt motiverat värde Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 2 May 2019 | SBB i Norden

SBB i Norden – Stark NAV-tillväxt ger höjt motiverat värde

Hyresintäkterna för första kvartalet uppgick till 429 mkr och driftsöverskottet till 240 mkr. Driftsöverskottet var något lägre än våra och marknadens förväntningar och förvaltningsresultatet uppgick till 106 mkr, vilket också var lägre än väntat. I förvaltningsresultatet ingick dock kostnader på 25 mkr i avgifter för att lösa lån i förtid. Under kvartalet har fokus legat på refinansiering, med emission av D-aktier till ett värde av 885 mkr, en ny hybridobligationsemission om EUR 300m samt försäljningen av DNBs huvudkontor i Oslo, varmed bolaget nu uppnått sitt mål om en Investment Grade-rating. Då vi bedömer att finansieringskostnaderna kommer sjunka med minst 100 mkr samt att man börjat investera likviden ifrån DNB-försäljningen i mer högavkastade fastigheter, likt den portfölj man nu förvärvat i Finland, väljer vi att höja vårt motiverade värde på SBB till 12,8-13,8 kr. Potentialen förblir därmed medelhög och risken låg.

Försäljning av DNBs huvudkontor…

Hyresintäkterna för kvartalet uppgick till 429 mkr och driftsöverskottet till 240 mkr. Driftsöverskottet var något lägre än våra och marknadens förväntningar och förvaltningsresultatet uppgick till 106 mkr vilket också var lägre än väntat. I förvaltningsresultatet ingick dock kostnader på 25 mkr i avgifter för att lösa lån i förtid. Vidare belastades överkottsgraden av att en hög andel elkostnader betalats i Q1 och en högre renoveringstakt i bostadsbestånden. Bolaget överraskade dock med en stark NAV-utveckling. EPRA-NAV uppgick efter kvartalets slut till 12,13 kr vilket var en imponerande ökning med 5% q/q och 25% y/y. Den starka ökningen av NAV går bland annat att härleda till orealiserade värdeökningar på 268 mkr. Efter kvartalets utgång har bolaget beslutat att sälja DNBs huvudkontor i Oslo. Priset uppgår till 4 879 mkr och transaktionen sker till en yield kring 4%. Transaktionen gör att SBB kan lösa lån kopplade till fastigheten vilket minskar finansieringskostnaderna med ca 139 mkr. Vidare kan SBB använda pengarna till att investera i nya fastigheter med en högre yield. Ett exempel på detta är den transaktion som SBB genomförde i Finland efter kvartalets utgång då bolaget förvärvade en portfölj med 48 fastigheter till ett värde av EUR 142m. Portföljen har ett driftnetto om ca EUR 9,1m vilket ger en yield kring 6%. Vi bedömer att man kommer annonsera fler transaktioner likt denna i närtid.

…samt aktivitet på finansieringssidan…

Under kvartalet har SBB emitterat D-aktier till ett värde av 885 mkr för att nå sitt nya mål om en belåningsgrad under 50% vilket man nu gör. Efter kvartalets utgång har man även emitterat en evig hybridobligation på EUR 300m till en ränta på 4,625%. Detta innebär att den justerade LTV-graden nu är runt 40%. Försäljningen av DNBs huvudkontor samt emissionerna ovan har gjort att SBB nu uppnått sitt mål om en investment grade rating. Vi bedömer att detta på sikt kan leda till att man sänker sin snittränta rejält, från nuvarande nivå på 2,52% till 1,8-2%.

…leder till att vi justerar våra estimat

Det höjda kreditbetyget gör att vi väljer att justera våra estimat då finansnettot väntas sjunka. Vi tror även att likviden från försäljningen av DNBs huvudkontor kommer att investeras i fastigheter med högre yield vilket gör att förvaltningsresultatet stiger. Vi bedömer att förvaltningsresultatet kan stiga med ca 200 mkr på sikt då finansnettot minskar med ca 100 mkr och driftsnettot ökar lika mycket. Vi höjer därför vår målkurs till 12,8-13,8 kr.

2019-02-21 Investment Grade ett troligt betyg till våren Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-01 Vi ser fortsatt NAV-utveckling framöver Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-17 Ett högintensivt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Yieldgap och substansrabatt två drivkrafter framöver Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Överraskande utdelning och fortsatt substansrabatt Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 En potentiell högutdelare till substansrabatt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
27 Apr 2018 | Årsstämma 2017
27 Apr 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 Apr 2018 | Årligutdelning
16 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
31 Oct 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
20 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
29 Apr 2019 | Årsstämma 2018
29 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
30 Apr 2019 | Årligutdelning
24 Jun 2019 | Extrastämma 2019
10 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
29 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
19 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
30 Mar 2020 | Kvartalsutdelning
27 Apr 2020 | Årsstämma 2019
27 Apr 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
28 Apr 2020 | Årligutdelning
29 Jun 2020 | Kvartalsutdelning
14 Jul 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
29 Sep 2020 | Kvartalsutdelning
3 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3
29 Dec 2020 | Kvartalsutdelning
30 Mar 2021 | Kvartalsutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner