Senaste analysen | 15 Jul 2022 | SBB i Norden

Stark kärnaffär men kortsiktig…

  Svagt förvaltningsresultat Hyresintäkterna uppgick till 1 878 mkr och driftsnettot uppgick till 1 290 mkr. Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökande 4,1% under H1 och driftsnettot steg med 3,5% y/y…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2022 | SBB i Norden

Analyskommentar - Kärnan stark men på…

  kärnan stark men påverkas av turbulent finansmarknad Hyresintäkterna uppgick till 1 878 mkr och driftsnettot uppgick till 1 290 mkr. Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökande ca 4,1% under första…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Jun 2022 | SBB i Norden

Analyskommentar - Har sålt ägarlån f…

  Har sålt ägarlån för 1 465 mkr med avsikt att sälja sin JV-andel i Svenska Myndighetsbyggnader AB till Kåpan Pensioner SBB sålt efterställda ägarlån i JV-bolaget Svenska Myndighetsbyggnader AB…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2022 | SBB i Norden

Attraktiv substansrabatt

  Stark rapport Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 1 831 mkr vs marknadens estimat om 1 771 mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 1 466 mkr vs marknadens estimat om 1 133…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Apr 2022 | SBB i Norden

Analyskommentar - Ökad transparens och…

  Ökad transparens och starka siffror reder ut frågetecken Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 1 831 mkr vs marknadens estimat om 1 771 mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 1 466 mkr…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2022 | SBB i Norden

Stark NAV-tillväxt

  Förvaltningsresultatet väsentligt högre än estimat Fastighetsförvaltningen avslutar helåret i linje med våra förväntningar. Hyresintäkterna uppgick till 5 938 mkr och driftsnettot uppgick till 4 047 mkr. FFO uppgick till…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Jan 2022 | SBB i Norden

Tillträder Amasten och höjer prognos

  Genomfört förvärvet av Amasten samt höjer prognoserna Den 20e december lämnade SBB ett budpliktsbud till aktieägarna i Amasten. Anslutningsgraden uppgår nu till ca 93% av rösterna. Amasten har ett…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-15 Stark kärnaffär men kortsiktig turbulens påverkar aktien Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-14 Analyskommentar - Kärnan stark men påverkas av turbulent finansmarknad Visa Stäng
2022-06-27 Analyskommentar - Har sålt ägarlån för 1 465 mkr med avsikt att sälja sin JV-andel i Svenska Myndighetsbyggnader AB till Kåpan Pensioner Visa Stäng
2022-04-29 Attraktiv substansrabatt Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-27 Analyskommentar - Ökad transparens och starka siffror reder ut frågetecken Visa Stäng
2022-02-25 Stark NAV-tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-17 Tillträder Amasten och höjer prognos Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-08 Value add-strategier levererar Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-13 Kapitalmarknadsdag ger bränsle åt höjning Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-16 Höjd guidance leder till nytt motiverat värde Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-06 Guidance leder till höjning av motiverat värde Ladda ner | Visa Stäng
2021-02-24 Fortsatt undervärderad Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Drar tillbaka budet på Entra Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-25 Lägger bud på Entra Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-09 Förvärvar Sveabostäder Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-04 Mer värdeökningar att vänta Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-15 Visar stabilitet och beslutsamhet i Covid-tider Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-28 Stark kassa, stabila hyresintäkter Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-20 Realiserar synergier i rekordfart Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-18 Skapar Nordens tredje största fastighetsbolag Ladda ner | Visa Stäng
2019-10-30 8 500 mkr i kassan redo att användas Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-11 NAV- och förvaltningsresultat-tillväxt så in i Norden Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-02 SBB i Norden - Stark NAV-tillväxt ger höjt motiverat värde Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 2 May 2019 | SBB i Norden

SBB i Norden – Stark NAV-tillväxt ger höjt motiverat värde

Hyresintäkterna för första kvartalet uppgick till 429 mkr och driftsöverskottet till 240 mkr. Driftsöverskottet var något lägre än våra och marknadens förväntningar och förvaltningsresultatet uppgick till 106 mkr, vilket också var lägre än väntat. I förvaltningsresultatet ingick dock kostnader på 25 mkr i avgifter för att lösa lån i förtid. Under kvartalet har fokus legat på refinansiering, med emission av D-aktier till ett värde av 885 mkr, en ny hybridobligationsemission om EUR 300m samt försäljningen av DNBs huvudkontor i Oslo, varmed bolaget nu uppnått sitt mål om en Investment Grade-rating. Då vi bedömer att finansieringskostnaderna kommer sjunka med minst 100 mkr samt att man börjat investera likviden ifrån DNB-försäljningen i mer högavkastade fastigheter, likt den portfölj man nu förvärvat i Finland, väljer vi att höja vårt motiverade värde på SBB till 12,8-13,8 kr. Potentialen förblir därmed medelhög och risken låg.

Försäljning av DNBs huvudkontor…

Hyresintäkterna för kvartalet uppgick till 429 mkr och driftsöverskottet till 240 mkr. Driftsöverskottet var något lägre än våra och marknadens förväntningar och förvaltningsresultatet uppgick till 106 mkr vilket också var lägre än väntat. I förvaltningsresultatet ingick dock kostnader på 25 mkr i avgifter för att lösa lån i förtid. Vidare belastades överkottsgraden av att en hög andel elkostnader betalats i Q1 och en högre renoveringstakt i bostadsbestånden. Bolaget överraskade dock med en stark NAV-utveckling. EPRA-NAV uppgick efter kvartalets slut till 12,13 kr vilket var en imponerande ökning med 5% q/q och 25% y/y. Den starka ökningen av NAV går bland annat att härleda till orealiserade värdeökningar på 268 mkr. Efter kvartalets utgång har bolaget beslutat att sälja DNBs huvudkontor i Oslo. Priset uppgår till 4 879 mkr och transaktionen sker till en yield kring 4%. Transaktionen gör att SBB kan lösa lån kopplade till fastigheten vilket minskar finansieringskostnaderna med ca 139 mkr. Vidare kan SBB använda pengarna till att investera i nya fastigheter med en högre yield. Ett exempel på detta är den transaktion som SBB genomförde i Finland efter kvartalets utgång då bolaget förvärvade en portfölj med 48 fastigheter till ett värde av EUR 142m. Portföljen har ett driftnetto om ca EUR 9,1m vilket ger en yield kring 6%. Vi bedömer att man kommer annonsera fler transaktioner likt denna i närtid.

…samt aktivitet på finansieringssidan…

Under kvartalet har SBB emitterat D-aktier till ett värde av 885 mkr för att nå sitt nya mål om en belåningsgrad under 50% vilket man nu gör. Efter kvartalets utgång har man även emitterat en evig hybridobligation på EUR 300m till en ränta på 4,625%. Detta innebär att den justerade LTV-graden nu är runt 40%. Försäljningen av DNBs huvudkontor samt emissionerna ovan har gjort att SBB nu uppnått sitt mål om en investment grade rating. Vi bedömer att detta på sikt kan leda till att man sänker sin snittränta rejält, från nuvarande nivå på 2,52% till 1,8-2%.

…leder till att vi justerar våra estimat

Det höjda kreditbetyget gör att vi väljer att justera våra estimat då finansnettot väntas sjunka. Vi tror även att likviden från försäljningen av DNBs huvudkontor kommer att investeras i fastigheter med högre yield vilket gör att förvaltningsresultatet stiger. Vi bedömer att förvaltningsresultatet kan stiga med ca 200 mkr på sikt då finansnettot minskar med ca 100 mkr och driftsnettot ökar lika mycket. Vi höjer därför vår målkurs till 12,8-13,8 kr.

2019-02-21 Investment Grade ett troligt betyg till våren Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-01 Vi ser fortsatt NAV-utveckling framöver Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-17 Ett högintensivt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-02 Yieldgap och substansrabatt två drivkrafter framöver Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Överraskande utdelning och fortsatt substansrabatt Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 En potentiell högutdelare till substansrabatt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

30 Aug 2022 | Månadsutdelning
29 Sep 2022 | Månadsutdelning
27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3
28 Oct 2022 | Månadsutdelning
29 Nov 2022 | Månadsutdelning
29 Dec 2022 | Månadsutdelning
30 Jan 2023 | Månadsutdelning
27 Feb 2023 | Månadsutdelning
30 Mar 2023 | Månadsutdelning