Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 2 Apr 2020 | Maha Energy

Mindre förvärv med hög potential

Maha Energy meddelar att man förvärvar det finansiellt ansträngda Dome Energy ABs tillgångar i Illinois, USA för USD 4m. En reservrapport daterad 1 Jan 2020 visar 2,9m 2P-reserver värderade till…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Mar 2020 | Maha Energy

Sänkta investeringar skyddar krigskassa…

Efter raset i oljepriset meddelar Maha att man sänker sina planerade investeringar för 2020 från USD 20,7m till USD 12-13m, med en ytterligare möjlig sänkning på USD 4,8m om nödvändigt.…

Läs analysen
Senaste analysen | 2 Mar 2020 | Maha Energy

Förväntan om fortsatta produktionslyft…

Med en produktion på 3165 boepd i Q4’19 var omsättningen på USD 13,7m och EBITDA på USD 7,6m strax under vad vi räknat med. De sista flaskhalsarna i offtake agreements…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jan 2020 | Maha Energy

Produktionsguidning villkorad till att…

Mahas produktionsguidning på 5000-5500 boepd för 2020 blev något lägre än de 5700 boepd vi räknat med. Det är dock fortfarande en markant ökning jämfört med de cirka 3000 boepd…

Läs analysen
Senaste analysen | 26 Nov 2019 | Maha Energy

Flertal ljuspunkter trots tidigare…

Både omsättning och EBITDA för tredje kvartalet kom in helt i linje med våra förväntningar, på USD 16,1m resp. USD 10,7m. Även om senaste tiden dominerats av bolagets nyliga sänkning…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Nov 2019 | Maha Energy

Kortsiktiga motgångar pressar aktien

För andra gången i höst har Maha sänkt sin produktionsprognos för 2019, från 3 300 – 3 660 bopd till nu 2 750 – 2 900 bopd. Det beror dock…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Aug 2019 | Maha Energy

Skjuter produktionslyftet framför sig

Trots vår återhållsamhet i produktionsestimaten (där vi efter Q1’19-rapporten framhöll att vår prognos låg lägre än bolagets indikerade nivå pga. bland annat flaskhalsar i ”offtake agreements”), så vinstvarnade bolaget med…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2020-04-02 Mindre förvärv med hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-23 Sänkta investeringar skyddar krigskassa Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 23 Mar 2020 | Maha Energy

Sänkta investeringar skyddar krigskassa

Efter raset i oljepriset meddelar Maha att man sänker sina planerade investeringar för 2020 från USD 20,7m till USD 12-13m, med en ytterligare möjlig sänkning på USD 4,8m om nödvändigt. Även om det inte påverkar bolagets produktionsmål på 5000-5500 boepd 2020, noterar vi att man skjuter på testerna av Maha-1 samtidigt som det påverkar utsikterna för produktionsökningar 2021. Istället för att som tidigare basera vårt oljeprisantagande på de stora oljekonsulternas snittprognos baserar vi vår oljeprisprognos för 2020 på forwardkurvan (mer responsiv men dålig indikator på långsiktig prisutveckling), med ett snittpris på USD 37 per fat 2020. Sammantaget innebär det en minskning av vår EBIT-prognos med 77% för 2020e och 50% för 2021e. Vi fortsätter se ett NAV per aktie och motiverat värde långt över dagens kurs, men det är helt avhängigt på en återhämtning i oljepriset från 2021 och framåt. Med en OPEX på drygt USD 5 per fat räknar vi ändå med svarta siffror 2020, väl inom bolagets kovenanter, även om oljepriset förblir under press. Vi ser därför låg risk för att bolaget behöver nytt kapital från ägarna och fortsätter därför se en hög potential till en medelhög risk.

Oljeprisras motiverar sänkning av investeringarna 2020

Efter den branta nedgången i oljepriset meddelar Maha nu att man sänker de planerade investeringarna för 2020 från tidigare USD 20,7m till USD 12-13m, framförallt genom en förskjutning av Maha-2 på Tartaruga till 2021, med en ytterligare möjlig sänkning på USD 4,8m, genom en förskjutning av Tie-2 om nödvändigt. Trots att Maha hade tillräckliga medel för att finansiera hela årets tidigare planerade investeringar ur egen kassa vid slutet av Q4’19, så är minskningen motiverad då investeringarna annars hade riskerat att förtära hela bolagets förvärvskassa och handlingsutrymme, och därigenom öka risken och sänka potentialen i caset.

Behåller sin produktionsprognos på 5000-5500 boepd 2020

Trots att sänkningen av årets investeringar inte påverkar bolagets produktionsmål för innevarande år på 5000-5500 boepd, så noterar vi att man skjuter på testerna av Maha-1 då man ännu inte lyft fältets hanteringskapacitet från nuvarande 800 bopd till planerade 2500 bopd. Dessutom påverkar sänkningen utsikterna för produktionsökningar 2021. Istället för att som tidigare basera vårt oljeprisantagande på de stora oljekonsulternas snittprognos (som är mindre responsiva men bättre på långsiktiga prognoser) baserar vi vår oljeprisprognos för 2020 på forwardkurvan (som är mer responsiv men dålig indikator på långsiktig prisutveckling), med ett snittpris på USD 37 per fat 2020. För 2021 räknar vi med USD 50 per fat. Sammantaget innebär det en minskning av vår EBIT-prognos med 77% för 2020e och 50% för 2021e.

Möjligt förvärv kvar i korten

Vi fortsätter se ett NAV per aktie och motiverat värde långt över dagens kurs, men noterar samtidigt att det är helt beroende av en återhämtning i oljepriset från 2021 och framåt. Med en OPEX på drygt USD 5 per fat innebär ovanstående dock att bolaget ändå kommer rapportera svarta siffror 2020 väl inom bolagets kovenanter, även om oljepriset förblir under press. Vi ser därför låg risk för att bolaget behöver nytt kapital från ägarna, annat än om man beslutar att utnyttja det pressade läget i branschen och slå till med ett förvärv, vilket potentiellt vore en positiv trigger för aktien. Trots ett dramatiskt ras i aktien på 74% hittills år fortsätter vi därför se en hög potential till en medelhög risk.

2020-03-02 Förväntan om fortsatta produktionslyft 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-13 Produktionsguidning villkorad till att vinden vänder Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-26 Flertal ljuspunkter trots tidigare prognossänkning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Kortsiktiga motgångar pressar aktien Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 Skjuter produktionslyftet framför sig Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Nya brunnar accelererar takten 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Kortsiktig förskjutning av hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Ökar produktionen men i otakt med värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Förseningar förändrar inte helhetsbilden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Mer än bara exponering mot stigande oljepris Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Lägger i nästa växel våren 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Omstöpningen på väg mot mållinjen Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-02 Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-30 Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 På tröskeln till kraftig expansion Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Mar 2017 | Bokslutskommuniké 2016
30 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
16 Jun 2017 | Årsstämma 2016
19 Jun 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
29 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 May 2018 | Årsstämma 2017
13 Jun 2018 | Årligutdelning
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
30 Apr 2019 | Årsstämma 2018
2 May 2019 | Årligutdelning
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
28 Feb 2020 | Bokslutskommuniké 2019
13 May 2020 | Årligutdelning
26 May 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q1
24 Aug 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q2
23 Nov 2020 | Kvartalsrapport 2020-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner