Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 8 Mar 2019 | Maha Energy

Nya brunnar accelererar takten 2020

Presentationen av bolagets kapitalplan för 2019 omfattade borrningen av en ny brunn på Tartaruga, MH-1, och två nya brunnar på Tie, TS-1 och TS-2, samt en ökning av ythanteringskapaciteten på…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2019 | Maha Energy

Tydliga kliv mot nästa nivå av intä…

Produktionen i Q4 på 2454 boepd motsvarade en ökning på 57% från Q3’18. En hög andel fasta rörelsekostnader bidrog till att netback per fat på USD 43,3 minskade mindre än…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2018 | Maha Energy

Produktionsdubbling kvar i korten trots…

Trots utdragna förseningar i bolagets arbetsprogram så bidrog oljepriset till att göra tredje kvartalet till bolagets starkaste någonsin, med intäkter på USDm 9 och ett nettoresultat på USDm 3,2, vilket…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 Oct 2018 | Maha Energy

Kortsiktig förskjutning av hög…

Efter ett halvår av utdragna förseningar och oväntade problem i arbetsprogrammet har Maha nu sänkt sin helårsprognos för produktionen från 2040 bopd till 1600-1700 bopd 2018. Samtidigt klarnar bilden något…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2018 | Maha Energy

Ökar produktionen men i otakt med vä…

Trots förseningarna i bolagets arbetsprogram för Brasilien så blev Q2 starkt med en produktion på 1429 boepd, en EBITDA på USDm 4 och bolagets tredje kvartal med nettovinst (USDm 1,9)…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Jul 2018 | Maha Energy

Förseningar förändrar inte…

Trots förseningar efter motgångar i bolagets arbetsprogram för fälten i Brasilien så är vi positiva till utsikterna för Maha att lyfta produktionen till nya toppar över 2500 boepd under andra…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 May 2018 | Maha Energy

Mer än bara exponering mot stigande…

Medan oljeprisuppgången tydligt gynnat Mahas resultat i Q1, då bolaget rapporterade en nettovinst på USDm 2,3 och en netback per fat på USD 37, så är det bolagets arbete med…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-03-08 Nya brunnar accelererar takten 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Ladda ner | Visa Stäng
2018-10-04 Kortsiktig förskjutning av hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Ökar produktionen men i otakt med värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Förseningar förändrar inte helhetsbilden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Mer än bara exponering mot stigande oljepris Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Mar 2018 | Maha Energy

Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019

Efter övertagandet av Tartaruga och Tie i Brasilien och försäljningen av tillgångarna i Kanada, ligger fokus nu på att accelerera produktionen till från 1600 boepd i Q4’17 till över 3 000 boepd inom några år, där vi räknar med några stora kliv framåt på den vägen under sommarhalvåret 2018. Med en attraktiv värdering av reserverna, även rensat för osäkerheten kring LAK Ranch, på EV/2P 5,7x så ser vi sammantaget en hög potential i aktien till en hög risk.

Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019

Medan produktionen i Q4 var känd sedan tidigare så gjorde ett något lägre realiserat oljepris än vi räknat med, på USD 51,8 per fat att omsättningen på USDm 6,9 blev något svagare än beräknat. Å andra sidan var OPEX per fat på USD 9,07 bättre än väntat vilket gjorde att EBITDA på USDm 3,0 var nära i linje med vår förväntan och nettoresultatet på USDm 1,1 bättre än den marginella förlust vi väntat oss, och dessutom bolagets första nettovinst någonsin. Efter den nyligen kommunicerade produktions- och investeringsplanen och den uppdaterade reservrapporten, då man uppdaterade bolagets 2P-reserver med 25,6% till 34,3 miljoner fat, innehöll bokslutet få nyheter i övrigt.

Aktivt program för Q2/Q3’18 – jetpumpar på väg

Efter alla företagsaffärer 2017 skiftar nu bolagets fokus till att borra sig till tillväxt under 2018, och man har presenterat ett detaljerat program där merparten av de totala förväntade investeringarna på USDm 23 kommer gå till Tie-fältet och i andra hand till Tartaruga. Schemat börjar i början på Q2 då man väntas installera två jetpumpar på Tie-fältets två brunnar. Därefter flyttas borriggen till Tartaruga för de planerade sidetrack och återinträdesborrningarna då Tartaruga väntas hålla stängt omkring 2 månader under Q2, vilket kommer innebär ett produktionsbortfall på cirka 300 boepd netto för Maha. När det är klart runt mitten på juni flyttar riggen tillbaka till Tie för utvecklingsborrningen av Attic som också har en prospekteringskomponent. Dessa åtgärder beräknas klara vid slutet av sommaren, och parallellt med det arbetar man med att öka kapaciteten på anläggningarna. Sammantaget lämnar vi våra produktionsestimat för 2018 och 2019 oförändrade efter rapporten men har med ledning av de bättre än väntade kostnaderna i Q4’17 sänkt våra estimat för OPEX och admin, vilket innebär en höjning av vårt EBIT-estimat med 11% för 2018 och 4% för 2019.

Attraktiv värdering – fortsatt hög potential och hög risk

Trots att aktien återhämtat sig sen botten i somras så handlas den fortsatt till en betydande rabatt mot sektorn, med en värdering av EV/2P på 3,5x jämfört med sektorsnittet på 6,5x. Det kan delvis förklaras av ett misstroende mot kvaliteten på de amerikanska tillgångarna som utgör 13,5m av bolagets tillgångar. Om LAK tas upp till ett nollvärde i substansen så uppgår värderingen av EV/2P istället till 5,7x, vilket ändå ger utrymme för en uppvärdering. Med fortsatt hög aktivitet de kommande 6-9 månaderna och stigande produktion, från 1600 boepd i Q4’17 till strax under 2500 boepd 2018 och över 3500 boepd 2019, så ser vi en hög potential i aktien till en hög risk.

2018-02-23 Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Lägger i nästa växel våren 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Omstöpningen på väg mot mållinjen Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-02 Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-30 Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 På tröskeln till kraftig expansion Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Mar 2017 | Bokslutskommuniké 2016
30 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
16 Jun 2017 | Årsstämma 2016
19 Jun 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
29 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 May 2018 | Årsstämma 2017
13 Jun 2018 | Årligutdelning
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
30 Apr 2019 | Årsstämma 2018
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner