Senaste analysen | 17 Aug 2023 | Midsummer

Imponerande tillväxt för solceller i v…

  Fortsatt stark efterfrågan Midsummer rapporterade en omsättning på 16,0 mkr i Q3’22, klart lägre än föregående år (60,3 mkr). Även EBIT var lägre, -41 2 mkr, jämfört med -15,0…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2023 | Midsummer

Analyskommentar - EU bidrag för…

  Fortsatt stark efterfrågan Midsummer rapporterade en omsättning på 16,0 mkr i Q3’22, klart lägre än föregående år (60,3 mkr). Även EBIT var lägre, -41 2 mkr, jämfört med -15,0…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jun 2023 | Midsummer

Återupptar bevakning efter avslutad…

  Fortsatt stark efterfrågan Midsummer rapporterade en omsättning på 16,0 mkr i Q3’22, klart lägre än föregående år (60,3 mkr). Även EBIT var lägre, -41 2 mkr, jämfört med -15,0…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Mar 2023 | Midsummer

Analyskommentar - Vi har för nä…

  Fortsatt stark efterfrågan Midsummer rapporterade en omsättning på 16,0 mkr i Q3’22, klart lägre än föregående år (60,3 mkr). Även EBIT var lägre, -41 2 mkr, jämfört med -15,0…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2023 | Midsummer

Värt att se igenom kortsiktig osä…

  Fortsatt stark efterfrågan Midsummer rapporterade en omsättning på 16,0 mkr i Q3’22, klart lägre än föregående år (60,3 mkr). Även EBIT var lägre, -41 2 mkr, jämfört med -15,0…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Nov 2022 | Midsummer

Resan mot ökad produktion fortsätter

  Fortsatt stark efterfrågan Midsummer rapporterade en omsättning på 16,0 mkr i Q3’22, klart lägre än föregående år (60,3 mkr). Även EBIT var lägre, -41 2 mkr, jämfört med -15,0…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2022 | Midsummer

Analyskommentar - Q3'22 utan större…

  Fortsatt stark efterfrågan Midsummer rapporterade en omsättning på 16,0 mkr i Q3’22, klart lägre än föregående år (60,3 mkr). Även EBIT var lägre, -41 2 mkr, jämfört med -15,0…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-08-17 Imponerande tillväxt för solceller i väntan på högre produktionskapacitet Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-14 Analyskommentar - EU bidrag för uppskalning av produktion på EUR 32m Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-19 Återupptar bevakning efter avslutad nyemission Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-20 Analyskommentar - Vi har för närvarande ingen bevakning på aktien Visa Stäng
2023-02-27 Värt att se igenom kortsiktig osäkerhet kring finansiering Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Resan mot ökad produktion fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 17 Nov 2022 | Midsummer

Resan mot ökad produktion fortsätter

 

Fortsatt stark efterfrågan

Midsummer rapporterade en omsättning på 16,0 mkr i Q3’22, klart lägre än föregående år (60,3 mkr). Även EBIT var lägre, -41 2 mkr, jämfört med -15,0 i Q3’21. Den främsta orsaken är klart lägre intäkter från produktionsutrustning, inga maskiner såldes till externa kunder under kvartalet. Orderingången för solcellstak, den stora värdedrivaren, uppgick till 37,8 mkr, en ökning med 63%.

Resan mot ökad produktion fortsätter

Midsummer producerar nu maskiner för att användas i egen produktion, vilket kortsiktigt sänker intäkterna från maskinförsäljning, men ökar produktionskapaciteten för återkommande intäkter från solcellstak på längre sikt.
Bolaget har nu planer, förutom kapacitetsuppbyggnad i Italien på 50 MW (att jämföra med nuvarande kapacitet på 2 MW), att expandera kapaciteten i Sverige, i ett första steg med 20 MW. Bolaget arbetar med olika finansieringsalternativ för dessa kapacitetsökningar. Vi bedömer att det kommer att gå att hitta attraktiv finansiering, givet den starka underliggande efterfrågan, i kombination med bolagets attraktiva produktportfölj och den stora kapitaltillgången för gröna investeringar.

 

Vi behåller vårt motiverade värde men justerar estimat

Vi har justerat våra estimat för den italienska kapacitetsökningen; vi har nu en snabbare uppgång av kostnader och intäkter. Detta motverkas av bättre finansieringsvillkor från den italienska staten än i vår tidigare modell, vilket stödjer balansräkning och kassaflöde. Vi behåller vårt motiverade värde på 18-20 kr, där högre intäkter motverkas av en temporärt högre WACC på grund av finansieringsaktiviteterna. Osäkerheten kring timing av kostnader och intäkter i närtid är fortsatt hög, men långsiktigt är Midsummer på väg att etablera sig som den stora europeiska producenten av solceller, och siktar nu på en kapacitet på 1000 MW år 2030.

 

2022-11-16 Analyskommentar - Q3'22 utan större nyheter Visa Stäng
2022-11-07 Analyskommentar - Annonserar avsiktsförklaringar på mer än 100 MW Visa Stäng
2022-09-01 Stark tillväxt och Italienexpansion fortgår Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Analyskommentar - Stark orderingång och Italienexpansionen fortsätter Visa Stäng
2022-06-21 Storsatsar på sol i Europa Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
12 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023