Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 4 Mar 2019 | Consilium

Summan av delarna större än helheten

Consilium avslutade året starkt med en omsättning i Q4 ’18 på 399 mkr, jämfört med de 348 mkr vi ursprungligen räknat med. EBITDA-marginalen uppgick till på 10,2% i Q4 och…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Dec 2018 | Consilium

Renodling mot säkerhet grumlar…

I den pågående renodlingen mot säkerhet har bolaget flyttat ut ytterligare verksamheter till avyttring vilket gjorde att kvarvarande omsättning ökade med 1% till SEKm 345 i Q3. För kvarvarande verksamheter…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2018 | Consilium

Utsikter intakta trots motvind

Ännu ett kvartal av förskjutningar i utleveranserna för Safety Enginering och omvärderingseffekter vid avyttringarna av radar- och navigationsverksamheterna pressade EBIT-marginalen till 6,4% i Q2, jämfört med vår förväntan på 10,8%.…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 May 2018 | Consilium

Ett kvartal i linje med trenden

Medan Safety Enginering kämpar med fortsatta förskjutningar så illustrerar EBIT-marginalen på 10,5% i första kvartalet tydligt den positiva effekt som beslutet att avyttra icke-kärnverksamheter och förra årets kostnadsbesparingsprogram tillsammans har…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Feb 2018 | Consilium

Fokusering vägen till återhämtning i…

Även om orderboken är på rekordnivå så kämpar Safety Enginering med fortsatta förskjutningar som pressar lönsamheten. Consilium har nu beslutat att fokusera verksamheten till säkerhetsprodukter och säkerhetssystem, och med en…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Nov 2017 | Consilium

Mycket av motvinden inprisad

Även om marknadsläget var oförändrat i Q3 med en halvering av nybeställningar av handelsfartyg på de senaste 2 åren och en svag olje- och gasmarknad offshore, så kompenserades det till…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Aug 2017 | Consilium

Fortsatt motvind trots tillväxt i…

Omsättningen i andra kvartalet motsvarade en tillväxt på 2% medan orderingången växte med 18% i Q2. Trots en svagare nybyggnadsmarknad och en dämpande effekt från oljepriset så fortsätter bolaget satsa…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-03-04 Summan av delarna större än helheten Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Renodling mot säkerhet grumlar utsikterna kortsiktigt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 3 Dec 2018 | Consilium

Renodling mot säkerhet grumlar utsikterna kortsiktigt

I den pågående renodlingen mot säkerhet har bolaget flyttat ut ytterligare verksamheter till avyttring vilket gjorde att kvarvarande omsättning ökade med 1% till SEKm 345 i Q3. För kvarvarande verksamheter uppgick EBITDA-marginalen till goda 12,6% även om en goodwillnedskrivning på SEKm 50 sänkte resultat före skatt till SEKm -19. Som en följ av omstruktureringarna halveras nu omfattningen på Safety Engineering till SEKm 150 vid en normalisering 2019, och sammantaget med en stabil låg ensiffrig tillväxttakt i Marine Safety har vi sänkt vår EBIT-prognos med 11% för 2019 och 2020. Efter alla avyttringar kan dagens nettoskuld på SEKm 741 dock minska med omkring SEKm 330 (nettot av tillgångar och skulder till försäljning i balansräkningen), varför värderingen av kvarvarande verksamheter på EV/EBITDA 6,4x ’19 skulle kunna minska till ca 5x ’19 efter försäljningen. Sammantaget ser vi goda chanser för det kvarvarande verksamheterna att nå de nyligen reviderade målen varför vi ser en hög potential till en medelhög risk.

Ett något svårtolkat kvartal

Omsättningen i Q3 ökade med 1% till SEKm 345 medan EBITDA uppgick till SEKm 43,5, motsvarande en EBITDA-marginal på relativt goda 12,6%. På grund av den svaga marknaden inom olja och gas, särskilt offshore, valde Consilium att skriva ned goodwillvärden med SEKm 50, vilket sänkte resultat före skatt till SEKm -19. Siffrorna var svagare än vi räknat med även om fortsatta omstruktureringar och avyttringar gjorde det svårjämfört med våra förväntningar.

Fortsatta strukturförändringar sänker våra estimat

Efter avyttringen av navigations- och automationsverksamheterna i juni och september 2018 så diskuterar man nu att även avyttra resterande halvan av automation och engineering-verksamheten. Tillägget av engineeringverksamheten innebär att man flyttat ut ytterligare intäkter på uppskattningsvis SEKm 140 i årstakt från resultaträkningen till verksamheter under försäljning, vilket även minskar orderingången i Safety Engineering hittills i år med SEKm 62. Sammantaget innebär det att den återhämtning vi tidigare förväntade oss i Safety Engineering, från intäkter i årstakt runt SEKm 200 2017 till SEKm 300 i år, snarare väntas bli SEKm 86 i år och SEKm 150 vid en normalisering nästa år. Med oförändrade förväntningar på Marine Safety innebär det en sänkning av vår EBIT-prognos med 11% för 2019 och 2020. Innan vi sett något kvartal i den nya strukturen är en prognos dock förknippad med en förhöjd osäkerhet, inte minst sedan den väntade återhämtningen i oljepriset kommit av sig.

Utväxling på den nya strukturen

Avyttringen av den kapitalintensiva systemverksamheten, som vi räknar med kan ske innan årsskiftet, väntas minska kapitalbindningen med en ökad avkastning på operativt kapital som följd, samtidigt som dagens nettoskuld på SEKm 741 kan minska med omkring SEKm 330 (nettot av tillgångar och skulder till försäljning i balansräkningen), vilket förbättrar både operativa och värderingsnyckeltal markant. Värderingen av kvarvarande verksamheter uppgår nu till P/E 10x ’19 och 9x ’20, medan EV/EBITDA kan minska från dagens 6,4x ’19 till under 5x ’19 vid ovan nämnda minskning av skulden. Även om de nyligen reviderade målen (tillväxt över 10% i snitt 2018-2022, en EBIT-marginal 12,5% före 2022 och ROCE över 17,5%) ser avlägsna ut så gör ett stramare fokus på kärnaffären, stabil tillväxt inom största affärsområdet Marine & Safety och en normalisering inom Safety Engineering att vi ser positivt på chanserna för Consilium att nå dit. Vi ser därför en hög potential till en medelhög risk.

2018-08-29 Utsikter intakta trots motvind Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Ett kvartal i linje med trenden Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Fokusering vägen till återhämtning i lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Mycket av motvinden inprisad Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Fortsatt motvind trots tillväxt i orderingång Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-22 Tilltagande motvind Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-27 Satsar genom svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-23 Fortsatta satsningar biter trots kraftiga svängningar Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-25 Accelererar satsningarna på en fortsatt svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-24 Orderingång på ny all time high Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Starkt framåt trots grumliga makroutsikter Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-24 Lovande utsikter inför Q4-rapporten Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-30 Fortsatt starkt vinstmomentum Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-20 Stark utväxling på ökad försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-20 Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-27 Sänkt syn på potentialen efter svag december Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-21 Fortsätter växa i takt med värderingspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2014-08-29 Toppar den gynnsamma marknaden med flera förvärv Visa Stäng
2014-07-07 Förvärv illustrerar potentialen i caset Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-21 Ett kvartal av bekräftelser på ett lovande case Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-02 Dubbelt stöd för starkare tillväxt framöver Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-25 Tillväxten återvänt med rejäl höjning av utdelningen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
19 May 2017 | Årsstämma 2016
22 May 2017 | Årligutdelning
28 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
21 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
27 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 May 2018 | Årsstämma 2017
24 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
25 May 2018 | Årligutdelning
28 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
21 May 2019 | Årsstämma 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner