Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 20 May 2019 | Eastnine

Eastnine - Go East

Hyresintäkterna för kvartalet uppgick till 2,947 mEUR vilket var en ökning med 40% y/y och 17% q/q. Förvaltningsresultatet ökande med 17% q-q och uppgick till 1,279 EURm och går att…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Apr 2019 | Eastnine

Stora steg mot att bli ett…

Under 2018 har Eastnine fortsatt sin resa mot att bli ett renodlat fastighetsbolag. Under året uppgick hyresintäkter proforma till EUR 9,1 m och förvaltningsresultatet till EUR 8,5 m. Efter kvartalets…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Nov 2018 | Eastnine

Ett fastighetsbolag till 21% rabatt

Substansvärdet (NAV) per aktie uppgick till EUR 10,66 (SEK 110,2), vilket motsvarade en uppgång om 1,7% q/q (0,7% i SEK) Fastighetssegmentet fortsatte öka och steg med 2,4%. Däremot sjönk värdet…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2018 | Eastnine

Melon Fashion Group (MFG) växlar upp

Substansvärdet (NAV) per aktie uppgick till EUR 10,48 (SEK 109,4), vilket motsvarade en nedgång om 1,5% q/q men justerat för utdelning steg NAV med 0,4% q/q (1,8% i SEK). Fastighetssegmentet fortsatt…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2018 | Eastnine

Renodlingen fortsätter

Substansvärdet (NAV) per aktie uppgick till EUR 10,64 (SEK 109,6), vilket motsvarade en ökning om 0,7% q/q (5,5% i SEK). Värdedrivande segmentet var fastigheter, vilket ökade med 1,3% medan segmentet…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Feb 2018 | Eastnine

Rekordresultat för Melon Fashion Group

NAV steg till EUR 10,57 (9,79), vilket motsvarade en ökning med 7,9% jämfört med Q3’17. Ökningen var primärt drivet av 1) MFG som steg 22,8% 2) Direktägda fastigheter som steg…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Nov 2017 | Eastnine

Nya finansiella mål

NAV (justerat för återköp) steg till EUR 9,79 (9,67), vilket motsvarade en ökning med 2,2% jämfört med Q2’17. Ökningen var primärt drivet av 1) Fastighetsfonder som steg 5,0% 2) Aktieåterköp…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-05-20 Eastnine - Go East Ladda ner | Visa Stäng
2019-04-11 Stora steg mot att bli ett fastighetsbolag Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-16 Ett fastighetsbolag till 21% rabatt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Melon Fashion Group (MFG) växlar upp Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-17 Renodlingen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 Rekordresultat för Melon Fashion Group Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 19 Feb 2018 | Eastnine

Rekordresultat för Melon Fashion Group

NAV steg till EUR 10,57 (9,79), vilket motsvarade en ökning med 7,9% jämfört med Q3’17. Ökningen var primärt drivet av 1) MFG som steg 22,8% 2) Direktägda fastigheter som steg 6,9% 3) Aktieåterköp samt 4) Erhållen utdelning. Fastighetssegmentet (46% av NAV) steg 5,3% under kvartalet drivet av externa värderingar. Värdeökningen i MFG var drivet av en stark försäljning i slutet av året. Försäljningen var upp 28,3% y/y, drivet av en jämförbar tillväxt på 18% i egna butiker och stark tillväxt i online-segmentet. Online-försäljning steg hela 87% y/y och uppgår till 6,7% (4,1%) av den totala försäljningen. Vi anser att aktien handlas fortsatt till en relativt hög substansrabatt (18%) givet den geografiska och strukturella exponering mot direktägda fastigheter bolaget har. Vi ser en medelhög potential i aktien till låg risk givet bolagets operationella inriktning samt finansiella styrkan.

7,9% ökning av NAV under kvartalet

NAV steg till EUR 10,57 (9,79), vilket motsvarade en ökning med 7,9% jämfört med Q3’17. Ökningen var primärt drivet av 1) MFG som steg 22,8% 2) Direktägda fastigheter som steg 6,9% 3) Aktieåterköp samt 4) Erhållen utdelning. Fastighetssegmentet (46% av NAV) steg 5,3% under kvartalet drivet av externa värderingar. Konsoliderad vakansnivå var fortsatt låg på 3,0%, men steg något från Q3 (1,9%). Dock var genomsnittshyran oförändrad på EUR 13,8 per kvm och månad. Efter kvartalets utgång förvärvades Alojas Business Center i Riga för EURm 29,6, vilket leder till att Eastnines fastighetssegment stiger till 52%. Transaktionen förväntas slutföras under Q1’18, och tillföra Eastnine ca EURm 2,4 i årliga hyresintäkter.

22,8% värdeökning för MFG

Värdeökningen i MFG var drivet av en stark försäljning i slutet av året. Försäljningen var upp 28,3% y/y, drivet av en jämförbar tillväxt på 18% i egna butiker och stark tillväxt i online-segmentet. Online-försäljning steg hela 87% y/y och uppgår till 6,7% (4,1%) av den totala försäljningen. Bruttomarginalen steg till 56% (55,8) under Q4´17 stärkt av rubeln och framgångsrik kollektion. EBITDA steg med 11,8% trots att bolaget har stängt ned sju butiker (551 från 558st). EBITDA steg med 11,8% y/y till RUBm 667 (597). Drivet av detta stiger värdet på bolaget med 22,8%. EV/EBITDA multipeln ligger nu på 5,7x något som kan jmf med H&M som handlas på 7,8x. Eastnine äger 36% av MFG vilket motsvarar EURm 48,6 och 20% av NAV.

Återköpsprogrammet fortsätter upp till SEK 103,9

Vi anser att aktien handlas fortsatt till en relativt hög substansrabatt (18%) givet den geografiska och strukturella exponering mot direktägda fastigheter bolaget har. Som jämförelse kan man notera att de svenska investmentbolagen på Midcap handlas i linje med eller strax över substansvärdet. Eastnine har under 2018 återköpt aktier för ca EURm 3,4 (SEKm 33,5) och äger nu motsvarar 9,1% av aktierna. Detta betyder att bolaget kan återköpa ca 0,2m aktier innan man når spärren på 10%. Vid bolagsstämman (24/4) kommer återköpta aktier att makuleras vilket betyder att återköpsprogrammet kommer fortlöpa så längre som aktien handlas till en substansrabatt. Vi ser en medelhög potential i aktien till låg risk givet bolagets operationella inriktning samt finansiella styrkan.

2017-11-10 Nya finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Rubel försvagning drar ned NAV Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-10 Ökad fastighetsexponering Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-16 Turnaround för Ryssland Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-23 Försäljning öppnar upp för högre aktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-09 Utrymme för hög aktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-26 Ökad transperens och tydligare strategi Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-18 Klipper banden med East Capital Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-09 NAV-rabatt tillbaka på rekordnivåer Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-24 Återköp framöver positivt för rabatten Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-19 Återhämtning i både NAV och rabatt Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-18 Hög rabatt, mer balanserade risker Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-11 Rubelfrossa påverkar substansvärdet Ladda ner | Visa Stäng
2014-08-26 Rabatten tillbaka på toppnivåer Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-27 En portfölj i förändring Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-24 Nya investeringar hägrar Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Jan 2017 | Extrastämma 2017
8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
13 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
9 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
15 May 2017 | Årsstämma 2016
16 May 2017 | Årligutdelning 2017
30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Halvårsutdelning
25 Apr 2018 | Halvårsutdelning 2018-Q3
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Halvårsutdelning
13 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
15 May 2019 | Årsstämma 2018
16 May 2019 | Halvårsutdelning
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
15 Nov 2019 | Halvårsutdelning

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner