Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 16 Nov 2018 | Eastnine

Ett fastighetsbolag till 21% rabatt

Substansvärdet (NAV) per aktie uppgick till EUR 10,66 (SEK 110,2), vilket motsvarade en uppgång om 1,7% q/q (0,7% i SEK) Fastighetssegmentet fortsatte öka och steg med 2,4%. Däremot sjönk värdet…

Läs analysen
Senaste analysen | 30 Aug 2018 | Eastnine

Melon Fashion Group (MFG) växlar upp

Substansvärdet (NAV) per aktie uppgick till EUR 10,48 (SEK 109,4), vilket motsvarade en nedgång om 1,5% q/q men justerat för utdelning steg NAV med 0,4% q/q (1,8% i SEK). Fastighetssegmentet fortsatt…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 May 2018 | Eastnine

Renodlingen fortsätter

Substansvärdet (NAV) per aktie uppgick till EUR 10,64 (SEK 109,6), vilket motsvarade en ökning om 0,7% q/q (5,5% i SEK). Värdedrivande segmentet var fastigheter, vilket ökade med 1,3% medan segmentet…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Feb 2018 | Eastnine

Rekordresultat för Melon Fashion Group

NAV steg till EUR 10,57 (9,79), vilket motsvarade en ökning med 7,9% jämfört med Q3’17. Ökningen var primärt drivet av 1) MFG som steg 22,8% 2) Direktägda fastigheter som steg…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Nov 2017 | Eastnine

Nya finansiella mål

NAV (justerat för återköp) steg till EUR 9,79 (9,67), vilket motsvarade en ökning med 2,2% jämfört med Q2’17. Ökningen var primärt drivet av 1) Fastighetsfonder som steg 5,0% 2) Aktieåterköp…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Aug 2017 | Eastnine

Rubel försvagning drar ned NAV

NAV (justerat för återköp) sjönk till EUR 9,59 (9,83), vilket motsvarade en minskning med 2,4% jämfört med Q1’17. Minskningen var primärt drivet av EUR förstärkning mot både RUB samt USD.…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 May 2017 | Eastnine

Ökad fastighetsexponering

NAV (justerat för återköp) steg till EUR 9,83 (9,00), vilket motsvarade en ökning med 1,7% jämfört med Q416. Fastighetssegmentet (29% av NAV) steg 1,8% under kvartalet drivet av en tilläggsinvestering…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-11-16 Ett fastighetsbolag till 21% rabatt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Melon Fashion Group (MFG) växlar upp Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-17 Renodlingen fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-19 Rekordresultat för Melon Fashion Group Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 19 Feb 2018 | Eastnine

Rekordresultat för Melon Fashion Group

NAV steg till EUR 10,57 (9,79), vilket motsvarade en ökning med 7,9% jämfört med Q3’17. Ökningen var primärt drivet av 1) MFG som steg 22,8% 2) Direktägda fastigheter som steg 6,9% 3) Aktieåterköp samt 4) Erhållen utdelning. Fastighetssegmentet (46% av NAV) steg 5,3% under kvartalet drivet av externa värderingar. Värdeökningen i MFG var drivet av en stark försäljning i slutet av året. Försäljningen var upp 28,3% y/y, drivet av en jämförbar tillväxt på 18% i egna butiker och stark tillväxt i online-segmentet. Online-försäljning steg hela 87% y/y och uppgår till 6,7% (4,1%) av den totala försäljningen. Vi anser att aktien handlas fortsatt till en relativt hög substansrabatt (18%) givet den geografiska och strukturella exponering mot direktägda fastigheter bolaget har. Vi ser en medelhög potential i aktien till låg risk givet bolagets operationella inriktning samt finansiella styrkan.

7,9% ökning av NAV under kvartalet

NAV steg till EUR 10,57 (9,79), vilket motsvarade en ökning med 7,9% jämfört med Q3’17. Ökningen var primärt drivet av 1) MFG som steg 22,8% 2) Direktägda fastigheter som steg 6,9% 3) Aktieåterköp samt 4) Erhållen utdelning. Fastighetssegmentet (46% av NAV) steg 5,3% under kvartalet drivet av externa värderingar. Konsoliderad vakansnivå var fortsatt låg på 3,0%, men steg något från Q3 (1,9%). Dock var genomsnittshyran oförändrad på EUR 13,8 per kvm och månad. Efter kvartalets utgång förvärvades Alojas Business Center i Riga för EURm 29,6, vilket leder till att Eastnines fastighetssegment stiger till 52%. Transaktionen förväntas slutföras under Q1’18, och tillföra Eastnine ca EURm 2,4 i årliga hyresintäkter.

22,8% värdeökning för MFG

Värdeökningen i MFG var drivet av en stark försäljning i slutet av året. Försäljningen var upp 28,3% y/y, drivet av en jämförbar tillväxt på 18% i egna butiker och stark tillväxt i online-segmentet. Online-försäljning steg hela 87% y/y och uppgår till 6,7% (4,1%) av den totala försäljningen. Bruttomarginalen steg till 56% (55,8) under Q4´17 stärkt av rubeln och framgångsrik kollektion. EBITDA steg med 11,8% trots att bolaget har stängt ned sju butiker (551 från 558st). EBITDA steg med 11,8% y/y till RUBm 667 (597). Drivet av detta stiger värdet på bolaget med 22,8%. EV/EBITDA multipeln ligger nu på 5,7x något som kan jmf med H&M som handlas på 7,8x. Eastnine äger 36% av MFG vilket motsvarar EURm 48,6 och 20% av NAV.

Återköpsprogrammet fortsätter upp till SEK 103,9

Vi anser att aktien handlas fortsatt till en relativt hög substansrabatt (18%) givet den geografiska och strukturella exponering mot direktägda fastigheter bolaget har. Som jämförelse kan man notera att de svenska investmentbolagen på Midcap handlas i linje med eller strax över substansvärdet. Eastnine har under 2018 återköpt aktier för ca EURm 3,4 (SEKm 33,5) och äger nu motsvarar 9,1% av aktierna. Detta betyder att bolaget kan återköpa ca 0,2m aktier innan man når spärren på 10%. Vid bolagsstämman (24/4) kommer återköpta aktier att makuleras vilket betyder att återköpsprogrammet kommer fortlöpa så längre som aktien handlas till en substansrabatt. Vi ser en medelhög potential i aktien till låg risk givet bolagets operationella inriktning samt finansiella styrkan.

Bolagsöversikt

2016 2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 167 192 62 103 103
EBIT (mkr) 125 159 31 62 62
Vinst före skatt (mkr) 126 168 46 76 76
EPS, justerad (kr) 4 6 3 3 3
EV/Försäljning (x) 10 10 22 13 13
EV/EBITDA (x) 14 12 34 19 19
EV/EBIT (x) 14 12 45 22 22
P/E (x) 14 11 23 23 23

Risk och avkastningspotential

Risknivå Low Risk Nettoskuld (SEKm)
Kurs vid analys 88 Enterprise Value (SEKm) 1
Högsta/Lägsta (12M) 98,8/74,0 Reuters/Bloomberg EAST.ST/EAST SS
Antal aktier (m) 22 Listning Nasdaq OMX Mid Cap
Börsvärde (SEKm) 2

Estimat och värdering (SEK)

2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 192 62 103 103
EBITDA (mkr) 159 41 72 72
EBIT (mkr) 159 31 62 62
Vinst före skatt (mkr) 168 46 76 76
EPS, justerad (kr) 6 3 3 3
EK/Aktie (kr) 103 115 115 115
Utdelning (kr) 2 2 2 2
Vinst/Aktie tillväxt (%) 49 -44 0 0
EBIT marginal (%) 82 50 60 60
ROE (%) 7 1 2 2
ROCE (%) 6 1 2 2
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 10 22 13 13
EV/EBITDA (x) 12 34 19 19
EV/EBIT (x) 12 45 22 22
P/E, justerad (x) 11 23 23 23
P/EK (x) 0 0 0 0
Direktavkastning (%) 2 2 2 2
2017-11-10 Nya finansiella mål Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Rubel försvagning drar ned NAV Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-10 Ökad fastighetsexponering Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-16 Turnaround för Ryssland Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-23 Försäljning öppnar upp för högre aktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2016-09-09 Utrymme för hög aktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-26 Ökad transperens och tydligare strategi Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-18 Klipper banden med East Capital Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-09 NAV-rabatt tillbaka på rekordnivåer Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-24 Återköp framöver positivt för rabatten Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-19 Återhämtning i både NAV och rabatt Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-18 Hög rabatt, mer balanserade risker Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-11 Rubelfrossa påverkar substansvärdet Ladda ner | Visa Stäng
2014-08-26 Rabatten tillbaka på toppnivåer Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-27 En portfölj i förändring Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-24 Nya investeringar hägrar Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Jan 2017 | Extrastämma 2017
8 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
13 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
9 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
15 May 2017 | Årsstämma 2016
16 May 2017 | Årligutdelning 2017
30 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
9 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
24 Apr 2018 | Årsstämma 2017
25 Apr 2018 | Halvårsutdelning
25 Apr 2018 | Halvårsutdelning 2018-Q3
16 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
26 Oct 2018 | Halvårsutdelning
13 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
15 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner