Senaste analysen | 14 Jul 2022 | ITAB Shop Concept

Bra resultat under svåra omstä…

  Utmanande omvärldsfaktorer Q2’22 ITAB rapporterade en EBIT på 55 mkr (38), 79 mkr (81) exklusive jämförelsestörande poster för Q2’22. Organisk tillväxt på 10% var framför allt drivet av prishöjningar.…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Jul 2022 | ITAB Shop Concept

Analyskommentar - Stark tillväxt i Q2…

  Stark tillväxt i Q2 men kostnadsinflation påverkar marginalen ITAB levererade en stark försäljning, +17% varav FX 5%, M&A 2% och organiskt 10% varav det mesta är pris. EBIT på…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 May 2022 | ITAB Shop Concept

Starkt resultat i utmanande miljö

  Imponerande Q1’22 ITAB rapporterade en EBIT på 92 mkr (102), 113 mkr (116) exklusive jämförelsestörande poster för Q1’22. Organisk tillväxt på 11% var imponerande, en kombination av en stark…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Feb 2022 | ITAB Shop Concept

Stark underliggande lönsamhet

  Starkt resultat ITAB rapporterade en EBIT på 224 mkr, vilket var i linje med vår prognos (216 mkr). Jämförelsestörande poster var högre än vår prognos vilket innebär ett bättre…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Nov 2021 | ITAB Shop Concept

Positiva tongångar

  Q3 ITAB:s omsättning i Q3’21 uppgick till 1 464 mkr (1 258) och EBIT var 45 mkr (83). Detta var något under våra estimat om 1 488 mkr i…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Jul 2021 | ITAB Shop Concept

Stabilt kvartal givet förutsä…

  Q2 ITABs omsättning under Q2’21 var 1 488 mkr (1 142 mkr i Q2’20) och EBITDA exkl. engångsposter 144 mkr (128 mkr), vilket gav en marginal på 9,7 %…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2021 | ITAB Shop Concept

Solitt underliggande resultat för ITAB…

  Stark Q1 på alla fronter ITAB:s Q1-rapport var starkare på samtliga plan än vad vi hade räknat med. Nettoomsättningen ökade 13% i konstanta valutor, drivet av 4% organisk tillväxt…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-14 Bra resultat under svåra omständigheter Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Analyskommentar - Stark tillväxt i Q2 men kostnadsinflation påverkar marginalen Visa Stäng
2022-05-11 Starkt resultat i utmanande miljö Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-10 Stark underliggande lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-03 Positiva tongångar Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-14 Stabilt kvartal givet förutsättningarna Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Solitt underliggande resultat för ITAB, men inte utan utmaningar Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-31 Rekapitalisera, transformera, leverera Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 31 Mar 2021 | ITAB Shop Concept

Rekapitalisera, transformera, leverera

 

Ledare på fragmenterad marknad med stabil tillväxt

Vi inleder bevakning av ITAB Shop Concept. ITAB är en av Europas ledande leverantörer av butiksinredning med knappt 60% av försäljningen till dagligvaruhandeln. Marknaden är mycket fragmenterad, och ITAB:s marknadsandel beräknas vara högt ensiffrig, innebärande stor potential för konsolidering. Dagligvarumarknaden har historiskt vuxit 1% per år realt med låg volatilitet, vilket skapar god visibilitet i efterfrågan på ITAB:s produkter.

Åtgärdsprogram ger högre lönsamhet

I slutet av 2019 lanserades transformationsplanen One ITAB som syftar till att höja ITAB:s lönsamhet över tre år. Programmet omfattar bl.a. realisering av synergier, kostnadseffektiviseringar samt förändringar av produktionsorganisationen och har redan fått positiv effekt på kassaflödet. Vi räknar med högre marginaler framöver, vilket förväntas resultera i en genomsnittlig EPS-tillväxt på 24% under 2022-2025e.

Betydande uppsida till motiverat värde

Vi ser ett motiverat värde för aktien på 23,50-24,50 kr, med ytterligare uppsida om bolaget kan öka tillväxten genom förvärv. Risknivån bedömer vi som medelhög, beroende på osäkerhet kring tillväxten givet detaljhandelsmarknadens förändring, i kombination med att transformationsprogrammets fulla effekter återstår att realisera.