Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 22 Nov 2018 | Sensys Gatso Group

Fokus på tjänster börjar betala sig

Det starka momentum i ordrar och intäkter som byggts upp det senaste året har nu börjat materialiseras i vinster på sista raden. Orderingången i tredje kvartalet ökade med 68% medan…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Aug 2018 | Sensys Gatso Group

Rejäl islossning lyfter vinstutsikterna…

Efter en långvarig torka i orderflödet har den islossning vi skymtade i våras nu fullt ut kommit igång med en nära trefaldig tillväxt i orderingång till SEKm 183 i Q2’18.…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 May 2018 | Sensys Gatso Group

Rätt riktning på vägen mot lönsamhet…

Efter en alarmerande torka i orderflödet större delen av förra året kan vi nu skönja en viss tillströmning, där flera av ordrarna dock är kontraktsförlängningar och i viss mån förväntade.…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Feb 2018 | Sensys Gatso Group

Ansträngt läge men vinden kan vända…

Omsättningen på SEKm 83 kom in i linje med våra förväntningar, medan rörelseförlusten på SEK 4,7 blev något lägre än väntat. Även orderingången på SEKm 156 har vänt upp. Trots…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Nov 2017 | Sensys Gatso Group

Liten ljusning men lång väg ut ur…

Efter en utdragen torka i orderflödet har Sensys nu beslutat att ta in SEKm 100 från ägarna för att stärka finanserna och satsa framåt. Men utan tydlig vändning i orderflödet…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Sep 2017 | Sensys Gatso Group

Emission i underkant ökar pressen på…

Efter en utdragen torka i orderflödet har Sensys nu beslutat att ta in SEKm 100 från ägarna för att stärka finanserna och satsa framåt. Men utan tydlig vändning i orderflödet…

Läs analysen
Senaste analysen | 18 May 2017 | Sensys Gatso Group

Förhöjd risk tills bolaget stärkt…

Efter ett resultatmässigt förlorat år 2016 har ebben i orderflödet fortsatt in i 2017, där en försämring på den viktiga marknaden i Mellanöstern pressat intäkter och rörelseresultat i första kvartalet,…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-11-22 Fokus på tjänster börjar betala sig Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-31 Rejäl islossning lyfter vinstutsikterna brant Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 31 Aug 2018 | Sensys Gatso Group

Rejäl islossning lyfter vinstutsikterna brant

Efter en långvarig torka i orderflödet har den islossning vi skymtade i våras nu fullt ut kommit igång med en nära trefaldig tillväxt i orderingång till SEKm 183 i Q2’18. Det har också översatt till en god tillväxt i både Systemförsäljning och Operatörstjänster som tillsammans ökade med 30%. Med en stabil kostnadsbas på SEKm 40 i kvartalet ger det ett rimligt stöd åt en förväntan om en marginell vinst i år. 2019 får de nya operatörskontrakten och flera av storleveranserna av system fullt genomslag varför vi höjt vår EBIT-prognos till SEKm 75 för nästa år. Därför faller också värderingsmultiplarna till något mindre ansträngda P/E 33x ’19, 23x ’20, och EV/EBITDA 15x ’19, 13x ’20. Därför ser vi nu en hög potential i aktien, till en hög risk.

Accelererande momentum i ordrar och tilldelningar

Det nyfunna momentum i orderingång vi noterade i våras har accelererat över sommaren, med en orderingång i Q2 på SEKm 182,9, vilket är en nära trefaldig ökning jämfört med Q2’17, och ytterligare över SEKm 140 hittills i Q3. Försäljningen i Q2 ökade med 30% till SEKm 88,6 där både System (SEKm 69,4) och framförallt Operatörstjänster (SEKm 22,6) kom in högre än vi räknat med (delvis hjälpt av en engångseffekt i USA på SEKm 4). Bruttomarginalen kom in på starka 44%, sannolikt lyft av den höga andelen operatörsintäkter. Kassaflödet var fortsatt negativt på SEKm 7 i kvartalet, vilket kassan på SEKm 64 plus kreditutrymme på nästan lika mycket (nettoskuld SEKm 36) ger gott om stöd för.

Betydande lyft av vinstförväntningarna 2018-2019

En nedbrytning av orderingången visar att 27% av orderingången hittills i år utgörs av återkommande intäkter, och exklusive vunna tilldelningar utan lagda orders, så uppgick andelen återkommande intäkter till 44%. Än mer uppmuntrande är att 65% av orderingången inom Operatörstjänster är från nya program. Till det kommer återstarten i Iowa från 1:a oktober med operatörsintäkter på motsvarade SEKm 24,5 i årstakt. Medan islossningen på operatörsmarknaden i USA verkar ha börjat så visar även systemmarknaden nu ett tydligt uppsving globalt med flera ordrar i år på höga tvåsiffriga tal. Med en stabil kostnadsbas på SEKm 40 i kvartalet och ett antagande om en bruttomarginal på 70% för operatörstjänsterna (tidigare VD:s guidning) ger det starka orderinflödet hittills i år nu ett rimligt stöd åt en förväntan om en marginell vinst i år (jämfört med vår tidigare förväntan om en nettoförlust på SEKm 36 i år). 2019 får de nya operatörskontrakten och flera av storleveranserna av system fullt genomslag varför vi höjt vår prognos för EBIT från SEKm 17 till SEKm 66 för nästa år.

Börjar fylla höga värderingen med substans – hög potential

Vi har tidigare framhållit att den höga värderingen kombinerat med trög orderingång och närtida förluster hämmat den långsiktigt höga potentialen i aktien. Men med ett ihållande uppsving i orderingången, goda chanser till svarta siffror i år och ett betydande vinstlyft 2019 faller värderingsmultiplarna till något mer lättsmälta P/E 33x ’19, 23x ’20, och EV/EBITDA 15x ’19, 13x ’20. Därför ser vi nu en hög potential i aktien (medel), till en fortsatt hög risk.

2018-05-18 Rätt riktning på vägen mot lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Ansträngt läge men vinden kan vända snabbt Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-27 Liten ljusning men lång väg ut ur tunneln Ladda ner | Visa Stäng
2017-09-01 Emission i underkant ökar pressen på islossning Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-18 Förhöjd risk tills bolaget stärkt finanserna Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-24 Fortsatt risk för försening av uppsving till 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-28 Tunn orderbok skjuter uppsvinget på framtiden Ladda ner | Visa Stäng
2016-08-26 Skjuter uppsvinget framför sig Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-20 Mellanår kräver långsiktigt perspektiv Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-26 Utsikter intakta trots stora engångseffekter framöver Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-27 Caset intakt trots krävande värdering Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-27 Starkt nyhetsflöde med ökad transparens framöver Ladda ner | Visa Stäng
2015-08-04 Flygande start på förvärvet Ladda ner | Visa Stäng
2015-06-24 Köper global räckvidd och inbrytning i operatörsledet Ladda ner | Visa Stäng
2015-04-23 Sverige och Mellanöstern i balans Ladda ner | Visa Stäng
2015-01-30 Mellanöstern motorn 2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-30 Caset intakt trots få nya utlandsaffärer Ladda ner | Visa Stäng
2014-08-20 Utlandet trigger för nästa omvärdering Ladda ner | Visa Stäng
2014-04-28 Starka utsikter till bra pris Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-07 Initiala ordervärdet på ATK-affären redan överträffat Ladda ner | Visa Stäng
2014-01-27 På offensiven i utlandet Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
17 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
18 May 2017 | Årsstämma 2016
19 May 2017 | Årligutdelning 2017
31 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
25 Sep 2017 | Extrastämma 2017
23 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
22 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
17 May 2018 | Årsstämma 2018
17 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
18 May 2018 | Årligutdelning
18 May 2018 | Årligutdelning 2018
30 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
22 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
21 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
29 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
28 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner