Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 28 Jan 2019 | TagMaster

I väntan på förvärv

Vi intar en mer avvaktande hållning till TagMaster i väntan på nästa förvärv, mot bakgrund av en svagare rapport än väntat. Bolaget rapporterade i torsdags en stark tillväxt för affärsområdet…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Nov 2018 | TagMaster

Redo för nya Tag

TagMaster är en teknikleverantör och utvecklare av sensorprodukter och identifieringssystem för Smarta Städer. Bolaget verkar på en fragmenterad marknad med stark strukturell tillväxt drivet av långsiktiga globala megatrender. Vi ser…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-01-28 I väntan på förvärv Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-28 Redo för nya Tag Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 28 Nov 2018 | TagMaster

Redo för nya Tag

TagMaster är en teknikleverantör och utvecklare av sensorprodukter och identifieringssystem för Smarta Städer. Bolaget verkar på en fragmenterad marknad med stark strukturell tillväxt drivet av långsiktiga globala megatrender. Vi ser hög potential till medelhög risk på lång sikt, givet bolagets goda kassagenerering och rabatt mot sektorn.

Bred produktportfölj för Smarta Städer

TagMaster är en teknikleverantör och utvecklare av sensorprodukter och identifieringssystem för Smarta Städer, baserat på ett antal tekniker inom bl.a. radiofrekvensidentifiering, (RFID) och automatisk nummerplåtsigenkänning (ANPR). Bolaget verkar inom de två marknadssegmenten trafik- respektive järnvägslösningar, genom de två affärsområdena Traffic Solutions och Rail Solutions, där samtliga produkter innefattar s.k. Intelligenta Transportsystem (ITS).

Stark marknad i konsolideringsfas

Bolaget verkar på en fragmenterad marknad med stark strukturell tillväxt drivet av långsiktiga globala megatrender, som ökad urbaniseringstillväxt i allt större städer, omfattande infrastruktursatsningar, automation och digitalisering. Kombinationen av stora globala jättar och flertalet mindre lokala aktörer i en snabbväxande bransch, skapar goda förutsättningar för konsolidering genom företagsförvärv. Vår bedömning är att bolagets beprövade förvärvsstrategi kommer bli ett fortsatt viktigt inslag i TagMaster:s framtida utveckling.

Handlas till rabatt mot liknande bolag

Vår DCF-värdering indikerar cirka 80 % uppsida, baserat på en WACC om 12 % och relativ-värderingen indikerar motsvarande 15-50 % uppsida, baserat på tre multiplar (EV/Sales ’19e, EV/EBITDA 19’e, P/E’19e). I tillägg har bolaget en attraktiv Free Cash Flow Yield om drygt cirka 12 % 2019e, vilket är betydligt högre än samtliga jämförelsebolag. Samtliga värderingsmetoder exkluderar framtida förvärv, vilket bidrar till en konservativ hållning i våra värderingar. Kan bolaget fortsätta den hittills lyckosamma förvärvsstrategin och arbeta sig uppåt i värdekedjan, bör det på sikt bidra till en attraktiv försäljningstillväxt, högre marginaler och därmed högre värdering.

Bolagsöversikt

2016 2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 114 195 202 219 238
EBIT (mkr) 1 15 5 15 20
Vinst före skatt (mkr) 1 14 5 16 21
EPS, justerad (kr) 0 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 1 1 1 0 0
EV/EBITDA (x) 45 13 12 8 7
EV/EBIT (x) 186 20 39 12 9
P/E (x) 35 18 28 13 10

Risk och avkastningspotential

Risknivå Medium Risk Nettoskuld (SEKm)
Kurs vid analys 1 Enterprise Value (SEKm) 197
Högsta/Lägsta (12M) 2,2/1,0 Reuters/Bloomberg TAGM B.ST/TAGM B SS
Antal aktier (m) 201 Listning Nasdaq OMX
Börsvärde (SEKm) 206

Estimat och värdering (SEK)

2017 2017E 2018E 2019E
Försäljning (mkr) 195 202 219 238
EBITDA (mkr) 22 16 24 28
EBIT (mkr) 15 5 15 20
Vinst före skatt (mkr) 14 5 16 21
EPS, justerad (kr) 0 0 0 0
EK/Aktie (kr) 0 0 0 0
Utdelning (kr) 0 0 0 0
Vinst/Aktie tillväxt (%) 200 -60 117 32
EBIT marginal (%) 7 2 7 8
ROE (%) 24 7 13 15
ROCE (%) 23 6 19 28
Nettoskuld/EK (%) 0 0 0 0
EV/Försäljning (x) 1 1 0 0
EV/EBITDA (x) 13 12 8 7
EV/EBIT (x) 20 39 12 9
P/E, justerad (x) 18 28 13 10
P/EK (x) 3 2 1 1
Direktavkastning (%) 0 0 0 0

Kommande händelser

24 Jan 2019 | Bokslutskommuniké 2018
25 Apr 2019 | Årsstämma 2018
25 Apr 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Apr 2019 | Årligutdelning
12 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
24 Oct 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3
30 Jan 2020 | Bokslutskommuniké 2019

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner