Datum Rubrik Alternativ
2023-11-24 Ljusnar framöver Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-05 Bästa resultatet någonsin Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-08 Analyskommentar - Fortsatt internationell expansion och nya avtal Visa Stäng
2023-05-30 Borde se marginaltrenden vända kommande kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Tror marginalerna kommer tillbaka under 2023 Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Fortsatt förbättrad marginaltrend Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Halvvägs till målet efter förvärvet av IP Security Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-01 Vi räknar med att marginalen fortsätter stärkas i H2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-09 Återhämtning av resultatet kommande kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-12 Redan nu 450 mkr i omsättning i årstakt Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 12 Apr 2022 | Nordic LEVEL Group

Redan nu 450 mkr i omsättning i årstakt

 

Förvärvet av Corepart stängt och de ligger nu i årstakt på 450 mkr i omsättning

Nordic LEVEL Group har nu stängt förvärvet av Corepart, vilket adderar 66 mkr till omsättningen med 13% EBITDA-marginal. Tillsammans med förvärvet av SES, som annonserades för en vecka sedan, ligger de på en omsättning i årstakt på ca 450 mkr vilket är upp från de 330 mkr som vi såg vid slutet av året. Vi ser den snabba förvärvstakten som positiv.

Viktigt steg mot en miljard i omsättning

LEVEL har som målsättning att nå en miljard i omsättning 2026 med en marginal på 10%. Bolaget har byggt organisation för att hantera en miljard i omsättning och förvärv är centrala för att få upp marginalen i bolaget. I vår initiering i november 2021 estimerade vi att bolaget skulle behöva förvärva 300-400 mkr för att uppnå sina mål och att de redan har adderat runt en tredjedel av detta är centralt.

Potentiell fördubbling av aktien om de uppnår målen

Efter att ha konsoliderat förvärven ser vi ett värde på bolaget på 365 mkr i vår SOTP (250 mkr), vilket ger ett motiverat värde på 3,2-3,4 kr (ner från 3,5-3,7 pga utspädningen). Om de skulle uppnå sina mål och börja närma sig miljarden ser vi ett värde på nästan 5 kr med ytterligare uppsida om de uppnår sitt marginalmål (EPB på 7% utan ytterligare förvärv och 8% inklusive framtida förvärv).

2021-11-16 Förvärvet av LEVEL transformativt Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023
24 May 2024 | Årsstämma 2023
24 May 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q1
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
15 Nov 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3