Senaste analysen | 25 Jul 2022 | Rottneros

Kapitaliserar på en stark massamarknad

  Rekordresultat i Q2 Rottneros rapporterade en EBIT på 219 mkr i Q2, +126 procent y/y. Pris, volym och valuta drev på den mycket starka utvecklingen, medan högre kostnader påverkade…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jul 2022 | Rottneros

Analyskommentar - Rekordresultat i Q2

  Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 784 mkr (593) drivet av ett högre massapris. Massapriset var 1 430 USD i slutet av Q2 och har stigit ytterligare 3% till…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Apr 2022 | Rottneros

Stark start på 2022

  Starkt resultat i Q1’22 Rottneros levererade ett rörelseresultat på 145 mkr i Q1’22, upp från 40 mkr i Q1’21. Pris och valuta ligger bakom den mycket starka utvecklingen, medan…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Feb 2022 | Rottneros

Investering i formpressade fibertråg

  Rottneros annonserar joint venture med Arctic Paper i Polen Rottneros och Arctic Paper har beslutat att investera EUR 15m i en fabrik för formpressade fibertråg i Arctic Papers pappersbruk…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Feb 2022 | Rottneros

Låga multiplar men hög cyklisk risk

  Q4’21 Rottneros rapporterade EBIT om 58 mkr i Q4’21, upp betydligt y/y jämfört med -95 mkr i Q4’20, men lägre än de 101 mkr som rapporterades i Q3’21. Försäljningen…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Oct 2021 | Rottneros

Priserna slår igenom i resultatet

  Starkt Q3’21 Rottneros rapporterade EBIT om 101 mkr i Q3’21, att jämföra med 4 mkr i Q3’20 och 97 mkr i Q2’21. Q3’21 påverkades av underhållsstopp i såväl Rottneros…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jul 2021 | Rottneros

Starkt resultat i spåren av stigande…

  Högre priser börjar få genomslag i resultatet Rottneros rapporterade EBIT om 97 mkr i Q2’21, att jämföra med 2 mkr i Q2’20 och 11 mkr i Q1’21. Den starka…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-07-25 Kapitaliserar på en stark massamarknad Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-22 Analyskommentar - Rekordresultat i Q2 Visa Stäng
2022-04-29 Stark start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-14 Investering i formpressade fibertråg Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-07 Låga multiplar men hög cyklisk risk Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-25 Priserna slår igenom i resultatet Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-23 Starkt resultat i spåren av stigande priser Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-08 Rätt i cykeln Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 8 Jul 2021 | Rottneros

Rätt i cykeln

Vi inleder bevakning av Rottneros.

Initiering

Vi initierar bevakning av Rottneros, en svensk producent av marknadsmassa med bruk i Rottneros (Värmland) och Vallvik (Hälsingland). De huvudsakliga produkterna är mekanisk massa (slipmassa och CTMP) i Rottneros och kemisk massa (sulfatmassa) i Vallvik. Rottneros är börsnoterat sedan 1987, och aktien erbjuder en rak exponering mot massamarknaden till skillnad från de stora nordiska integrerade skog- och pappersbolagen.

Goda utsikter

Massapriserna stiger kraftigt i år, och givet eftersläpningen in i resultatet torde vi börja se en stark resultatutveckling nu i Q2’21, vilken vi även räknar med består under resten av året och in i 2022. Tillgången till vedråvara är god, och ett högt kapacitetsutnyttjande i branschen i kombination med en stabil efterfrågan innebär att produktion av marknadsmassa bör vara en god affär framöver.

Potential i värderingen

Vi ser en uppsida värderingsmässigt, med ett motiverat värde i intervallet 14–15 kr per aktie. Den främsta drivkraften för en kommande uppvärdering kommer att vara en stark lönsamhetsutveckling i spåren av de starka massapriserna. Vår bedömning grundar sig på riskvägda vinstmultiplar. Vi kompletterar även med andra värderingsmetoder, även om dessa har en tendens att missa dynamiken i starkt cykliska bolag som Rottneros.

Kommande händelser

27 Oct 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3