Senaste analysen | 26 Jan 2023 | Diamyd Medical

Full fokus på rekrytering

  Enligt förväntan Ur ett finansiellt perspektiv stack inte rapporten ut åt något håll. Helt naturligt ökade bolaget sina kostnader som en konsekvens av högre aktivitet i den pågående fas…

Läs analysen
Senaste analysen | 28 Nov 2022 | Diamyd Medical

Grönt ljus i USA

  Enligt förväntan Ur ett finansiellt perspektiv stack inte rapporten ut åt något håll. Helt naturligt ökade bolaget sina kostnader som en konsekvens av högre aktivitet i den pågående fas…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Oct 2022 | Diamyd Medical

Rapportkommentar

  Enligt förväntan Ur ett finansiellt perspektiv stack inte rapporten ut åt något håll. Helt naturligt ökade bolaget sina kostnader som en konsekvens av högre aktivitet i den pågående fas…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Oct 2022 | Diamyd Medical

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Enligt förväntan Ur ett finansiellt perspektiv stack inte rapporten ut åt något håll. Helt naturligt ökade bolaget sina kostnader som en konsekvens av högre aktivitet i den pågående fas…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Jun 2022 | Diamyd Medical

DIAGNODE-3 har startat

  Enligt förväntan Ur ett finansiellt perspektiv stack inte rapporten ut åt något håll. Helt naturligt ökade bolaget sina kostnader som en konsekvens av högre aktivitet i den pågående fas…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Jun 2022 | Diamyd Medical

Analyskommentar - Rapportkommentar

  Enligt förväntan Ur ett finansiellt perspektiv stack inte rapporten ut åt något håll. Helt naturligt ökade bolaget sina kostnader som en konsekvens av högre aktivitet i den pågående fas…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 May 2022 | Diamyd Medical

Analyskommentar - Första patient…

  Enligt förväntan Ur ett finansiellt perspektiv stack inte rapporten ut åt något håll. Helt naturligt ökade bolaget sina kostnader som en konsekvens av högre aktivitet i den pågående fas…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-01-26 Full fokus på rekrytering Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Grönt ljus i USA Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 Rapportkommentar Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 7 Oct 2022 | Diamyd Medical

Rapportkommentar

 

Enligt förväntan

Ur ett finansiellt perspektiv stack inte rapporten ut åt något håll. Helt naturligt ökade bolaget sina kostnader som en konsekvens av högre aktivitet i den pågående fas III-studien DIAGNODE-3. För helåret kom rörelseresultatet in på -115 mkr (-85,9), vilket var i linje med våra estimat på -114 mkr. Kassapositionen var fortsatt stark på 160 mkr i slutet av augusti och vi ser därmed inget akut kapitalbehov i bolaget.

Data från LADA-studie

Den viktigaste händelsen under kvartalet var presentation av data från den öppna studien med diabetesvaccinet Diamyd i LADA-patienter. Studien mötte sina primära effektmått: säkerhet och tolerabilitet. Vi kunde även se en fullständig bevaring av den egna insulinproduktionen i patienter med HLA-DR3DQ2-genen (n=7) fem månader efter behandling. Vi bedömer att bolaget, baserat på dessa resultat, planerar för en framtida fas II- eller möjligen fas III-studie inom denna indikation.

 

Upprepar motiverat värde

Efter rapporten genomför vi mindre estimatförändringar men lämnar vårt motiverade värde oförändrat på 19–20 kronor per aktie.

 

2022-10-05 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-06-23 DIAGNODE-3 har startat Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-22 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-05-19 Analyskommentar - Första patient inkluderad Visa Stäng
2022-03-31 Fas III-studien är i gång Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-02-07 Fas III-studie redo att initieras Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-28 En rapport enligt förväntan Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-01 Start av DIAGNODE-3 dröjer Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-03 I väntan på större klarhet Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-20 FDA vill se mer data Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Fortlöper enligt plan Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-06 Första delen av fas III-studien finansierad Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-21 Strategin ligger fast Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Diamyd - Siktet inställt att genomföra en fas III-studie Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-15 DIAGNODE-2 i linje med tidigare data Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-25 DIAGNODE-2 inne på upploppet Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 En positiv överraskning Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-23 Ny analys ger stöd för uppvärdering Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 Stor potential trots negativ studie Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-27 Resultat från fas IIb-studien under Q3’20 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 DIAGNODE-2 nära fullrekryterad Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-24 Finansiering säkrad Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 På väg att lösa diabetesgåtan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

5 Apr 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
28 Jun 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
11 Oct 2023 | Bokslutskommuniké 2023