Datum Titel Alternativ
2024-01-26 Alla ögon på DIAGNODE-3 Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-09 Kassan påfylld Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-20 Analyskommentar - Preliminära data från "booster-studie" Visa Stäng
2023-10-12 Genomför företrädesemission Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-21 Analyskommentar - Företrädesemission Visa Stäng
2023-08-16 Analyskommentar - Data publicerade i vetenskaplig tidskrift Visa Stäng
2023-06-29 Klirr i kassan Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-24 Analyskommentar - Genomför företrädesemission Visa Stäng
2023-05-11 Storm i ett vattenglas Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-26 Affär i diabetesområdet Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Väl positionerade Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-26 Full fokus på rekrytering Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-28 Grönt ljus i USA Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-07 Rapportkommentar Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 7 Oct 2022 | Diamyd Medical

Rapportkommentar

 

Enligt förväntan

Ur ett finansiellt perspektiv stack inte rapporten ut åt något håll. Helt naturligt ökade bolaget sina kostnader som en konsekvens av högre aktivitet i den pågående fas III-studien DIAGNODE-3. För helåret kom rörelseresultatet in på -115 mkr (-85,9), vilket var i linje med våra estimat på -114 mkr. Kassapositionen var fortsatt stark på 160 mkr i slutet av augusti och vi ser därmed inget akut kapitalbehov i bolaget.

Data från LADA-studie

Den viktigaste händelsen under kvartalet var presentation av data från den öppna studien med diabetesvaccinet Diamyd i LADA-patienter. Studien mötte sina primära effektmått: säkerhet och tolerabilitet. Vi kunde även se en fullständig bevaring av den egna insulinproduktionen i patienter med HLA-DR3DQ2-genen (n=7) fem månader efter behandling. Vi bedömer att bolaget, baserat på dessa resultat, planerar för en framtida fas II- eller möjligen fas III-studie inom denna indikation.

 

Upprepar motiverat värde

Efter rapporten genomför vi mindre estimatförändringar men lämnar vårt motiverade värde oförändrat på 19–20 kronor per aktie.

 

2022-10-05 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-06-23 DIAGNODE-3 har startat Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-22 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-05-19 Analyskommentar - Första patient inkluderad Visa Stäng
2022-03-31 Fas III-studien är i gång Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-30 Analyskommentar - Rapportkommentar Visa Stäng
2022-02-07 Fas III-studie redo att initieras Ladda ner | Visa Stäng
2022-01-28 En rapport enligt förväntan Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-01 Start av DIAGNODE-3 dröjer Ladda ner | Visa Stäng
2021-11-03 I väntan på större klarhet Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-20 FDA vill se mer data Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-29 Fortlöper enligt plan Ladda ner | Visa Stäng
2021-04-06 Första delen av fas III-studien finansierad Ladda ner | Visa Stäng
2021-01-21 Strategin ligger fast Ladda ner | Visa Stäng
2020-10-08 Diamyd - Siktet inställt att genomföra en fas III-studie Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-15 DIAGNODE-2 i linje med tidigare data Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-25 DIAGNODE-2 inne på upploppet Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-26 En positiv överraskning Ladda ner | Visa Stäng
2020-01-23 Ny analys ger stöd för uppvärdering Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-03 Stor potential trots negativ studie Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-27 Resultat från fas IIb-studien under Q3’20 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-28 DIAGNODE-2 nära fullrekryterad Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-24 Finansiering säkrad Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 På väg att lösa diabetesgåtan Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

27 Mar 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q2
26 Jun 2024 | Kvartalsrapport 2024-Q3
9 Oct 2024 | Bokslutskommuniké 2024