Senaste analysen | 19 Aug 2022 | Björn Borg

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Björn Borg växte -1% y/y i Q2 och omsatte 162 mkr. Försäljning i fysiska affärer växte 6%. Egen online växte 18% y/y men den starka tillväxten Borg haft via…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 May 2022 | Björn Borg

Stark start på 2022

  Stark tillväxt för fysisk försäljning Björn Borg hade en omsättning om 227 mkr i Q1, motsvarande en tillväxt om 23% y/y. Egen online och e-tailers växte 7% y/y och…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2022 | Björn Borg

Analyskommentar - Första kommentar på…

  Första kommentar på Q1-rapporten Björn Borg redovisade ett mycket starkt första kvartal för 2022. Bolaget växte 23% y/y i Q1 och omsatte 227 mkr, vilket överskred våra estimat med…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2022 | Björn Borg

Q4 avslutar ett starkt 2021

  Fortsätter att leverera Omsättningen för Q4 var 181 mkr (160 mkr) motsvarande en tillväxt om 13% och i linje med våra estimat om 183 mkr. Egen e-handel och e-tailers…

Läs analysen
Senaste analysen | 25 Feb 2022 | Björn Borg

Analyskommentar - Fortsätter leverera…

  Fortsätter leverera och höjer utdelningen Omsättningen för Q4 var 181 mkr (160 mkr) motsvarande en tillväxt om 13% och i linje med våra estimat om 183 mkr. Egen e-handel…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Nov 2021 | Björn Borg

Rekordstark lönsamhet

  Rekordkvartal Försäljningen uppgick till 240 mkr, vilket var ca 2% över våra estimat, medan bruttomarginalen om 54% var i linje med våra förväntningar. Reducerade rörelsekostnader bidrog till att rörelseresultatet…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Oct 2021 | Björn Borg

Fortsatt stark efterfrågan

  Indikationer på fortsatt återhämtning Vi noterar att klädbranschen visar indikationer på fortsatt återhämtning från pandemiåret 2020. Svensk Handel visar att klädhandeln (online och butik) steg 8 % y/y under…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-08-19 Analyskommentar - Första kommentar på Q2-rapporten Visa Stäng
2022-05-24 Stark start på 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-23 Analyskommentar - Första kommentar på Q1-rapporten Visa Stäng
2022-03-01 Q4 avslutar ett starkt 2021 Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 1 Mar 2022 | Björn Borg

Q4 avslutar ett starkt 2021

 

Fortsätter att leverera

Omsättningen för Q4 var 181 mkr (160 mkr) motsvarande en tillväxt om 13% och i linje med våra estimat
om 183 mkr. Egen e-handel och e-tailers utgjorde totalt 63 mkr (35% av omsättningen). Rörelseresultatet
uppgick till 10 mkr mot våra estimat om 13 mkr, där avvikelsen bl.a. förklaras av att bruttomarginalen (53%)
var ca en procentenhet lägre än våra estimat.

Stark lönsamhet och höjd utdelning

Lönsamheten fortsätter vara stark och för helåret redovisar bolaget en rörelsemarginal om 14%, vilket är
en stark siffra som överskrider bolagets egna mål om 10%. Björn Borg föreslår även en höjd utdelning som
uppgår till 2,5 kr per aktie (1,5 kr). Utdelning om 2,5 kr motsvarar 73 % av EPS för 2021. Vi noterar att
bolaget fortsatt har god kostnadskontroll och ser goda utsikter för starka marginaler 2022.

Estimatjusteringar och högre värdering

Vi väljer att göra justeringar av intäkter och lönsamhet för kommande år, se detaljer i segmentet
estimatförändringar. Vi byter även värderingsmetod till en SotP-värdering som värderar egen online samt
övrig försäljning separat. Vi ser ett nytt motiverat värde om 58-60 kr per aktie (53-55 kr).

2022-02-25 Analyskommentar - Fortsätter leverera och höjer utdelningen Visa Stäng
2021-11-22 Rekordstark lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2021-10-14 Fortsatt stark efterfrågan Ladda ner | Visa Stäng
2021-08-23 Rekordstarkt Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-19 Starkt på flera fronter Ladda ner | Visa Stäng
2021-05-12 Värdet av tillväxt online Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-29 Marknadsfördjupning Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-05 Tillväxt online stärker marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2020-11-23 Kostnadskontroll stärker marginaler Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-19 Björn Borg - Stark onlinehandel ger tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2020-07-13 Handlingskraftighet i prövande tider Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-18 Covid-19 medför minskad försäljning Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-25 Indikerar lägre intäkter framöver Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-04 Kvartal med motvind Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-26 Ett varumärkesbolag till retailvärdering Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

19 Aug 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q2
18 Nov 2022 | Kvartalsrapport 2022-Q3