Datum Rubrik Alternativ
2023-05-31 Fortsätter i rätt riktning Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-18 Analyskommentar - Uppdaterar finansiella mål Visa Stäng
2023-02-28 God tillväxt och starka marginaler avslutar 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Analyskommentar - Första kommentar på Q4-rapporten Visa Stäng
2022-12-07 Flera styrketecken i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Analyskommentar - Första kommentar på Q3-rapporten Visa Stäng
2022-09-07 Q2 med flera goda tecken Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 7 Sep 2022 | Concejo

Q2 med flera goda tecken

 

God utveckling i Concejo industrier

Concejo omsatte 88 mkr i Q2 (78 mkr) motsvarande en tillväxt om 12%. Med start i perioden redovisas intäkter i Optronics Technology och ACAF Systems separat istället för via Concejo Tillväxt. Båda bolagen växer kraftigt y/y i kvartalet och redovisar omsättning om 10 respektive 12 mkr för Q2. I juli adderades även ett nytt bolag till Concejo Tillväxt som hade totalt 16 bolag vid periodens utgång.

Fortsatt minskad börsexponering

Bruttomarginalen stärks till 39% (20,2%). EBIT för perioden uppgick till -28 mkr (-32 mkr). Concejo fortsatte minska börsexponeringen under Q2 och värdeutvecklingen på kortfristiga placeringar uppgick till -7,3 mkr. I Concejo tillväxt belastas resultatet av orealiserade värdeförändringar om -16,9 mkr.

 

Justerar estimat

Vi justerar intäkter för prognosperioden för att reflektera starkare tillväxt än förväntat i Optronics Technology och ACAF. Vi justerar även kostnadsbasen för prognosperioden. Vi värderar fortsatt bolaget med en SotP-ansats. Vi justerar ned vårt motiverade värde till 53-55 kr per aktie (62-64 kr per aktie). Se detaljer i värderingsavsnittet.

 

2022-08-31 Analyskommentar - Första kommentar på Q2-rapporten Visa Stäng
2022-05-31 Q1 präglat av marknadsturbulens Ladda ner | Visa Stäng
2022-02-28 Q4 avslutar händelserikt 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-03 Omstrukturering fortsätter materialiseras i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-06 Investeringsresan fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-02 Ny struktur i investmentbolaget Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Ett investmentbolag bildas Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Tillväxt i kvarvarande verksamhet Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-01 Uppbyggnaden av ny koncern undanröjer sista hopp om extrautdelningar Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-28 Bolagsbygge snarare än stor extrautdelning i korten Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 Negativt EV proforma ger rea på kassa och tillväxtcase Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-23 Superpremie lämnar ägarna med pengahög och sorgebarnet Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-02 Fortsatt osäkerhet om framtida struktur Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-29 Osäkerhet om strukturen fortsätter tynga aktien Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-31 Stark start för M&S med förhöjd risk för gruppen Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-04 Summan av delarna större än helheten Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Renodling mot säkerhet grumlar utsikterna kortsiktigt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Utsikter intakta trots motvind Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Ett kvartal i linje med trenden Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Fokusering vägen till återhämtning i lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Mycket av motvinden inprisad Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Fortsatt motvind trots tillväxt i orderingång Visa Stäng
2017-05-22 Tilltagande motvind Visa Stäng
2017-02-27 Satsar genom svag marknad Visa Stäng
2016-11-23 Fortsatta satsningar biter trots kraftiga svängningar Visa Stäng
2016-08-25 Accelererar satsningarna på en fortsatt svag marknad Visa Stäng
2016-05-24 Orderingång på ny all time high Visa Stäng
2016-02-26 Starkt framåt trots grumliga makroutsikter Visa Stäng
2015-11-24 Lovande utsikter inför Q4-rapporten Visa Stäng
2015-08-30 Fortsatt starkt vinstmomentum Visa Stäng
2015-05-20 Stark utväxling på ökad försäljning Visa Stäng
2015-02-20 Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort Visa Stäng
2015-01-27 Sänkt syn på potentialen efter svag december Visa Stäng
2014-11-21 Fortsätter växa i takt med värderingspotentialen Visa Stäng
2014-08-29 Toppar den gynnsamma marknaden med flera förvärv Visa Stäng
2014-07-07 Förvärv illustrerar potentialen i caset Visa Stäng
2014-05-21 Ett kvartal av bekräftelser på ett lovande case Visa Stäng
2014-04-02 Dubbelt stöd för starkare tillväxt framöver Visa Stäng
2014-02-25 Tillväxten återvänt med rejäl höjning av utdelningen Visa Stäng