Datum Titel Alternativ
2024-03-06 Marginalpress men organisk tillväxt i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2023-12-08 Stabil tillväxt och god marginalutveckling Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-04 Stark organisk tillväxt på bred front Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-09 Fortsatt god organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-15 Fortsatt styrka i tredje kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-09 Analyskommentar - Första kommentar på Q3-rapporten Visa Stäng
2023-01-19 Insikter från kapitalmarknadsdag Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Stark organisk tillväxt i Q2 Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-17 Analyskommentar - Första kommentar kring avyttring av luftkonditioneringsverksamhet Visa Stäng
2022-08-31 Stark organisk tillväxt i Q1 Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-25 Analyskommentar - Första kommentar på Q1-rapporten Visa Stäng
2022-06-15 Avslutar året starkt Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-02 Goda indikationer inför Q4-rapporten Ladda ner | Visa Stäng
2022-04-07 Analyskommentar - Förvärvar SagiCofim för EUR 34m Visa Stäng
2022-03-11 Fortsatt organisk tillväxt i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-10 Analyskommentar - Första kommentar på Q3-rapporten Visa Stäng
2021-12-13 Q2 i linje med förväntningarna Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 13 Dec 2021 | Systemair

Q2 i linje med förväntningarna

 

Q2 2021/22

Systemair redovisar intäkter under Q2’21/22 om 2 404 mkr, i stort i linje med våra estimat om 2 384 mkr. Omsättningen motsvarar en tillväxt y/y om 8,9%, och 9,1% organiskt. Bruttomarginalen var 35,6% (35,9%), och rörelseresultatet var 238 mkr (mot våra estimat om 248 mkr). Detta motsvarar en rörelsemarginal om 9,9%, där den justerade rörelsemarginalen var över 10%.

Effekter av komponentbrist

Komponentbristen påverkar fortsatt bolaget och vi bedömer att effekterna kan kvarstå. Samtidigt bedömer vi att bolaget har påvisat en god förmåga att höja priserna på sina produkter för att reflektera högre råvarupriser, och därmed har man parerat delar av den minskade volymen.

Ny värderingsansats

Vi höjer lönsamhetsestimaten för kommande år, samt förväntad tillväxttakt för 2025-2030. Vidare antar vi en högre långsiktig marginal, som drivs av besparingar och produktmix. Sammantaget ser vi flera aspekter som motiverar en förstärkt multipel – se utförlig genomgång längre ned. Vi ser ett motiverat värde om 98 – 100 kr (66,25 – 67,5). Vi ser utöver det en stärkt förvärvsambition som ger ytterligare potentiell uppsida.
2021-08-31 Fortsatt organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-16 Starkt kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-12 Åter till organisk tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-11 Valutaeffekter drar ned intäkter Ladda ner | Visa Stäng
2020-08-28 Återhämtning mot slutet av kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-10 Covid-effekter men stark bruttomarginal Ladda ner | Visa Stäng
2020-04-16 Potentiell snålblåst framöver Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-13 Fortsatt god utveckling på flera marknader Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-06 Robust medvind i verksamheten Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-03 Motvind och medvind Ladda ner | Visa Stäng
2019-06-13 Systemairs starkaste siffra någonsin Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-14 Luftgrop i lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-06 Vinden har vänt Visa Stäng
2018-09-03 Pilarna pekar nu åt rätt håll Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-15 Motvinden håller i sig Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-16 Stora projektleveranser dämpar marginalen Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-08 I väntan på friska fläktar Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Avtagande vindstyrka på kort sikt Visa Stäng
2017-06-19 Luftgrop i fjärde kvartalet Visa Stäng
2017-03-06 Vindstyrkan väntas avta på toppen Visa Stäng
2016-12-07 Ett godkänt andra kvartal Visa Stäng
2016-09-07 Stark inledning på året Visa Stäng
2016-06-16 Fokus på att strömlinjeforma verksamheten Visa Stäng
2016-03-17 Europeisk snålblåst bryter den organiska tillväxtsviten Visa Stäng
2015-12-01 Tydlig motvind för lönsamheten Visa Stäng
2015-09-01 Uppdaterad strategisk agenda att vänta efter VD-byte Visa Stäng
2015-06-15 8% organisk tillväxt Visa Stäng
2015-03-09 Väntar på "turnaround" Visa Stäng
2014-12-01 Marginalförbättringar fortsätter Visa Stäng
2014-09-01 Nya förvärv och stigande marginaler Visa Stäng
2014-06-12 Omstruktureringsarbete väntas bära frukt Visa Stäng
2014-03-07 Förvärvskostnader och lite ryssfrossa Visa Stäng

Kommande händelser

4 Jun 2024 | Bokslutskommuniké 2024
29 Aug 2024 | Kvartalsrapport 2025-Q1