Senaste analysen | 18 Aug 2023 | Clemondo

Stabiliteten är grunden för framtida…

  Fordon växer 15% organiskt Nettoomsättningen i Q2’22 uppgick till 76,0 mkr (74,5 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växte med 15% y/y, Hygien minskade…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Aug 2023 | Clemondo

Analyskommentar - Fokus på lönsamheten…

  Fordon växer 15% organiskt Nettoomsättningen i Q2’22 uppgick till 76,0 mkr (74,5 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växte med 15% y/y, Hygien minskade…

Läs analysen
Senaste analysen | 3 Jul 2023 | Clemondo

Analyskommentar - Utökat avtal med…

  Fordon växer 15% organiskt Nettoomsättningen i Q2’22 uppgick till 76,0 mkr (74,5 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växte med 15% y/y, Hygien minskade…

Läs analysen
Senaste analysen | 12 May 2023 | Clemondo

Betydligt högre vinst trots marginellt…

  Fordon växer 15% organiskt Nettoomsättningen i Q2’22 uppgick till 76,0 mkr (74,5 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växte med 15% y/y, Hygien minskade…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 May 2023 | Clemondo

Analyskommentar - Lägre omsättning men…

  Fordon växer 15% organiskt Nettoomsättningen i Q2’22 uppgick till 76,0 mkr (74,5 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växte med 15% y/y, Hygien minskade…

Läs analysen
Senaste analysen | 5 Apr 2023 | Clemondo

Analyskommentar - Fortsatt god efterfrå…

  Fordon växer 15% organiskt Nettoomsättningen i Q2’22 uppgick till 76,0 mkr (74,5 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växte med 15% y/y, Hygien minskade…

Läs analysen
Senaste analysen | 17 Feb 2023 | Clemondo

Gynnas av en diversifierad affär

  Fordon växer 15% organiskt Nettoomsättningen i Q2’22 uppgick till 76,0 mkr (74,5 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växte med 15% y/y, Hygien minskade…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2023-08-18 Stabiliteten är grunden för framtida tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Analyskommentar - Fokus på lönsamheten Ladda ner | Visa Stäng
2023-07-03 Analyskommentar - Utökat avtal med Ahlsell är värt 7 mkr Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Betydligt högre vinst trots marginellt lägre omsättning Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-11 Analyskommentar - Lägre omsättning men klart högre vinst Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Analyskommentar - Fortsatt god efterfrågan på de gröna produkterna Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-17 Gynnas av en diversifierad affär Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 God kostnadskontroll och prisökningar höjer marginalen Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-11 Analyskommentar - Uppvisar fortsatt god kostnadskontroll Visa Stäng
2022-08-19 Q2 fortsatt påverkat av omvärldsfaktorer Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 19 Aug 2022 | Clemondo

Q2 fortsatt påverkat av omvärldsfaktorer

 

Fordon växer 15% organiskt

Nettoomsättningen i Q2’22 uppgick till 76,0 mkr (74,5 mkr i Q2’21), vilket motsvarar en tillväxt om 2%. Segmentet Fordon växte med 15% y/y, Hygien minskade med 18% och Industri minskade med 6%. Bruttomarginalen uppgick till 33% (44%) och var fortsatt påverkat av ökade priser på insatsvaror. EBITDA-marginalen uppgick till 6% (10%).

Bruttomarginalen förväntas bli bättre

Trots att försäljningen av både nya och begagnade bilar minskade med 25% under kvartalet, växte bolagets Fordonssegment med 15%, drivet av varumärket Greenium. Segmentet Hygien såg en minskad efterfrågan då effekterna av pandemin successivt klingar av. Bruttomarginalen förväntas förbättras det kommande kvartalet via en kombination av rörlig prissättning och omförhandlade avtal med kunder.

Bibehåller motiverat värde

Vi bibehåller vårt motiverade värde om 1,45-1,55kr per aktie mot bakgrund av följande; segmentet Fordon fortsätter utvecklas väl och ta marknadsandelar, bruttomarginalen förväntas successivt förbättras givet ny prissättning, samt att man under kvartalet fortsatt visa att man har en flexibel kostnadsbas och snabbt kan ställa om för att skydda marginalen vid behov. Medelrisk kvarstår.

 

2022-08-18 Analyskommentar - Q2 fortsatt påverkat av höga råvarupriser Visa Stäng
2022-05-13 Omvärldsfaktorer påverkar marginalen negativt i Q1'22 Ladda ner | Visa Stäng
2022-05-12 Analyskommentar - Högre kostnader på insatsvara påverkar marginalen i Q1'22 Visa Stäng
2022-02-23 Med målet mot nollbarhet Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

9 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023