Datum Titel Alternativ
2023-05-31 Fortsätter i rätt riktning Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-18 Analyskommentar - Uppdaterar finansiella mål Visa Stäng
2023-02-28 God tillväxt och starka marginaler avslutar 2022 Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Analyskommentar - Första kommentar på Q4-rapporten Visa Stäng
2022-12-07 Flera styrketecken i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Analyskommentar - Första kommentar på Q3-rapporten Visa Stäng
2022-09-07 Q2 med flera goda tecken Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Analyskommentar - Första kommentar på Q2-rapporten Visa Stäng
2022-05-31 Q1 präglat av marknadsturbulens Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 31 May 2022 | Concejo

Q1 präglat av marknadsturbulens

 

Börsutvecklingen präglar resultatet

Concejo omsatte 64 mkr i Q1 (49 mkr) motsvarande en tillväxt om 31% y/y. SBF Fonder utgjorde 15 mkr av omsättningen (0 mkr). Concejo fortsatte gradvis att minska sin aktieexponering under Q1 men exponeringen påverkar utvecklingen i kvartalet. Resultatet präglas bl.a. av -31 mkr som kopplas till värdeförändringar i listade innehav. Bland övriga segment redovisade SBF Fonder en stark investeringstakt under Q1.

Nya investeringar

EBIT för Q1 uppgick till -45 mkr vilket till stor del kan härledas till värdeförändringarna av bolagets tillgångar. Concejo har investerat under Q1 och bolaget har nyligen investerat i fyra nya portföljbolag till ett värde om totalt 63 mkr, se detaljer längre ned. Till övriga positiva aspekter hör att SBF Fonder bidrar till rörelseresultatet med 5 mkr.

Justerar estimat

Vi gör justeringar av estimat för intäkter och kostnadsbas (se detaljer längre ned). Vi justerar ned vårt motiverade värde till 62-64 kr per aktie (72-74 kr per aktie), där den största delen av justeringen kan härledas till justeringar av bolagets bokförda värden av portföljbolagen. Se detaljer i värderingsavsnittet.

2022-02-28 Q4 avslutar händelserikt 2021 Ladda ner | Visa Stäng
2021-12-03 Omstrukturering fortsätter materialiseras i Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-06 Investeringsresan fortsätter Ladda ner | Visa Stäng
2021-06-02 Ny struktur i investmentbolaget Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-04 Ett investmentbolag bildas Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-04 Tillväxt i kvarvarande verksamhet Ladda ner | Visa Stäng
2020-09-01 Uppbyggnaden av ny koncern undanröjer sista hopp om extrautdelningar Ladda ner | Visa Stäng
2020-05-28 Bolagsbygge snarare än stor extrautdelning i korten Ladda ner | Visa Stäng
2020-02-24 Negativt EV proforma ger rea på kassa och tillväxtcase Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-23 Superpremie lämnar ägarna med pengahög och sorgebarnet Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-02 Fortsatt osäkerhet om framtida struktur Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-29 Osäkerhet om strukturen fortsätter tynga aktien Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-31 Stark start för M&S med förhöjd risk för gruppen Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-04 Summan av delarna större än helheten Ladda ner | Visa Stäng
2018-12-03 Renodling mot säkerhet grumlar utsikterna kortsiktigt Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-29 Utsikter intakta trots motvind Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-25 Ett kvartal i linje med trenden Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-28 Fokusering vägen till återhämtning i lönsamhet Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-23 Mycket av motvinden inprisad Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-29 Fortsatt motvind trots tillväxt i orderingång Visa Stäng
2017-05-22 Tilltagande motvind Visa Stäng
2017-02-27 Satsar genom svag marknad Visa Stäng
2016-11-23 Fortsatta satsningar biter trots kraftiga svängningar Visa Stäng
2016-08-25 Accelererar satsningarna på en fortsatt svag marknad Visa Stäng
2016-05-24 Orderingång på ny all time high Visa Stäng
2016-02-26 Starkt framåt trots grumliga makroutsikter Visa Stäng
2015-11-24 Lovande utsikter inför Q4-rapporten Visa Stäng
2015-08-30 Fortsatt starkt vinstmomentum Visa Stäng
2015-05-20 Stark utväxling på ökad försäljning Visa Stäng
2015-02-20 Motvind för båda ben, om inte nu så inom kort Visa Stäng
2015-01-27 Sänkt syn på potentialen efter svag december Visa Stäng
2014-11-21 Fortsätter växa i takt med värderingspotentialen Visa Stäng
2014-08-29 Toppar den gynnsamma marknaden med flera förvärv Visa Stäng
2014-07-07 Förvärv illustrerar potentialen i caset Visa Stäng
2014-05-21 Ett kvartal av bekräftelser på ett lovande case Visa Stäng
2014-04-02 Dubbelt stöd för starkare tillväxt framöver Visa Stäng
2014-02-25 Tillväxten återvänt med rejäl höjning av utdelningen Visa Stäng