Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 18 Feb 2019 | Arise

Hög projektaktivitet lyfter kassaflö…

Trots fortsatt svaga vindar i Q4’18 så visar aktivitetsnivån i utvecklingsverksamheten, där pågående byggnation av Svartnäs går över förväntan, och en dignande pipeline där storprojektet Skaftåsen på omkring 200 MW…

Läs analysen
Senaste analysen | 11 Nov 2018 | Arise

Starkt kassaflöde backar upp nytt…

Ett överraskande starkt rörelseresultat på SEKm 72 i Q3 ger gott stöd åt bolagets nya ambitiösa mål att minska nettoskulden från dagens SEK 957 till under SEKm 700 vid slutet…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Jul 2018 | Arise

Ökat fokus på växande pipeline

Trots en uppgång i kraft- och certifikatpriserna så pressade frånvaron av projektförsäljningar och svag vindkraftsproduktion intäkter och EBIT till SEKm 48 resp. SEKm 6 i Q2. Med Krange Vinds två…

Läs analysen
Senaste analysen | 4 May 2018 | Arise

Projektverksamheten avgörande trots…

Intäkterna i första kvartalet blev svagare än vi räknat med på grund av lägre utvecklingsintäkter och lägre produktion än vi ursprungligen räknat med. Sammantaget med en återhämtning i totalintäkten för…

Läs analysen
Senaste analysen | 19 Feb 2018 | Arise

Goda förutsättningar för resultatlyft…

Med en nettovinst på SEKm 5 blev fjärde kvartalet bolagets tredje vinstkvartal på nästan tre år. Samtidigt ser vi ett tydligt uppsving i utländskt investerarintresse på projektförsäljningsmarknaden och en stabilisering…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Nov 2017 | Arise

Nedskrivning på botten av cykeln?

Efter ytterligare ett riktigt svagt år för totalintäkten kom ännu en nedskrivning på SEKm 152. Men med en positiv trend och fundamentalt stöd för både kraft- och certifikatpriser, finns det…

Läs analysen
Senaste analysen | 20 Jul 2017 | Arise

Både goda och dåliga nyheter

Andra kvartalet bjöd på svar på de två viktigast frågorna på kort till medellång sikt för Arise. Medan Miljööverdomstolens nej till projektet Kölvallen på 200 MW blev en riktig kalldusch…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-02-18 Hög projektaktivitet lyfter kassaflödet 2019-2020 Visa Stäng
2018-11-11 Starkt kassaflöde backar upp nytt ambitiöst mål Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-19 Ökat fokus på växande pipeline Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-04 Projektverksamheten avgörande trots medvind Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 4 May 2018 | Arise

Projektverksamheten avgörande trots medvind

Intäkterna i första kvartalet blev svagare än vi räknat med på grund av lägre utvecklingsintäkter och lägre produktion än vi ursprungligen räknat med. Sammantaget med en återhämtning i totalintäkten för vindkraftsproduktion har vi sänkt vårt EBIT-estimat för 2018 med 11% efter rapporten, medan vi lämnar estimaten för 2019-2020 i stort sett oförändrade. Med ett uppsving i utländskt investerarintresse på projektförsäljningsmarknaden ser vi goda förutsättningar att bolaget ska kunna sälja de över 200 MW osålda projekt man har närmast i pipeline, vilket skulle innebära ett betydande lönsamhetslyft 2019-2020. Aktien handlas nu till P/E 14x 2019 och Pris/Eget Kapital på 0,51x. Därför ser vi 50% uppsida som möjlig i aktien på 12-18 månaders sikt, vilket innebär en hög potential i aktien.

Lägre utvecklingsintäkter och vindar än väntat, högre totalintäkt

Intäkterna i första kvartalet på SEKm 55 blev lägre än de SEKm 80 vi räknat med. Det berodde delvis på att utvecklingsintäkterna blev lägre än vi förväntat och delvis på att vindkraftsproduktionen på SEKm 40 i egenägda vindparker också blev något lägre än vi ursprungligen räknat med på grund av svagare vindar än normalt under perioden. EBIT var SEKm 10 men på grund av att bolaget refinansierade sitt säkerställda obligationslån på SEKm 950 i förtid försämrades finansnettot till SEKm -28, jämfört med vår förväntan på SEKm -17. Därmed uppgick nettoförlusten i kvartalet till SEKm -13.

Fyra projekt avgörande för intäkterna 2019-2020

Efter att projektet Solberg nu är klart så pågår nu uppförandet av Svartnäs (115 MW) som beräknas stå klart i Q1 2019. Vi fortsätter att räkna med att den svåranalyserade projektutvecklingen ska ge ett genomsnittligt resultatbidrag på SEKm 1 per MW. Sett ur ett aktieperspektiv ligger fokus nu på försäljningen av Bröcklingeberget (45 MW) och Enviksberget (35 MW) och ett positivt besked om nätanslutning av Skaftåsen på 150 MW, som vid sidan av det pågående uppförandet av Svartnäs på 115 MW, är de projekt som kommer att vara avgörande för intäkterna de kommande 2-3 åren. Sammantaget har vi sänkt vårt estimat för EBIT med 11% för 2018, medan vi endast justerat upp det något för 2019-2020. Refinansieringen av obligationen ger dock ett stort negativt genomslag på nettovinst och EPS.

Goda förutsättningar för vinstlyft

Den svenska vindkraftsmarknaden gynnas just nu av en klar förbättring i totalintäkten för vindkraftsproducenter och med det ett ökat utländskt investerarintresse. Därför ser vi goda förutsättningar för att bolaget ska kunna sälja de tre närmaste projekten i pipeline inom de närmsta 18 månaderna, vilket skulle innebära ett betydande lönsamhetslyft 2019-2020. Höstens nedskrivningar av vindkrafttillgångar på SEKm 152, förra vårens konvertibelemission och den nyliga refinansieringen av den säkerställda obligationen på SEKm 650 har tagit udden av den värsta risken med bolagets höga skuldsättning på en nettoskuld/EBITDA på 7,3x. Med en värdering på P/E 14x 2019, 6x 2020 och Pris/Eget Kapital på 0,51x så ser vi över 50% uppsida till SEK 20 som möjlig i aktien på 12-18 månaders sikt. Det innebär en hög potential för aktien till en hög risk.

2018-02-19 Goda förutsättningar för resultatlyft 2019-2020 Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-13 Nedskrivning på botten av cykeln? Ladda ner | Visa Stäng
2017-07-20 Både goda och dåliga nyheter Ladda ner | Visa Stäng
2017-05-08 Svagt Q1 i linje med vår förväntan om ett mellanår Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-21 Ett mellanår för projektutvecklingen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-15 Motvinden ökar efter kursuppgång Ladda ner | Visa Stäng
2016-07-20 Fortsatt hög aktivitet trots svag marknad Ladda ner | Visa Stäng
2016-05-04 Fortsatt resultatpress trots hög projektaktivitet Ladda ner | Visa Stäng
2016-02-15 Projekt- och förvaltningsfokus ger utdelning Ladda ner | Visa Stäng
2015-11-08 Storstädning innan nye Vd:n kommer in Ladda ner | Visa Stäng
2015-07-19 Politisk obeslutsamhet försenar kvothöjning Ladda ner | Visa Stäng
2015-05-06 Vändning i sentimentet motiverar ljusare syn på aktien Ladda ner | Visa Stäng
2015-02-16 Goda utsikter för återhämtning 2015 Ladda ner | Visa Stäng
2014-11-13 Blackrockaffären visar bärkraften i nya strategin Ladda ner | Visa Stäng
2014-10-13 Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Ladda ner | Visa Stäng
2014-07-21 Fortsatt potential trots pressat kvartal Ladda ner | Visa Stäng
2014-06-13 Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat Ladda ner | Visa Stäng
2014-05-07 Skärpning av kvotplikt motverkar baktung expansion Ladda ner | Visa Stäng
2014-02-07 Skärpning av certifikatsystemet ger stöd åt kursen Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

17 Feb 2017 | Bokslutskommuniké 2016
4 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
5 May 2017 | Årligutdelning 2017
19 Jul 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
10 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
16 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
3 May 2018 | Årsstämma 2017
3 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
4 May 2018 | Årligutdelning
4 May 2018 | Årligutdelning 2018-Q2
18 Jul 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
9 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
15 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
8 May 2019 | Årsstämma 2018
8 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
17 Jul 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
8 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner