Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 22 Nov 2018 | A1M Pharma

Klartecken ifrån Läkemedelsverket

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet. Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 16,6 (18,3) och var något över vår förväntan om SEKm 14,5. Minskningen jämfört med fjolåret var…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Aug 2018 | A1M Pharma

Planerar kliniska studier under Q4’18

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet. Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 14,8 (18,4) och var i linje med vår förväntan. Minskningen jämfört med fjolåret var primärt driven…

Läs analysen
Senaste analysen | 24 May 2018 | A1M Pharma

Samarbete med Antaros Medical

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet. Rörelsekostnaderna uppgick till SEKm 14,6 (15,7) och var i linje med vår förväntan. Läkemedelsverket har återkommit till A1M Pharma med…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Feb 2018 | A1M Pharma

ROSgard klar för kliniska studier

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet, däremot sjönk rörelsekostnaderna med 30%. Minskningen var primärt driven av något lägre aktivitet då de prekliniska studierna för ROSgard redan…

Läs analysen
Senaste analysen | 22 Nov 2017 | A1M Pharma

Projektet fortlöper enligt tidsplan

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet, däremot steg rörelsekostnaderna med 28%. Ökningen var primärt driven av att bolaget har gått in i en aktivare fas för…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Sep 2017 | A1M Pharma

Potential att nå en miljardförsä…

A1M Pharma fokuserar på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin (A1M). Ett protein som bolaget har visat i djurstudier har njurskyddande egenskaper. Bolaget har tagit fram en läkemedelskandidat ROSgard som ingår i…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2018-11-22 Klartecken ifrån Läkemedelsverket Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-23 Planerar kliniska studier under Q4’18 Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-24 Samarbete med Antaros Medical Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-27 ROSgard klar för kliniska studier Ladda ner | Visa Stäng
2017-11-22 Projektet fortlöper enligt tidsplan Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 22 Nov 2017 | A1M Pharma

Projektet fortlöper enligt tidsplan

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet, däremot steg rörelsekostnaderna med 28%. Ökningen var primärt driven av att bolaget har gått in i en aktivare fas för att slutföra förberedelserna för de kliniska studierna för ROSgard. Efter rapporten höjer vi vår kostnadsprognos för 2017 med SEKm 6 drivet av något högre rörelsekostnader under kvartalet. Estimaten för 2018e och 2019e lämnar vi oförändrade. Drivet av lyckade prekliniska studier samt att ROSgard följer den givna utvecklingsplanen höjer vi chansen för läkemedelskandidaten till 15% från 13%, vilket höjer vår SOTP till SEKm 175 (SEK 21,7 per aktie). Med tanke på att bolaget befinner sig i en riskfylld sektor kan dessa beräkningar dock ändras snabbt. Vi ser en hög kurspotential i aktien men till en hög risk.

Kostnaderna något över förväntan

Som väntat uppgick intäkterna till SEKm 0 (0) under kvartalet, däremot steg rörelsekostnaderna med 28%. Ökningen var primärt driven av att bolaget har gått in i en aktivare fas för att slutföra förberedelserna för de kliniska studierna för ROSgard. Dock var kostnaderna ca SEKm 2 över vår förväntan. Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till SEKm -18,3 (-14,3) och likvida medel uppgick till SEKm 18.

Ansökan till läkemedelsmyndigheten på gång

Efter kvartalets utgång har A1M Pharmas GLP-toxicitetsstudie för ROSgard slutförts och visat på positivt resultat. Detta betyder att samtliga prekliniska studier är avslutade. Bolaget arbetar just nu med att slutföra en ansökan till läkemedelsverket för att kunna påbörja en klinisk fas I-studie under Q1 2018. Detta ligger i linje med bolagets kommunicerade tidsplan. Värt att poängtera är även att bolaget har lyckats visa i prekliniska studier att ROSgard uppvisar tydlig benmärgsskyddande effekt vid strålbehandling utöver redan påvisad skyddseffekt för njurarna. Bolaget har därför inlämnat en patentansökan och kommer att inkludera biomarkörer för benmärgsskydd i bolagets planerade kliniska program för ROSgard.

Minskad operationell risk men hög finansiell risk

Efter rapporten höjer vi vår kostnadsprognos för 2017 med SEKm 6 drivet av något högre rörelsekostnader under kvartalet. Estimaten för 2018e och 2019e lämnar vi oförändrade. Drivet av lyckade prekliniska studier samt att ROSgard följer den givna utvecklingsplanen höjer vi chansen för läkemedelskandidaten till 15% från 13%, vilket höjer vår SOTP till SEKm 175 (SEK 21,7 per aktie) från SEKm 92. Detta skall jämföras med dagens bolagsvärde om SEKm 89. I vår SOTP räknar vi med att bolaget kommer behöva ta in SEKm 90 under 2018 för att slutföra den kliniska studien. Med tanke på att bolaget befinner sig i en riskfylld sektor kan dessa beräkningar dock ändras snabbt. Vi ser en hög kurspotential i aktien men till en hög risk.

2017-09-29 Potential att nå en miljardförsäljning Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

23 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
23 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
31 May 2018 | Årsstämma 2017
1 Jun 2018 | Årligutdelning
22 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
21 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
22 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner