Senaste analysen | 2 Nov 2022 | ScandiDos

Analyskommentar - Order i Japan värd ca…

Försäljningen sjönk med 24% y/y under kvartalet till SEKm 11,6 (15,3). Avvikelsen beror primärt på att valideringen med Varian innebar en extra modifiering i tillverkningen av Delta4 Discover, detta ledde…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Sep 2022 | ScandiDos

Mot fortsatt expansion med stärkta…

Försäljningen sjönk med 24% y/y under kvartalet till SEKm 11,6 (15,3). Avvikelsen beror primärt på att valideringen med Varian innebar en extra modifiering i tillverkningen av Delta4 Discover, detta ledde…

Läs analysen
Senaste analysen | 13 Sep 2022 | ScandiDos

Analyskommentar - Första kommentar på…

Försäljningen sjönk med 24% y/y under kvartalet till SEKm 11,6 (15,3). Avvikelsen beror primärt på att valideringen med Varian innebar en extra modifiering i tillverkningen av Delta4 Discover, detta ledde…

Läs analysen
Senaste analysen | 31 Aug 2022 | ScandiDos

Analyskommentar - Riktad emission om ca…

Försäljningen sjönk med 24% y/y under kvartalet till SEKm 11,6 (15,3). Avvikelsen beror primärt på att valideringen med Varian innebar en extra modifiering i tillverkningen av Delta4 Discover, detta ledde…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Jul 2022 | ScandiDos

Växer trots tuffa jämförelsetal

Försäljningen sjönk med 24% y/y under kvartalet till SEKm 11,6 (15,3). Avvikelsen beror primärt på att valideringen med Varian innebar en extra modifiering i tillverkningen av Delta4 Discover, detta ledde…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Jun 2022 | ScandiDos

Analyskommentar - Order i Japan värd…

Försäljningen sjönk med 24% y/y under kvartalet till SEKm 11,6 (15,3). Avvikelsen beror primärt på att valideringen med Varian innebar en extra modifiering i tillverkningen av Delta4 Discover, detta ledde…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 Mar 2022 | ScandiDos

Ett stabilt Q3

Försäljningen sjönk med 24% y/y under kvartalet till SEKm 11,6 (15,3). Avvikelsen beror primärt på att valideringen med Varian innebar en extra modifiering i tillverkningen av Delta4 Discover, detta ledde…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2022-11-02 Analyskommentar - Order i Japan värd ca 4 mkr Visa Stäng
2022-09-16 Mot fortsatt expansion med stärkta finanser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-13 Analyskommentar - Första kommentar på Q1-rapporten Visa Stäng
2022-08-31 Analyskommentar - Riktad emission om ca 12,5 mkr Visa Stäng
2022-07-01 Växer trots tuffa jämförelsetal Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-16 Analyskommentar - Order i Japan värd EUR 0,2m Visa Stäng
2022-03-16 Ett stabilt Q3 Ladda ner | Visa Stäng
2022-03-14 Analyskommentar - Första kommentar på Q3-rapporten Visa Stäng
2021-12-16 Intäkterna backade mot tuffa jämförelsetal Ladda ner | Visa Stäng
2021-09-28 Rapport för första kvartalet Ladda ner | Visa Stäng
2021-07-02 Avslutar året med tillväxt Ladda ner | Visa Stäng
2021-03-16 Fortsatt utmanande marknad Ladda ner | Visa Stäng
2020-12-17 Visar åter starka siffror Ladda ner | Visa Stäng
2020-06-30 COVID-19 drar ner försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
2020-03-13 Växer men inte snabbt nog Ladda ner | Visa Stäng
2019-12-19 Starkare efterfrågebild Ladda ner | Visa Stäng
2019-09-16 Vind i seglen Ladda ner | Visa Stäng
2019-07-01 Låg systemförsäljning Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-18 Lansering av Delta4 Phantom+ MR Ladda ner | Visa Stäng
2019-01-23 En strålande stjärna tänds i Mexiko Ladda ner | Visa Stäng
2018-09-24 Svag start på det nya verksamhetsåret Ladda ner | Visa Stäng
2018-06-28 Avslutar året på topp Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-23 Produktionsstörning drog ned försäljningen Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 23 Mar 2018 | ScandiDos

Produktionsstörning drog ned försäljningen

Försäljningen sjönk med 24% y/y under kvartalet till SEKm 11,6 (15,3). Avvikelsen beror primärt på att valideringen med Varian innebar en extra modifiering i tillverkningen av Delta4 Discover, detta ledde till att bolaget inte hann leverera något av de tre planerad Delta4 Discover system innan kvartalets utgång. Vi räknar med att bolaget kommer leverera minst tre Delta4 Discover system under Q4’17/18e vilket kommer öka försäljningen med minst SEKm 3,6. Trots detta sänker vi våra helårs försäljningsestimat med 9% för både 17/18e samt 18/19e drivet av förseningar i spåren av produktionsstörningar. Sammanfattningsvis ser vi en hög aktiepotential i bolaget till en medelhög risknivå.

Försäljningstapp om 24%

Försäljningen sjönk med 24% y/y under kvartalet till SEKm 11,6 (15,3). Avvikelsen beror primärt på att valideringen med Varian innebar en extra modifiering i tillverkningen av Delta4 Discover, detta ledde till att bolaget inte hann leverera något av de tre planerad Delta4 Discover system innan kvartalets utgång. Bruttomarginalen steg till 76% (70%). Bruttomarginalen varierar över tid, drivkraften till den ökade marginalen i kvartalet var att förra året belastades med en engångsnedskrivning. Kostnadsnivån var något lägre än vad vi räknat med. EBIT uppgick till SEKm -3,0 (-2,2) jämfört med vår förväntan om SEKm -0,5.

Ny produkt med planerad att levereras under Q1’18/19e

Bolaget har sedan tidigare kommunicerat att en uppdaterad version av Delta4 Phantom+ (Delta4 Phantom+ MR) kommer lanseras. Den uppdaterade versionen är utformad till nästa generations linjäraccelerator, en kombinerad strålbehandling och MR diagnostik i samma maskin. Exempel på detta är Elektas Unity samt ViewRays Mridian. Det som återstår innan lanseringen av Delta4 Phantom+ MR kan ske är en sista modifiering samt CE-märkningen. Förutsatt att CE-märkningen inte drar ut på tiden planeras produkten att kunna lanseras under Q1’18/19e.

Sänker försäljningsestimaten med 9% för 18/19e

Vi räknar med att bolaget kommer leverera minst tre Delta4 Discover system under Q4’17/18e vilket kommer öka försäljningen med minst SEKm 3,6. Trots detta sänker vi våra helårs försäljningsestimat med 9% för både 17/18e samt 18/19e drivet av förseningar i spåren av produktionsstörningar. Bolaget räknar med att komma till rätta med störningarna under nästa verksamhetsår, genom att färdigställa ett färdigvarulager för Delta4 Discovery likt det bolaget har för Delta4 Phantom +. Vi ser fortsatt uppsida i aktien drivet av 1) att valideringen med Varian är klar och kan accelerera försäljningen av Delta4 Discover 2) fortsatt ökad efterfrågebild av Delta4 Phantom+- system som vi bedömer öka med en CAGR (årlig tillväxt) om ca 12%. 3) lanseringen av Delta4 Phantom+ MR under 2018/19e. Sammanfattningsvis ser vi en hög aktiepotential i bolaget till en medelhög risknivå.

2017-12-18 Varian ger tummen upp Ladda ner | Visa Stäng
2017-10-02 Ökad andel repetitiva intäkter Visa Stäng
2017-06-29 Sum of the parts indikerar väsentlig uppsida Visa Stäng
2017-04-04 Strålande utsikter Visa Stäng

Kommande händelser

7 Dec 2022 | Kvartalsrapport 2023-Q2
8 Mar 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
15 Jun 2023 | Bokslutskommuniké 2023