Omsättning
Aktuell kurs
Utveckling i dag
Senaste analysen | 26 Nov 2019 | Maha Energy

Flertal ljuspunkter trots tidigare…

Både omsättning och EBITDA för tredje kvartalet kom in helt i linje med våra förväntningar, på USD 16,1m resp. USD 10,7m. Även om senaste tiden dominerats av bolagets nyliga sänkning…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Nov 2019 | Maha Energy

Kortsiktiga motgångar pressar aktien

För andra gången i höst har Maha sänkt sin produktionsprognos för 2019, från 3 300 – 3 660 bopd till nu 2 750 – 2 900 bopd. Det beror dock…

Läs analysen
Senaste analysen | 27 Aug 2019 | Maha Energy

Skjuter produktionslyftet framför sig

Trots vår återhållsamhet i produktionsestimaten (där vi efter Q1’19-rapporten framhöll att vår prognos låg lägre än bolagets indikerade nivå pga. bland annat flaskhalsar i ”offtake agreements”), så vinstvarnade bolaget med…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 May 2019 | Maha Energy

Ingen inbromsning i varken aktivitet…

Rapporten för första kvartalet visar ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion. Vid sidan av fortsatt arbete med befintliga brunnar (vilket nu inkluderar Attic) som vi räknar med ska fördubbla…

Läs analysen
Senaste analysen | 8 Mar 2019 | Maha Energy

Nya brunnar accelererar takten 2020

Presentationen av bolagets kapitalplan för 2019 omfattade borrningen av en ny brunn på Tartaruga, MH-1, och två nya brunnar på Tie, TS-1 och TS-2, samt en ökning av ythanteringskapaciteten på…

Läs analysen
Senaste analysen | 1 Mar 2019 | Maha Energy

Tydliga kliv mot nästa nivå av intä…

Produktionen i Q4 på 2454 boepd motsvarade en ökning på 57% från Q3’18. En hög andel fasta rörelsekostnader bidrog till att netback per fat på USD 43,3 minskade mindre än…

Läs analysen
Senaste analysen | 29 Nov 2018 | Maha Energy

Produktionsdubbling kvar i korten trots…

Trots utdragna förseningar i bolagets arbetsprogram så bidrog oljepriset till att göra tredje kvartalet till bolagets starkaste någonsin, med intäkter på USDm 9 och ett nettoresultat på USDm 3,2, vilket…

Läs analysen
Datum Rubrik Alternativ
2019-11-26 Flertal ljuspunkter trots tidigare prognossänkning Ladda ner | Visa Stäng
2019-11-14 Kortsiktiga motgångar pressar aktien Ladda ner | Visa Stäng
2019-08-27 Skjuter produktionslyftet framför sig Ladda ner | Visa Stäng
2019-05-23 Ingen inbromsning i varken aktivitet eller produktion Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-08 Nya brunnar accelererar takten 2020 Ladda ner | Visa Stäng
2019-03-01 Tydliga kliv mot nästa nivå av intäkter och produktion Ladda ner | Visa Stäng
2018-11-29 Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar Ladda ner | Visa Stäng
Analys | 29 Nov 2018 | Maha Energy

Produktionsdubbling kvar i korten trots förseningar

Trots utdragna förseningar i bolagets arbetsprogram så bidrog oljepriset till att göra tredje kvartalet till bolagets starkaste någonsin, med intäkter på USDm 9 och ett nettoresultat på USDm 3,2, vilket var starkare än de USDm 1,9 vi räknat med. Arbetena på Tartaruga, med bland annat horisontalborrningen av 107D, verkar nu bli klara tidigt nästa år, medan de planerade arbetena på Tie väntas dröja till våren. Med en förväntad produktion på 1726 boepd i år och 4200 boepd 2019, kombinerat med reviderade oljeprisantaganden, har vi endast justerat vår EBIT-prognos +4% i år och -2% nästa år. Men goda chanser för ett förbättrat nyhetsflöde framöver så lämnar värderingen på EV/2P 5x utrymme för en uppvärdering av aktien. Sammantaget ser vi därför en hög potential i aktien, till en hög risk.

Rekordkvartal trots utdragna förseningar

Andra halvåret 2018 har varit blandat hittills för Maha. Medan bolagets arbetsprogram för att lyfta produktionen dras med fortsatta motgångar, bland annat en utdragen nedstängning av produktionen på Tartaruga och förseningar med borrningen av Attic som följd, så bidrog det starka oljepriset i Q3 till att lyfta siffrorna i kvartalet till bolagets bästa någonsin med intäkter på USDm 9 och en netback på USD 46 per fat. Med lägre kostnader än väntat blev nettoresultat på USDm 3,2 i kvartalet starkare än de USDM 1,9 vi räknat med.

Skjuter den väntade produktionsökningen ytterligare framåt

Även om den kombinerade kapaciteten av GTE-3 och GTE-4 på Tie idag överstiger 2 500 boepd så är produktionen begränsad på grund av begränsningar i ythanteringen. Med lyftet i produktion från 1565 boepd i Q3 till 2358 boepd i oktober så fortsätter vi räkna med att bolaget landar inom sitt reviderade produktionsmål för året på 1600-1700 bopd. Då arbetena på Tartaruga nu väntas bli klara i början på nästa år, och kapacitetsutbyggnaden och borrningen av Attic under Q1 2019 har vi endast gjort mindre förändringar av våra produktionsestimat, där vi skjutit ökningarna något framåt i tid. Sammantaget räknar vi nu med en produktion på 1726 boepd i år, som ökar till 4200 boepd 2019, drivet av en återstart av Tartaruga med ett horisontalhål på 107D, en separation av produktionen från de två zonerna på GTE-3, borrningen av Attic och åtgärder för att lyfta begränsningarna i ytkapacitet och gas off-take agreements. Kombinerat med en revidering av oljeprisantaganden så har vi justerat vårt EBIT-estimat med +4% för 2018 och -2% för 2019.

Goda chanser för gynnsamt nyhetsflöde framöver

Med nämnda förseningar och en brant sättning i oljepriset under hösten har Maha-aktien backat 30% sedan toppen i höstas. Sedan årsskiftet har den dock mer än dubblats i år. Även om allt inte gått bolagets väg operationellt sett 2018 så räknar vi med ett gynnsamt nyhetsflöde framöver med inte minst resultatet av horisontalborrningen av 107D och borrningen av Attic. Med mer än en fördubbling av produktionen i korten och en netback på USD 46 per fat så lämnar värderingen av EV/2P på 5x gott om utrymme för en uppvärdering. Sammantaget ser vi därför en hög potential i aktien, till en hög risk.

2018-10-04 Kortsiktig förskjutning av hög potential Ladda ner | Visa Stäng
2018-08-30 Ökar produktionen men i otakt med värderingen Ladda ner | Visa Stäng
2018-07-05 Förseningar förändrar inte helhetsbilden Ladda ner | Visa Stäng
2018-05-30 Mer än bara exponering mot stigande oljepris Ladda ner | Visa Stäng
2018-03-01 Rustad för rejäl produktionsökning 2018-2019 Ladda ner | Visa Stäng
2018-02-23 Reservrapport och kapitalplan visar hög aktivitet 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-12-01 Lägger i nästa växel våren 2018 Ladda ner | Visa Stäng
2017-08-31 Upplagt för hög aktivitet och stora investeringar Ladda ner | Visa Stäng
2017-06-02 Omstöpningen på väg mot mållinjen Ladda ner | Visa Stäng
2017-03-02 Första steget mot ökad produktion på Tartaruga klart Ladda ner | Visa Stäng
2017-02-07 Köp av Tie fördubblar produktionspotentialen Ladda ner | Visa Stäng
2016-11-30 Tar klivet över tröskeln in i nästa fas Ladda ner | Visa Stäng
2016-10-07 På tröskeln till kraftig expansion Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

1 Mar 2017 | Bokslutskommuniké 2016
30 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
31 May 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q1
16 Jun 2017 | Årsstämma 2016
19 Jun 2017 | Årligutdelning 2017-Q3
29 Aug 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q2
29 Nov 2017 | Kvartalsrapport 2017-Q3
28 Feb 2018 | Bokslutskommuniké 2017
29 May 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q1
30 May 2018 | Årsstämma 2017
13 Jun 2018 | Årligutdelning
29 Aug 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q2
29 Nov 2018 | Kvartalsrapport 2018-Q3
28 Feb 2019 | Bokslutskommuniké 2018
30 Apr 2019 | Årsstämma 2018
2 May 2019 | Årligutdelning
22 May 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q1
26 Aug 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q2
25 Nov 2019 | Kvartalsrapport 2019-Q3

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner